Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ beschikbaar

brand
Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ beschikbaar

Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ beschikbaar

Steeds meer mensen, meer verkeer, meer energieverbruik en toenemende aandacht voor duurzame oplossingen. We willen in een veilige, duurzame, veerkrachtige en aantrekkelijke stad wonen. Dit vraagt in onze steden om nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid, gezondheid, energie en mobiliteit.

Door nieuwe technologieën in te zetten kan zo’n stad werkelijkheid worden: de stad wordt een ‘smart city’. Om een smart city te realiseren, is het noodzaak om op zoek te gaan naar oplossingen die bijdragen aan een stad waar mensen en machines samenwerken. De Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ kan hierbij helpen.

Digitale transformatie in stedelijke omgevingen
In de stedelijke omgevingen vindt een digitale transformatie plaats. Een heel belangrijk onderdeel van die transformatie is het gebruik van data. Als data wordt opengezet, wordt het mogelijk voor publieke en private partijen applicaties te ontwikkelen. Data wordt ingezet om betere beslissingen te maken, waar ook andere bronnen in worden meegenomen. Nu hebben veel applicaties een specifieke focus met een zogenaamd verticaal toepassingsgebied. Denk daarbij aan smart parking, smart buildings en smart air environment.

Open Urban Platform
Het concept Open Urban Platform (OUP) bevordert het denken over de samenhang van de digitale infrastructuur, de diensten en applicaties in de stad op basis van algemeen geaccepteerde kaders, richtlijnen en principes en wettelijke en ethische uitgangspunten.

Handvatten
Experts uit verschillende gemeenten, industriepartijen en kennisinstellingen hebben bij de NEN Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities gewerkt aan een richtlijn om gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van Open Urban Platforms te versterken. De Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platform’ (NPR 8284) richtlijn geeft concrete handvatten voor:

  • Het borgen van interoperabiliteit en dataportabiliteit in een smart city;
  • Het inzetten van een Open Urban Platform (OUP) als vertrouwde infrastructuur voor digitale diensten in de stad;
  • Het eigendom van OUPs;
  • De rol van de gemeente bij een OUP.

Voor wie?
De NPR ‘Open Urban Platforms’ is relevant voor verschillende groepen professionals, waaronder: Chief Information Officers, Chief Technology Officers, strategische adviseurs, projectleiders, onderzoekers en IT-specialisten bij gemeenten en andere (semi-) overheden, universiteiten en andere kennisinstellingen, en bij het bedrijfsleven, van multinationals via mkb naar start-ups.

Ook meewerken aan afspraken over Smart Cities?
Ben jij vertegenwoordiger bij een grote of kleine gemeente en werk je aan smart city vraagstukken? Aanbieder van digitale oplossingen? Mkb’er met kennis van zaken over het onderwerp? Ideeën of oplossingen voor de normalisatie van smart cities? Wij zoeken partijen die willen deelnemen aan de adviesgroep. Voor meer informatie over Smart Cities, neem contact op met Remco Perotti, secretaris SAG-SC, e-mail info@smartcity-standards.nl.

Ingezonden persberichten vallen buiten de verantwoording van de redactie. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *