Webinar: artificial intelligence over ethische afwegingen en standaarden

brand
AI webinar 2020

Webinar: artificial intelligence over ethische afwegingen en standaarden

Op 30 juni organiseert NEN in samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) een webinar over ethiek en artificial intelligence (AI). Zo gaan we in gesprek over het maken van ethische afwegingen voor AI-systemen en de internationale standaarden die worden ontwikkeld voor het verantwoord toepassen van AI. Aanmelden voor het webinar kan gratis via de website.

Tijdens het webinar presenteert toekomstonderzoeker Rudy van Belkom van STT de resultaten van zijn onderzoek naar ethiek en artificial intelligence. Hij boog zich over de vragen wat ethisch verantwoord gebruik van AI precies is en hoe AI-systemen ontworpen kunnen worden die aan ethische richtlijnen voldoen. Martijn Scheltema en Yvette Mulder, voorzitter en secretaris van normcommissie Artificial intelligence & big data, gaan in op de rol die internationale standaarden spelen bij het verantwoord ontwikkelen en toepassen van AI.

Gesprek over ethische afwegingen
In samenwerking met de normcommissie Artificial intelligence & big data bij NEN en het lectoraat Artificial intelligence bij de Hogeschool Utrecht ontwikkelde Van Belkom een serious game over ethische afwegingen: het ethisch ontwerpspel. Dit spel presenteren we tijdens het webinar. Deze tool laat belanghebbenden ervaren hoe abstracte waarden naar concrete toepassingen vertaald worden en hoe consensus wordt bereikt bij complexe vraagstukken. Dit weerspiegelt de principes van standaardisatie en is, naast alle partijen die belang hebben bij AI, bijzonder nuttig voor studenten en onderzoekers van artificial intelligence.

Lancering NEN Platform AI
Dit webinar is direct de officiële start van het NEN Platform AI, dat met de normcommissie samenwerkt aan vraagstukken rondom AI standaarden. Leden van dit platform zijn vroegtijdig op de hoogte van nieuwe standaarden en relevante ontwikkelingen op dit gebied. Zij komen twee keer per jaar samen voor kennisuitwisseling en worden tussentijds door de normcommissie geraadpleegd voor input en advies. Waar invloed op normen en toegang tot internationale commissies is voorbehouden aan de leden van de normcommissie, betekent deelname aan NEN Platform AI een laagdrempeliger manier om op de hoogte te blijven en een bijdrage te leveren.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over het programma en aanmelden voor het webinar, ga naar NEN Evenementen.

Meepraten over normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op het gebied van artificial intelligence? U vindt hierover meer informatie op www.nen.nl/ai of neem contact op met de secretaris van de normcommissie Yvette Mulder via kid@nen.nl.

Ingezonden persberichten vallen buiten de verantwoording van de redactie. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.