Europese standaardisatie blockchain van start

brand
Europese standaardisatie blockchain van start

Europese standaardisatie blockchain van start

NEN is samen met CEN/CENELEC gestart met standaardisatie van blockchain op Europees niveau. Hierbij wordt specifiek gekeken naar wat nodig is om mondiale normen voor blockchain in Europa te implementeren.

Op 17 februari 2020 vond in Brussel een kick-off meeting plaats van het nieuwe ‘technical committee’ dat gaat werken aan Europese blockchainstandaardisatie. De Europese normcommissie ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’ volgt zo veel mogelijk het werkprogramma van de mondiale blockchaincommissie.

Implementatie
De normcommissie kijkt specifiek hoe de normen binnen Europa kunnen worden geïmplementeerd en welke wisselwerking er is met Europese wetgeving. Er is daarbij speciale aandacht voor onder andere ‘self sovereign identity’ (SSI), de Europese verordening eIDAS en de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Per direct is een nieuwe werkgroep opgestart over ‘Identity Management’ voor deze onderwerpen.

De normcommissie ‘Blockchain’ volgt nauwgezet de standaardisatie van blockchain op Europees niveau. De standaarden van CEN/CENELEC kunnen uiteindelijk worden aangewezen in de Europese wetgeving. Het toepassen van Europese standaarden geeft toegang tot de Europese markt.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail: klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Sanne Jansweijer, Consultant KID, telefoon 015 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Meer weten over blockchain? Kijk op nen.nl/blockchain

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Blockchain en DLT’ houdt zich bezig met de standaardisatie van Blockchain en DLT op mondiaal niveau. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Ingezonden persberichten vallen buiten de verantwoording van de redactie.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor sponsored content en ingezonden persberichten. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen - tekst en afbeeldingen zijn[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.