Van kantoor naar thuiswerken!

brand

Gastblog door Mark van Ownership by Nature

Veel ondernemers hebben de neiging om alles zelf te willen doen en controle te willen houden. Sinds Maart vorige jaar hebben de Corona maatregelen veel verandering teweeggebracht. Thuiswerken is waar mogelijk de standaard en dat betekent dat de stijl van leidinggeven aan je bedrijf daarop moet aansluiten. Ook nu thuiswerken minder verplicht is, wordt thuiswerken onderdeel van het ‘nieuwe normaal’.

Controle

Controle heeft vaak een negatieve lading omdat mensen zich gecontroleerd, dus niet vertrouwd voelen en dit ervaren als druk. Voor de ondernemer geeft controle een bepaalde veiligheid want door overal van op de hoogte te zijn, hebben zij het idee het overzicht te hebben. Echter is vaak de tegenovergestelde waarheid omdat controle ervoor zorgt dat je te veel in je bedrijf aan het werk bent en te weinig aan je bedrijf werkt.  Hierdoor kan je een aantal belangrijke aandachtspunten gaan missen. Sinds het begin van de Corona maatregelen zijn er veel dingen veranderd voor de ondernemer maar ook voor de medewerkers. Zo is tegenwoordig het bureau vaak de keukentafel waar de ondernemer niet zomaar naar toe kan lopen. Dit betekent dat hij een heleboel dingen moet kunnen loslaten en zonder alles te kunnen controleren het overzicht moet houden. Voor de medewerker betekent dit meer vrijheid en dus ook eigen verantwoordelijkheid.

Communicatie

De ondernemer en medewerker moeten elkaar vertrouwen en daarvoor is een goede communicatiestijl heel belangrijk. Interne communicatie zonder persoonlijk contact kan sneller tot misverstanden leiden die de doelstellingen vaak niet ten goede komen. E-mails en online meetings geven vaak geen diepere laag weer in de communicatie waardoor mensen elkaar niet altijd even goed begrijpen. Om dit te voorkomen zijn duidelijke afspraken en geplande evaluatie momenten van elementair belang.  Maar wat is een afspraak? Om duidelijke afspraken te kunnen maken is het belangrijk te begrijpen wanneer een afspraak überhaupt een afspraak is. Er zijn 3 vormen van afspraken:

  • Een krachtige afspraak (Je zegt wat je gaat doen en je doet het)
  • Een zwakke afspraak (je zegt wat je gaat doen maar maakt dit niet belangrijk genoeg en laat er andere dingen tussenkomen waardoor je afspraken niet nakomt
  • Criminele afspraak (je zegt wat je gaat doen maar terwijl je het uitspreekt weet jij intern al dat je het toch niet gaat doen)

Probeer je als ondernemer voor te stellen dat iemand die thuiswerkt, zich in een hele andere dynamiek begeeft als op kantoor en dat je bijvoorbeeld niet altijd je kind kan wegsturen die met een vraag bij je komt. Vraag als ondernemer ook of de afspraken duidelijk zijn voor de werknemer en of hij zich er ook in kan vinden. Zo creëer je een commitment die uiteindelijk tot resultaat zal leiden.  Wanneer de werkzaamheden zich hiervoor lenen, is flexibiliteit in werktijden aanbieden een aanrader. Hiermee laat je zien dat je de medewerker vertrouwd en dat voor jou het resultaat telt.

Thuiswerken: Geen excuses voor het niet behalen van resultaat

stop making excuses

Focus

Om de kern van het begrip “focus” te begrijpen maken we een onderscheid tussen chaos en focus.  Chaos is alles wat er in en om je heen gebeurt en waar je door laat afleiden wanneer het voorbij komt. Focus is gericht met een taak bezig zijn en daar je volledige dus 100% aandacht aan geven.  In één gesprek met een cliënt kwam het ter sprake dat ze niets echt afmaakte. Zowel zakelijk als privé was ze enorm druk maar feitelijke resultaten bleven uit en zij was niet blij maar haar omgeving ook niet. Ze dacht dat ze kon multi focussen zoals ze dat noemde.  In ons gesprek werd haar al snel duidelijk dat multi- focus een nietszeggend begrip is. Omdat je simpelweg niet je volledige aandacht aan één ding geeft en daar dus ook niet 100% op kunt focussen.

100% focus is voor zowel persoonlijke leven als je onderneming van groot belang om groei te realiseren.

Tijd vs prioriteit

Vaak hoor ik mensen spreken over het gebrek aan tijd. Stop met zeggen dat er te weinig tijd is en dat het leven tekort is. Je weet al je hele leven dat er 24 uur in een dag zit. Alleen heb jij jezelf nog niet uitgevonden als iemand die zijn tijd effectief managed. Stellingen als het leven is te kort en de tijd gaat te snel, zijn feitelijk onjuist. Het gaat erom wat jij creëert in de tijd die je ter beschikking hebt en wat je als resultaat achterlaat. Wees dus gericht op je doel en plan je agenda dusdanig dat je doet wat je moet doen.  Creëer duidelijkheid voor jezelf en naar je omgeving.

Privéleven

Zojuist heb ik je verteld dat het plannen van je agenda de basis is van het managen van je prioriteiten en dus de eerste stap naar focus. Veel mensen vergeten in hun agenda hun privéleven in te plannen zodat het geen prioriteit is maar een bijzaak wordt. Dit zou zomaar eens een belangrijke reden van de hoeveelheid aan scheidingen kunnen zijn. Geen of te weinig aandacht (DUS FOCUS) voor je privéleven zou dus ook slecht kunnen uitpakken voor je zakelijke prestaties. Daarom is een goede balans tussen werk en privéleven van groot belang. Wees ook thuis echt aanwezig. Echt aanwezig zijn betekent, echt luisteren. We kunnen bijna allemaal klanken horen maar luisteren is daadwerkelijk inchecken bij de persoon bij wie je op dat moment bent.

Voor het creëren van krachtige resultaten is het vereist te weten wat je prioriteiten zijn in je persoonlijke en zakelijke leven zodat je vanaf daar per prioriteit je focus kan leggen omdat je wat je aandacht geeft zal groeien.

Thomas Lapperre

Eigenaar Bloeise. Neemt altijd de zakelijke insteek. Schrijft over organisatie, IT infrastructuur en innovatie. Voor digitale bureaus, IT-bedrijven en mkb-bedrijven. Link met mij op LinkedIn.
Alle artikelen van Thomas Lapperre

Reacties

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *