Consultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

brand
wet zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Consultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Zelfstandige ondernemers moeten bewijzen dat ze geen verkapt dienstverband hebben bij één opdrachtgever. De Verklaring Arbeidsrelatie vond de regering niet voldoende. De modelovereenkomsten waar beroepsstuntelaar Wiebes mee kwam, Wet DBA, werden uitgesteld. Nu zijn er weer nieuwe plannen en mogen zelfstandigen reageren op het wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring.

Zie https://www.internetconsultatie.nl/minimumbeloningzelfstandigen voor toelichting:

Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

De huidige wetgeving knelt in de visie van het kabinet voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zijn in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd om deze partijen meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen.

Daarom doet de regering een voorstel voor twee maatregelen:
1. Minimumtarief van €16,-
2. Zelfstandigenverklaring

Per 1 januari 2021 (red. dus je hebt nog het restje van 2019 + 2020) 

Vrij hip natuurlijk, zo’n internet consultatie. 6 weken lang mogen wij burgers en maatschappelijke organisaties reageren. Daarna: 1. advies van de Raad van State en 2. indiening aan de Tweede Kamer. Helaas speculaas is het wetvoorstel nog steeds droge kost waar de gemiddelde ondernemer geen tijd voor heeft. Daarom hier de highlights die ik zo kon vinden, maar lees vooral ook andere sites en bronnen voor een breder beeld:

 • Minimumuurloon € 16 is voor diensten aan bedrijven en consumenten. Bedoeld om ondernemers die fulltime werken een basissalaris te geven (bij 40 uur werk per week / 46 werkweken per jaar.) Dit bedrag is inclusief reserveringen voor ziekte, kosten en arbeidsongeschiktheid. Dit bedrag is exclusief materialen en 1/3 tijd voor administratie en marketing.  Wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
 • Zelfstandigenverklaring voor + € 75 uurloon. Werk je voor een tarief van meer dan € 75 per uur, dan kun je een zelfstandigenverklaring aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden krijg je de zekerheid dat wanneer de zelfstandige achteraf toch als werknemer wordt beoordeeld, er geen naheffing komt, voor een jaar.

Die voorwaarden zijn voor de ondernemer:

  • Zelfstandigenverklaring is onderdeel van schriftelijke overeenkomst
  • Overeenkomst en zelfstandigenverklaring zijn ondertekend en voorzien van dagtekening
  • Werkzaamheden duren niet langer dan een jaar
  • Uurloon van minimaal €75 per uur
  • Inschrijving Kamer van Koophandel staat op beide vermeld
  • Tijdig factureren

Voor de opdrachtgever zijn die voorwaarden:

  • Administreren van overeenkomst en zelfstandigenverklaring
  • Vóór de opdracht begint, moet er ook een document in de administratie zijn met vastlegging uurloon van € 75
  • Overzicht in de administratie na de opdracht (“uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de toepassingsperiode eindigt”, dus eindiging ergens in januari betekent voor 15 februari overzicht opnemen). Hierin moet staan: totaal aan facturen over de periode, totaal aan arbeidsbeloning over de periode, uurloon (weer), de tijd gekoppeld aan die arbeidsbeloning, datum start en beëindiging.

Uurloon verplicht vermelden en administreren

Val je dus onder die € 75 of voldoe je niet aan al die voorwaarden, dan krijg je andere voorwaarden. Vooral bedoeld om te waarborgen dat het minimumuurloon van € 16 wordt betaald:

 • Zelfstandige moet een inschatting maken voor elke opdracht van directe kosten en uren, en voorleggen aan de opdrachtgever. In dit overzicht moet duidelijk het uiteindelijke uurtarief staan.
 • Zelfstandige moet tussentijds én na afloop een uren- en kostenoverzicht vertrekken.
 • De opdrachtgever moet die overzichten controleren, dat is een nieuwe administratieve verplichting. Bij einde opdracht en per betalingstermijn moet de opdrachtgever administratief bewijzen dat de opdracht voldoet aan het minimumloon.
 • Blijkt achteraf dat er meer directe kosten of uren zijn gemaakt, waardoor het uurloon vervolgens onder het minimumtarief komt, dan moet de opdrachtgever bij betalen. Ondernemersrisico verschuift hiermee gedeeltelijk naar de opdrachtgever.
 • Opdrachten die langer duren dan een maand, moeten per maand worden gefactureerd en uitbetaald. Schriftelijk kun je hiervan afwijken, tot drie maanden.

Wat mag je wél factureren?

 • De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • De uren besteed aan uitvoering van de opdracht en het reizen van en naar de opdracht
 • De vervoerskosten gemaakt voor uitvoering van de opdracht

Zaken die je niet direct mag toerekenen:

 • Kosten en tijd voor acquisitie, administratie, scholing en communicatie
 • Verzekeringspremies, tenzij de verzekering alleen voor één opdracht is afgesloten
 • Kosten en tijd voor verkrijgen zelfstandigenverklaring en het overeenkomen van de opdracht
 • Kosten voor bedrijfsmiddelen of producten die je voor meerdere opdrachten gebruikt

Webmodule moet zekerheid bieden

Er komt een webmodule! (*doet een debiteuren-crediteurendansje*)

Dit is een beslisboom met vraag en antwoord, (en een heus algoritme) om zo snel mogelijk opdrachtgevers zekerheid vooraf te kunnen geven door middel van een opdrachtenverklaring. Hiermee wordt verklaart dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Er hoeft geen loonheffing te worden ingehouden en er hoeven geen premies werknemersverzekering en IAB Zvw te worden betaald.

Deze opdrachtenverklaring is alleen geldig bij invullen naar waarheid en uitvoering in de praktijk zoals ingevuld.

Waarom doet de overheid dit?

Geplukt uit de toelichting van de rijksoverheid hier:

 • onzekerheid onder zzp‘ers en hun opdrachtgevers over de wet- en regelgeving. (red. komt door Wiebes)
 • de groei van de groep werkende armen onder de zzp‘ers. 8,6 procent van de zzp-huishoudens zat in 2017 onder het bestaansminimum tegen 1,6 procent van de werknemers.
 • Ook is er soms sprake van onbedoelde concurrentie op de arbeidsmarkt: op de werkvloer tussen werknemers en zzp‘ers, tussen kleine bedrijven en zzp‘ers en tussen zzp‘ers onderling.
 • En is het overgrote deel van de zzp‘ers niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Mening over? Reageer hier bij de overheid

Begrippenlijst

Zelfstandigen.  De partij die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling tegen beloning arbeid verricht of doet verrichten voor de wederpartij, de opdrachtgever, ongeacht of de
eerstgenoemde partij een natuurlijke persoon is en ongeacht de rechtsvorm van de eerstgenoemde partij met wie de overeenkomst ter uitvoering waarvan die arbeid wordt verricht, is gesloten. Dit geldt niet voor degene wiens arbeidondergeschikt is aan een tussen partijen gesloten koopovereenkomst. Dit geldt ook niet voor degene die een of meerdere werknemers (maar geen bestuurders) in dienst heeft, die in de drie maanden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever gemiddeld meer dan 8 uren per week arbeid heeft verricht, onderscheidenlijk tezamen hebben verricht.

Zelfstandigenverklaring: Een verklaring van een werkverstrekker en een werkende dat zij willen dat de rechtsgevolgen van een geldige zelfstandigenverklaring (…) ten aanzien van de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de premie voor de volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, de werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht op hun arbeidsrelatie van toepassing zijn.

Reacties

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.