ACM: Strengere regels voor online verkopers en platforms

brand
ACM strengere e-commerce regels

ACM: Strengere regels voor online verkopers en platforms

Ingezonden persbericht

Vanaf 28 mei 2022 gelden er extra regels voor online verkopers om consumenten in de digitale economie beter te beschermen, zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die toezicht gaat houden op deze regels. Zo komt er een expliciet verbod op het plaatsen van nepreviews.  Verkopers die consumenten online een aanbod doen dat gebaseerd is op hun profiel of op eerdere aankopen, moeten daar duidelijk over zijn. Online platformen of marktplaatsen waarop verschillende bedrijven hun producten verkopen, moeten consumenten duidelijk informeren voor welke zaken het platform verantwoordelijk is en voor welke zaken zij bij de verkoper moeten zijn die gebruik maakt van het platform.

E-commerce wijzigingen per 28 mei 2022

Alleen echte online reviews

Bedrijven die gebruik maken van beoordelingen (online reviews) van consumenten moeten nu:

  • Maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de beoordelingen de echte ervaring van consumenten weergeven die het product ook daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht;
  • Consumenten informeren over deze maatregelen;
  • Consumenten informeren over hoe zij met de beoordelingen omgaan. Denk o.a. aan de herkomst van reviews, de omgang met positieve en negatieve reviews, hoe de gemiddelde reviewscore tot stand komt, en of er sprake was van een beloning.

Het (laten) plaatsen van valse beoordelingen en aanbevelingen van consumenten, zowel in de vorm van reviews, likes, views of volgers, is onder alle omstandigheden verboden.

Ggepersonaliseerd aanbod? Duidelijk vermelden

Bedrijven die consumenten online een gepersonaliseerd aanbod doen, moeten de consument daarover informeren vóór de aankoop. Een aanbod kan bijvoorbeeld gepersonaliseerd zijn op basis van de gegevens van de consument, zoals zijn persoonlijke kenmerken, zoekopdrachten of eerdere aankopen.

Online marktplaatsen of platformen zoals bol.com en Amazon moeten beter informeren

Online marktplaatsen en online platformen moeten consumenten vóór de aankoop informeren met wie zij zaken doen. Ook moeten consumenten weten onder welke voorwaarden de verkoper zijn producten of diensten aanbiedt. Ook moet voor de aankoop duidelijk zijn waarvoor de consument terecht kan bij de verkoper en waarvoor hij bij de marktplaats terecht kan (denk aan het recht op een goed product of het herroepingsrecht). Deze informatie moet op een toegankelijke plek op een begrijpelijke manier worden aangeboden.

Betaal je met je persoonsgegevens? Nog steeds beschermd

Als je een online dienst of digitale inhoud afneemt waarvoor je niet met geld maar met je persoonlijke gegevens betaalt, zijn de consumentenbeschermingsregels van toepassing. Dit betekent dat de consument bijvoorbeeld dan ook recht heeft op alle relevante informatie voorafgaand aan de aankoop en bedenktijd heeft.

Geautomatiseerde aankoop tickets is nu verboden

Het geautomatiseerd aankopen van grote hoeveelheden tickets voor concerten of evenementen tegelijkertijd – bijvoorbeeld via ‘bots’- om ingestelde limieten te omzeilen is verboden.

Van-voor prijzen

Ook de regels voor het adverteren met kortingen gaan veranderen, maar deze aanpassing van de wet is nog niet afgerond. De inwerkingtreding wordt later dit jaar verwacht. Tot die tijd gelden de bestaande regels nog.

Lees verder

In de informatie voor ondernemers over de regels bij online verkoop zijn de hierboven vermelde aanpassingen verwerkt.

Ondernemers kunnen vragen stellen en signalen melden bij het Bedrijvenloket van de ACM.

Consumenten kunnen met hun vragen en signalen terecht bij ACM ConsuWijzer.

 

Ingezonden persberichten vallen buiten de verantwoording van de redactie

Reacties

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.