De dood van NFT’s: tulpenmanie in de 21e eeuw

brand
De dood van NFT’s: tulpenmanie in de 21e eeuw

De dood van NFT’s: tulpenmanie in de 21e eeuw

5 maanden geleden

NFT’s, ofwel Non-Fungible Tokens, zijn digitale unieke items die op de blockchain worden vastgelegd en verkocht. In 2021 leek het erop dat NFT’s de volgende grote trend zouden worden in online geld verdienen, en binnen korte tijd was de NFT-markt al tientallen miljarden euro’s waard. Echter, nu we eind 2023 naderen, lijkt de grootste hype rond NFT’s alweer af te nemen. In dit artikel zullen we eens kijken wat NFT’s precies zijn, wat je ermee kunt doen, en waarom de NFT-markt wat aan populariteit heeft ingeboet. 

Wat zijn NFT’s 

Een NFT is een concept dat voor sommigen wat verwarrend kan zijn. De term “NFT” staat voor Non-Fungible Token, wat betekent dat een NFT niet vervangbaar is en dus uniek is. Wanneer je een NFT koopt, verwerf je in feite het eigendomsbewijs van een digitaal stuk media, zoals een afbeelding, een geluidsfragment, een muzikaal werk, een TikTok-video, en meer. Hoewel deze digitale media gekopieerd kunnen worden, ben jij, als eigenaar van de NFT, de eigenaar van het originele exemplaar, vergelijkbaar met het feit dat er slechts één echte Nachtwacht bestaat. Het kopen van NFT’s is beperkt tot speciale online NFT-marktplaatsen en de betaling gebeurt uitsluitend met cryptocurrency. 

De dood van NFT’s: tulpenmanie in de 21e eeuw

De snelle groei van NFT’s 

Waarom zou je eigenlijk het eigendomsrecht van een stuk media willen bezitten? De waarde van NFT’s is in korte tijd enorm gestegen. Een belangrijke reden hiervoor is dat sommige mensen de NFT-markt zien als een soort kunstmarkt. Net zoals een kunstverzamelaar graag een echte Van Gogh aan de muur heeft hangen, hecht een NFT-eigenaar waarde aan het bezitten van het originele digitale werk. Maar de voornaamste reden voor de snelle groei van de NFT-markt is eigenlijk de hype eromheen. Grote spelers in de blockchain-community begonnen NFT’s te kopen en moedigden hun fans aan hetzelfde te doen. Soms heeft een NFT ook een praktische functie, zoals toegang tot een concert of lidmaatschap in een invloedrijke gemeenschap. Maar meestal draait het gewoon om het eigendomsrecht zelf. Tegenwoordig is er een enorme hype rond passief inkomen genereren en geld verdienen door te investeren. Veel mensen kopen NFT’s simpelweg met de verwachting dat ze die later voor meer geld kunnen verkopen, in de hoop dat de waarde van NFT’s de komende jaren blijft stijgen. 

De waarde van NFT’s 

Ondanks dat NFT’s aanvankelijk als de volgende grote trend werden gezien, is hun waarde de afgelopen maanden met maar liefst 95% gedaald. De verminderde interesse in NFT’s kan deels worden toegeschreven aan inflatie, maar er spelen ook enkele controversiële kwesties rondom NFT’s van de afgelopen twee jaar die waarschijnlijk een grote rol hebben gespeeld in deze waardedaling. 

Controverse en achteruitgang 

Een opvallend voorbeeld is het schandaal rondom een start-up genaamd Moonpay, die actief is in de wereld van digitale valuta. Momenteel loopt er zelfs een rechtszaak over deze kwestie. Moonpay handelt in zogenaamde “Bored Ape NFT’s,” die eigenlijk niet meer zijn dan tekeningen van apen. Om Bored Ape tot een hype te maken, zouden ze deze NFT’s gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen hebben aangeboden aan beroemdheden zoals Madonna, Justin Bieber, Gwyneth Paltrow en Kim Kardashian. Het doel was dat deze beroemdheden de Bored Ape NFT’s en Moonpay als organisatie zouden promoten op hun socialemediapagina’s om zo een hype rondom deze meme te creëren. Moonpay blijft beweren dat dit niet het geval is, maar ze weigeren commentaar te geven op de vraag of deze beroemdheden al dan niet hebben betaald voor de NFT’s. Het Moonpay-schandaal is helaas niet uniek. Veel NFT’s bleken betrokken te zijn bij vergelijkbare dubieuze samenwerkingen of oplichtingspraktijken. Dit heeft de reputatie van NFT’s ernstig geschaad, en dit kan een van de redenen zijn waarom hun waarde de afgelopen maanden zo sterk is gedaald. 

De dood van NFT’s: tulpenmanie in de 21e eeuw

NFT’s: de nieuwe tulpenmanie? 

In de Gouden Eeuw waren tulpen ongelooflijk duur, en hun prijzen bleven maar stijgen. Tijdens die tijd brak de zogenaamde tulpenmanie uit, ook wel bekend als de tulpenkoorts. Dit was een periode waarin welvarende handelaren massaal tulpenbollen kochten, niet omdat ze de bloemen zo mooi vonden, maar omdat ze hoopten dat de prijzen nog verder zouden stijgen. Zo konden ze de tulpenbollen later voor meer geld verkopen. Je zou kunnen zeggen dat de huidige hype rondom NFT’s vergelijkbaar is met de tulpenmanie in de Gouden Eeuw. In wezen heb je met een NFT niet echt iets tastbaars in handen. Zeker als het gaat om niet veel meer dan een meme, kun je moeilijk beweren dat je een waardevol kunstwerk bezit. De meeste mensen die NFT’s kopen, doen dat niet omdat ze veel waarde hechten aan het eigendomsrecht van een bepaald mediastuk, maar in de hoop het later voor meer geld te kunnen verkopen. Het is ook legitiem om je af te vragen of de huidige NFT-hype niets meer is dan een zinloze neerwaartse spiraal. 

Geen rooskleurige toekomst 

Het is onmogelijk om de toekomst met zekerheid te voorspellen, maar als we een voorzichtige blik werpen, lijkt de toekomst van NFT’s niet al te rooskleurig te zijn. De recente schandalen en waardeverminderingen werpen een licht op wat NFT’s eigenlijk zijn: ten eerste zijn ze niet echt vergelijkbaar met echte kunst, en ten tweede zijn ze in feite nutteloze digitale media die gemakkelijk kunnen worden gekopieerd, terwijl ze toch aanzienlijk duur zijn voor wat ze bieden. Onze voorspelling is dat de komende maanden mogelijk de laatste stuiptrekkingen van de NFT-hype zullen zijn. De waarden zullen naar verwachting nog verder dalen en de hype zal geleidelijk aan populariteit verliezen. Het kan teleurstellend zijn om te beseffen dat je veel geld hebt uitgegeven aan bijvoorbeeld een cartoon van een aap. Dus, hoewel NFT’s aanvankelijk als de toekomst werden gezien, lijken ze in werkelijkheid tegen te vallen. In wezen bieden NFT’s niet veel tastbaars en hun populariteit zal waarschijnlijk net zo snel afnemen als dat ze aanvankelijk is gestegen. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *