Onhaalbare deadlines grootste struikelblok voor projectmanagers in 2020

brand
Struikelblokken projectmanagers 2020

Onhaalbare deadlines grootste struikelblok voor projectmanagers in 2020

Onhaalbare deadlines vormen de meest voorkomende reden dat Nederlandse projectmanagers in 2020 hun projecten niet tijdig en vlekkeloos afgerond krijgen. Dat blijkt uit een recente enquête van Capterra, een Amsterdamse bemiddelaarspartij die softwareleveranciers en klanten met elkaar in verbinding brengt. Middels het onderzoek wilde Capterra in beeld krijgen wat veelvoorkomende struikelblokken zijn in het hedendaagse projectmanagement.

Vijf hoofdredenen

Op basis van het onderzoek formuleerde Capterra een top vijf meest voorkomende struikelblokken, waarbij onhaalbare deadlines – de reden die in 28 procent van de enquêtes werd genoemd – dus op één staat. De top vijf bestaat verder uit een gebrek aan beschikbare resources (27 procent), een slechte organisatie van verschillende taken (24 procent), gebrekkig kostenbeheer (22 procent) en tot slot een slechte wendbaarheid, wat zich uit in moeizame reacties op onverwachte problematiek (19 procent).

Deadlines

Het niet halen van deadlines is, blijkens het onderzoek, eerder regel dan uitzondering voor Nederlandse projectmanagers. Slechts acht procent van de respondenten geeft aan altijd elke deadline te halen. Voor meer dan de helft van de respondenten geldt zelfs dat meer dan twintig procent van alle deadlines niet wordt gehaald.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat partijen die systematisch gebruik maken van projectmanagement-software, beduidend minder problemen ervaren met het overschrijden van deadlines. Met zulke software kan beter inzichtelijk worden gemaakt hoe lang bepaalde trajecten of taken zullen duren, waardoor de kans kleiner wordt dat een deadline onrealistisch kort wordt gepland.

Problemen voorkomen

Voor veel van de in de enquête gesignaleerde problemen, geldt volgens Capterra dat deze goed te voorkomen zijn. Met resource planning software kan bijvoorbeeld beter worden ingeschat of er volgende resources zijn vrijgemaakt om een project succesvol te kunnen afronden en door een project grafisch inzichtelijk te maken in een Gantt-diagram, kan worden voorkomen dat taken slecht (of zelfs niet) worden uitgevoerd.

Ook constante budgetoverschrijdingen kunnen volgens Capterra vaker worden voorkomen dan momenteel het geval is. Daartoe is het standaardiseren van risico-analyses een goed middel. Risicomanagement brengt mogelijke risico’s – zoals dreigende budgetproblemen – vooraf in kaart, waardoor er direct op ingespeeld kan worden. Met onverwachte tegenslagen kan, ten slotte, beter worden omgegaan als er agile wordt gewerkt binnen een organisatie. Deze werkwijze wordt dan ook warm aanbevolen.

219 respondenten

De enquête van Capterra is in maart 2020 afgenomen onder 219 respondenten. Voor alle respondenten geldt dat zij in het afgelopen jaar voor ten minste één project eindverantwoordelijk waren.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *