Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

brand
Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

NEN richt een expertgroep op dat gericht zal zijn op het onderwerp artificial intelligence (AI) en medische hulpmiddelen. Het doel is om verschillende partijen te verbinden vanuit verschillende perspectieven. Er wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd op donderdag 11 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur.

In 2021 is de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen, Medical Device Regulation (MDR), definitief van kracht. Voor medische hulpmiddelen die gebruik maken van AI, brengt dit een aantal grote vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld klinisch onderzoek, klinische validatie, gebruik van data, bias van algoritmes, interoperabiliteit, vertrouwen in AI, privacy en ethiek.

Expertgroep AI en Medische Hulpmiddelen
NEN streeft in 2021 naar het bijeen brengen van de verschillende initiatieven en oplossingen door de oprichting van een expertgroep AI en Medische Hulpmiddelen. Deze expertgroep heeft als doel om experts, organisaties, instellingen en initiatieven vanuit alle perspectieven met elkaar te verbinden. Er wordt een platform geboden waar  (internationale) kennis en ervaringen over AI en medische hulpmiddelen bij elkaar komen.

Door gesprekken in de sector blijkt sterk de behoefte aan overzicht van de verschillende initiatieven op nationaal, Europees en internationaal niveau. En behoefte van Nederlandse experts om ook deel uit te maken van het internationale netwerk. Het vraagstuk blijkt een uitdaging, waarbij verbinding van én initiatieven én van experts van belang blijkt.

Informatiebijeenkomst
Het verbinden van experts en initiatieven start met een informatiebijeenkomst.  Op donderdag 11 maart 2021 vindt van 10.00 tot 12.00 uur een online bijeenkomst plaats waarin in verschillende presentaties uitleg gegeven wordt over de expertgroep. Daarnaast gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de scope en doelstellingen voor nu en de komende tijd. NEN gaat in deze bijeenkomst in op vragen over planning, oprichting en de eigen rol in dit initiatief.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk tot 9 maart 2021 via NEN Evenementen.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lysette Meuleman, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Ingezonden persberichten vallen buiten de verantwoording van de redactie

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor sponsored content en ingezonden persberichten. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen - tekst en afbeeldingen zijn[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.