Disclaimer

brand
Disclaimer

Disclaimer

Dank voor het bezoeken van Bloeise.nl en het lezen van onze disclaimer.

Bloeise.nl is een website van Bloeise. Bloeise is opgericht door Thomas Lapperre uit Den Helder en staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 52106160. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van Bloeise.nl.

Informatie op Bloeise.nl

Het is mogelijk dat de informatie op Bloeise.nl onvolledig of onjuist is. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd worden voorkomen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Bloeise.nl foutloos, volledig, actueel of geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Gebruik van informatie verkregen via Bloeise.nl is voor risico van de gebruiker.

Alle informatie wordt aangeboden zonder garantie of waarborg omtrent hun deugdelijkheid, compleetheid, tijdigheid, correctheid of geschiktheid voor een specifiek doel. De informatie op Bloeise.nl is vrijblijvend en uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, ongeacht de aard, die voortvloeit uit het gebruik van Bloeise.nl of de informatie die via Bloeise.nl is verkregen. Ook de tijdelijke onmogelijkheid om Bloeise.nl te raadplegen valt hieronder.

Bloeise.nl staat niet garant voor enig product of dienst genoemd. Wij staan niet garant voor beweringen gedaan door de vervaardiger van dergelijke producten of diensten. Wij raden u als lezer aan om altijd onafhankelijk informatie in te winnen en zelfstandig onderzoek te verrichten.

U kunt misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht brengen. Dat waarderen wij. Naar redelijkheid en billijkheid doen wij inspanning om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op.

Verwijzingen of hyperlinks

Bloeise.nl kan verwijzingen of hyperlinks naar andere sites bevatten die buiten het domein van Bloeise liggen. Deze zijn opgenomen ter algemene informatie. Bloeise is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy-praktijken of de beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Auteursrechten

Alle content op Bloeise.nl, in het bijzonder maar niet uitsluitend teksten en afbeeldingen, is auteursrechtelijk beschermd door Bloeise, behalve content dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier wordt gebruikt met toestemming. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de auteursrechten mag auteursrechtelijk beschermd materiaal niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt.

Ingezonden persberichten

Bloeise plaatst graag relevante persberichten door welke interessant kunnen zijn voor onze lezers. Bloeise is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persberichten.

Bezoekers

Bloeise is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers – bijvoorbeeld in een reactie onder een blog – op Bloeise.nl plaatsen. Bloeise kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde informatie door bezoekers. Reacties zijn de persoonlijke mening van de betreffende schrijver en vertegenwoordigen niet de zienswijze van Bloeise. Reacties kunnen zonder discussie worden verwijderd. Wanneer reacties naar onze mening racistisch, discriminerend van zijn of in strijd met de openbare orde en/of goede zeden, verwijderen wij deze. Wilt u ons wijzen op een specifieke reactie? Neem daarvoor contact op.

Gastbloggers

Bloeise verwelkomt op Bloeise.nl de bijdragen van andere auteurs, gastbloggers genaamd. Bloeise kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde informatie door gastbloggers. Wij vragen daarom gastbloggers nadrukkelijk om te bevestigen dat het door hun aangeleverde materiaal vrij is van auteursrechten. Gastbloggers vrijwaren Bloeise van aanspraak door derden. Gastbloggers geven Bloeise publicatierecht voor het door hun aangeleverde materiaal. De volledige auteursrechten berusten bij de auteurs, tenzij anders bepaald door de auteur. De mening van gastbloggers vertegenwoordigt niet de mening van Bloeise. Gastbijdragen kunnen zonder discussie worden verwijderd.

Onze producten en diensten

Op onze producten en diensten voor opdrachtgevers en klanten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle genoemde prijzen op Bloeise.nl zijn onder voorbehoud van type- of programmeerfouten. Bloeise aanvaard geen aansprakelijkheid over de gevolgen van dergelijke fouten.

De informatie op Bloeise.nl wordt regelmatig aangevuld. Eventuele veranderingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.