Oproep winkeliers aan consument: ‘Respecteer de regels en elkaar in de winkel’

brand
Winkelen Amsterdam - 2018

Oproep winkeliers aan consument: ‘Respecteer de regels en elkaar in de winkel’

DEN HAAG, 23 juni 2020 – De consument vindt het in de winkel lastig zich aan de regels te houden die het verspreiden van het Corona virus tegengaan. Er vinden steeds meer discussies plaats tussen klanten en winkelmedewerkers. “We roepen daarom consumenten op om de regels en elkaar te respecteren en zich ook in de winkel aan de regels te houden. We zien dat winkeliers meer worden geconfronteerd met klanten die de 1,5 meter afstand negeren en bijvoorbeeld met een hele familie in de winkel komen. Gelukkig is het aantal fysieke agressie-incidenten laag. Bij sommige winkels is er soms maar één kassa open en mogen er maar een beperkt aantal mensen de winkel in. Dat betekent soms even wachten. We vragen ook om geduld, iedereen is van harte welkom. We moeten dit toch echt samen doen”, aldus Bert van Steeg, adjunct directeur van Detailhandel Nederland.

Uit de resultaten van een enquête onder 332 winkeliers  door Detailhandel Nederland bleek dat ze het lastig vinden dat klanten zich niet aan de regels houden. Fikse woordenwisselingen betreffen vaak de 1,5 meter afstand, looproutes (in- en uitgang), met meerdere mensen de winkel ingaan, het geïrriteerd weglopen omdat het te lang duurt om af te rekenen. Klanten die onderling boos worden op elkaar komt ook regelmatig voor. Bert van Steeg: “De winkelier heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Om steeds meer als een soort politieagent te moeten optreden past daar niet bij en doet afbreuk aan de sfeer die men probeert te creëren.”

Protocol Verantwoord Winkelen

Winkeliers zijn tevreden met het protocol Verantwoord Winkelen dat eind maart werd ingesteld. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar moet kunnen houden in de winkel en dat de richtlijn voor het aantal klanten maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak is. “Deze zijn goed geïmplementeerd. Er is veel geïnvesteerd om aan deze regels te voldoen. Winkeliers vinden het belangrijk vast te houden aan de huidige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gaat om de gezondheid van eigen medewerkers, maar ook van consumenten zelf. Volhouden is het devies. Uiteraard zijn we blij dat er gewinkeld kan worden, maar fun shoppen is nog echt niet aan de orde. We willen wel dat mensen met een veilig en prettig gevoel kunnen winkelen”, aldus Bert van Steeg.

Winkeliers zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met handhaving en gemeente (zeven van de tien winkeliers). Bij winkeliers die wel bezoek kregen door handhaving werd vooral op het aantal klanten in de winkel en de 1,5 meter afstand gecontroleerd. Er werden geen boetes uitgedeeld bij de respondenten.

Foto: Amsterdam, 2018, door Dimhou

Enquête-resultaten

De enquête is door Detailhandel Nederland uitgezet en is ingevuld door 332 winkeliers. Respondenten waren onder andere slagers, groente- en fruitspecialisten, tabaks- en gemakswinkels en bloemisten. De enquête is ingevuld tussen 15 en 19 juni.

Kent u het protocol verantwoord winkelen?

 • Ja 99%
 • Nee 1%

Zijn de maatregelen uit het protocol werkbaar?

 • Ja 80%
 • Nee 20%

Maakt u gebruik van een aanvullend protocol, bijvoorbeeld dat door uw brancheorganisatie is opgesteld?

 • Ja 30%
 • Nee 70%

Heeft u uw beleid recent versoepeld? Bijvoorbeeld dat de eigen verantwoordelijkheid van klanten meer wordt benadrukt?

 • Ja 25%
 • Nee 75%

Zou het protocol verantwoord winkelen aangepast moeten worden?

 • Ja 30%
 • Nee 70%

Ziet u een toename van agressie als gevolg van toepassing van de protocollen?

 • Ja 13%
 • Niet meer agressie, meer discussie 56%
 • Nee 31%

Waar is uw winkel gesitueerd?

 • Hoofdwinkelstraat 15%
 • Centrum stad / winkelcentrum 20%
 • Perifere straat / dorp 41%
 • Overige 24%

Wat is het druktebeeld in uw winkelstraat?

 • Veel minder druk dan voor corona 9%
 • Langzaam drukker, nog niet op niveau 37%
 • Bijna net zo druk als voor corona 54%

Ziet u risico’s dat het te druk wordt, nu de horeca bijvoorbeeld weer is geopend?

 • Ja, wordt te druk 14%
 • Nee, aantal bezoeken ligt nog te laag 28%
 • Nee er zijn goede maatregelen genomen
 • om drukte in goede banen te leiden 58%

Bent u bekend met de ‘handreiking verantwoord bezoek winkelgebieden’ ?

 • Ja 51%
 • Nee 49%

Gelden er expliciete regels als gevolg van corona buiten uw winkel (in het winkelgebied waar u winkel gelokaliseerd is)?

 • Ja 21%
 • Nee 74%
 • Weet niet 5%

Hoe beoordeelt u de samenwerking met handhaving en de gemeente?

 • Goed 29%
 • Voldoende 43%
 • Matig 19%
 • Slecht 9%

Bent u gecontroleerd op naleving van het protocol?

 • Ja 27%
 • Nee 73%

Heeft u een boete ontvangen?

 • Nee 100%
 • Ja 0%

Ingezonden persberichten vallen buiten de verantwoording van de redactie

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *