Kleding passen met een gepersonaliseerd 3D-model

brand
Kleding passen met een gepersonaliseerd 3D-model

Kleding passen met een gepersonaliseerd 3D-model

Steeds meer mensen bestellen online kleding en kiezen daarbij voor verschillende maten, om er zeker van te zijn dat er een (maat) past. De kledingstukken die niet passen, worden retour gestuurd. Zonde van het onnodige transport, en in sommige gevallen wordt de teruggestuurde kleding zelfs vernietigd. Daarom heeft de sector de handen ineen geslagen en wordt er gewerkt aan twee nieuwe ISO normen over digitaal passen.

De internationale ISO commissie ‘Digital Fittings’ (ISO/TC 133) heeft twee nieuwe werkdocumenten gepubliceerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de ISO leden. Beide documenten zijn geaccepteerd en er kan worden gestart met nieuwe Technical Specifications (TS) voor Digital fitting — Service procedure — Part 1: Ready-to-wear clothing online and off-line en Part 2: Customized clothing online and off-line. Dit zijn procedures voor digitaal passen voor confectie- en maatkleding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een virtueel lichaam.

Deze ontwikkelingen komen niet alleen tegemoet aan de stijging in online winkelen, maar spelen ook in op de groeiende vraag naar unieke, op maat gemaakte kleding. Zowel consumenten als de industrie, maar ook het milieu zijn gebaat bij de mogelijkheid van digitaal passen.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Textiel en Kleding’ waarborgt het Nederlandse belang bij de CEN en ISO commissies met betrekking tot textiel en kleding. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, Consultant AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 224 of e-mail afc@nen.nl.

Ingezonden persberichten vallen buiten de verantwoording van de redactie

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *