AI: een geschiedenis in mijlpalen

brand
AI: een geschiedenis in mijlpalen

AI: een geschiedenis in mijlpalen

5 maanden geleden

Enkele jaren geleden had nog niemand het over AI; tegenwoordig is het niet meer uit de samenleving weg te denken. We werken met Chat-GPT, de algoritmes van onze sociale media kennen onze voorkeuren op hun duimpje, we praten met chatbots die alsmaar slimmer worden en Coca Cola lanceerde onlangs nog een door AI gegenereerde smaak. Hoewel sommige mensen vrezen voor waar het allemaal naartoe kan gaan (denk aan de horrorscenario’s in Black Mirror), kan AI in de toekomst een wezenlijk verschil gaan maken in onze kwaliteit van leven. AI kan onderzoek en ontdekkingen voor ons doen, zorgtaken op zich nemen en kan hulp bieden in organisatie en huishouden.
Waar is dit begonnen? En wat is er in de loop der jaren allemaal gebeurd in de wereld van AI?

1942

Alan Turing kraakt de Enigma code met de eerste AI

Gedurende de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de zogenoemde Enigma machines om vanaf een afstand met elkaar te kunnen communiceren. Met de zogenaamde ‘Enigma-code’, gegenereerd door de Enigma-machine, konden de Duitsers berichten versleuteld aan elkaar verzenden. Geallieerde troepen konden deze berichten wel onderscheppen, maar hadden geen idee wat er nou eigenlijk gezegd werd.

Om de oorlog te kunnen winnen was het noodzakelijk dat deze Enigma-code gekraakt werd en hiervoor werd de hulp van de Britse wiskundige Alan Turing ingeroepen. De belangrijkste ontwikkeling hierin was een algoritme van Alan Turing dat kon achterhalen of twee berichten wel of niet van dezelfde enigma-machine afkomstig waren. Wanneer er een match gevonden werd tussen deze twee berichten werden deze vervolgens doorgestuurd voor verdere decodering.

Alan Turing is er uiteindelijk in geslaagd om de Enigma-code te kraken en heeft daarin een hele belangrijke rol gespeeld in het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog. Helaas is hij enkele jaren later vervolgd voor zijn homoseksualiteit (wat destijds nog strafbaar was in de UK) en heeft hij een gedwongen chemische castratie moeten ondergaan. In 2014 kwam er een film uit over zijn leven en zijn werk met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol.

1950

De Turingtest

1956

De Dartmouth-conferentie

De Dartmouth conferentie klinkt als een heel politiek gebeuren, maar in dit geval moeten we eigenlijk spreken over de Dartmouth workshop. Rondom dezelfde periode vond namelijk in Dartmouth een slopende en langdurige conferentie plaats tussen de Sovjets en de Amerikanen. Deze conferentie heeft niets te maken met de Dartmouth workshop waar we het in dit artikel over hebben.

Beide conferenties hebben een enorm verschil gemaakt in het verdere verloop van de geschiedenis, zij het op andere gebieden. De Dartmouth conferentie waar we het in dit artikel over hebben was een langdurig evenement waarin verschillende wetenschappers voor zes weken samenkwamen om met elkaar te filosoferen en experimenteren op het gebied van wat zij noemden: ‘denkende machines.’

Het idee kwam oorspronkelijk van John McCarthy, een assistent-professor in de wiskunde aan Dartmouth College in New Hampshire. Zijn doel was om een groep mensen bij elkaar te brengen om samen dit fenomeen te kunnen bestuderen. Dit initiatief werd gesteund vanuit Dartmouth en zo kregen de deelnemers aan de conferentie gedurende de hele zomer de volledige zeggenschap over de bovenverdieping van Dartmouth College.

De betekenis van de Dartmouth conferentie zit hem niet zozeer in de baanbrekende ontdekkingen die gedurende deze zes weken gedaan zijn, maar eerder in de waarde die het heeft gegeven aan AI als veld binnen de wetenschap.

De term Artificial Intelligence is door McCarthy in het leven geroepen. Gedurende de 6 weken die hij met de deelnemers heeft doorgebracht zijn misschien geen baanbrekende ontdekkingen gedaan, maar er zijn wel een hoop zaadjes geplant. Zaadjes die ertoe geleid hebben dat AI een daadwerkelijke discipline is geworden binnen de wetenschap en die gemaakt hebben dat AI tegenwoordig niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

1958

Het eerste artificiële neurale netwerk wordt gebouwd

1966

Elisa, de eerste Chatbot

AI: een geschiedenis in mijlpalen

1997

AI-systeem Deepblue verslaat de wereldkampioen schaken

2008

introductie van Siri en stemherkenning op Iphone

2014

Introductie van Alexa, Amazons virtuele assistent

2020

De lancering van GPT-3

Het is nog maar een paar jaar geleden dat GPT-3 ter wereld is gekomen en toch is het nu al niet meer uit de samenleving weg te denken. In Juli 2020 lanceerde het Techbedrijf OpenAI het tot dan toe meest uitgebreide taalsysteem ter wereld. GPT-3 had zo’n 175 miljard parameters. Ter vergelijking: het tot dan toe grootste Microsoft Turing NL had er slechts zo’n 17 miljard.

AI: een geschiedenis in mijlpalen

In tegenstelling tot andere taalmodellen was GPT-3 in staat tot het schrijven van teksten die haast niet te onderscheiden waren van een door mensen geschreven tekst. GPT-3 was in staat tot het schrijven van poëzie, artikelen voor de Guardian en had een speciale toepassing om het spel AI Dungeon te kunnen spelen.

Het succes van GPT-3 werd in 2023 opgevolgd door GPT-4. Een taalmodel met zo’n 1 biljoen parameters, dat niet alleen getraind is op teksten, maar ook op beeld, geluid en video’s. Ten opzichte van GPT-3 is er dus wederom een gigantische stap gezet.

Tegenwoordig is wat we noemen Chat-GPT niet meer uit ons leven weg te denken. Scholen zitten vaak met handen in het haar: wat moeten ze doen om te voorkomen dat hun leerlingen hun werkstukken schrijven met behulp van AI? In tegenreactie op Chat-GPT zijn nieuwe AI systemen ontwikkeld die kunnen ontdekken of een tekst geschreven is door AI of afkomstig is van menselijke hand.

Chat-GPT verandert ook het werkveld op het gebied van alles wat met schrijven te maken heeft. Tegenwoordig is het niet meer een kunst om mooie zinnen te kunnen schrijven, het is eerder een kunst om een prompt zo te formuleren dat Chat-GPT er een mooie tekst van maakt.

Er zijn echter wel wat misstanden over de precieze vaardigheden van Chat-GPT. Hoewel Chat-GPT getraind is op een heleboel (informatieve teksten) is het programma ontwikkeld om grammaticaal correcte taal te genereren en niet om het antwoord op al je vragen te bieden. De informatie die Chat-GPT verstrekt is nog lang niet altijd correct. Maar goed: dat is dan weer een extra uitdaging voor de toekomst.

2023

AI is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven

 

Van vuur tot AI – een tijdlijn van technologie

Zoals Heidegger stelde: je wordt de lens waarmee je naar de wereld kijkt. Daarmee bedoelde hij dat onze relatie met technologie ons vormt. De volgende opsomming van mijlpalen is bedacht door Brad Jacobs en laat zien hoe we van vuur tot AI zijn gekomen.

 • 1 miljoen jaar geleden – Mensen beginnen vuur als gereedschap te gebruiken, een vlam van innovatie die de nacht verlicht en onze voorouders warmte en veiligheid bood.
 • 500.000 jaar geleden – Mensen bouwen de eerste onderkomens, onderdak dat niet alleen bescherming bood, maar ook de kiem legde voor gemeenschapsgevoel.
 • 350.000 jaar geleden – Mensen beginnen te jagen met speren, een sprong in technologische vindingrijkheid die niet alleen de jacht veranderde, maar ook de dynamiek van samenwerking en overleving.
 • 100.000 jaar geleden – Mensen beginnen te handelen met kralen gemaakt van schelpen, het prille begin van economie waarbij schelpen niet alleen sieraad waren, maar ook betaalmiddel.
 • 60.000 jaar geleden – Mensen gebruiken speren niet alleen voor jagen, maar ook voor bescherming en agressie, een veelzijdigheid die getuigt van de complexiteit van menselijke interacties en overlevingsstrategieën.
 • 3500 v.Chr. – Het wiel wordt uitgevonden in Mesopotamië, waardoor een fundamentele verandering in transport en technologie mogelijk wordt, met verstrekkende gevolgen voor de menselijke beschaving.
 • Circa 3200 v.Chr. – Schrift ontstaat in het oude Sumerië, waardoor de basis voor geschreven communicatie en overdracht van kennis door de eeuwen heen wordt gelegd.
 • 1000 v.Chr. – Vroege boekhouders in Azië creëren de abacus, een rekenwonder dat niet alleen cijfers, maar ook de toekomst van handel en economie vormgaf.
 • 635 v.Chr. – De Chinezen produceren de eerste munten, ronde schijfjes die meer dan waarde droegen; ze waren het begin van een financiële revolutie.
 • 600 v.Chr. – De Romeinen bouwen het eerste openbare rioolsysteem, niet zomaar een constructie, maar een fundament voor stedelijke gezondheid en hygiëne.
 • 200 v.Chr. – De Chinezen vinden het kompas uit, een instrument dat niet alleen richting wees, maar ook de horizon van ontdekkingen verbreedde.
 • 725 n.Chr. – Boeddhistische monnik Yi Xing creëert de eerste mechanische klok, een tijdmachine avant la lettre die meer dan uren en minuten ving.
 • 900 – De Chinezen gebruiken als eersten buskruit in oorlog, een knallende introductie van kracht en strategie die het slagveld voor altijd veranderde.
 • 1182 – De Chinezen vinden het magnetische kompas uit, een navigatiewonder dat zeelieden niet alleen naar hun bestemming leidde, maar ook naar nieuwe werelden.
 • 1284 – De Italianen vinden de bril uit, een blik op de wereld die niet alleen zicht, maar ook perspectief bood.
 • 1328 – Europeanen vinden de zaagmolen uit, een snijpunt van technologie en natuur die de bouwkunst en industrie hervormde.
 • 1440 – Johannes Gutenberg vindt de drukpers uit, een machine die niet enkel inkt op papier drukte, maar ook de deuren naar kennis en verlichting opende.
 • 1530 – Europeanen vinden het spinnewiel uit, een draaiende innovatie die niet alleen stoffen weefde, maar ook de draad van cultuur en economie verstevigde.
 • 1590 – De Nederlander Zacharias Janssen ontwikkelt de microscoop, een instrument dat de mensheid in staat stelt om de onzichtbare details van de microscopische wereld te onthullen en de wetenschap op ongekende manieren vooruit helpt.
 • 1608 – De Nedelander Hans Lippershey ontwerpt de telescoop, waarmee de mens verder kan kijken dan ooit tevoren en een nieuw tijdperk in de astronomie en ontdekkingsreizen inluidt.
 • 1609 – Galileo Galilei vindt de telescoop uit, een kijk in de kosmos die niet alleen sterren naderbij bracht, maar ook ons begrip van het universum uitbreidde.
 • 1656 – De Nederlander Christiaan Huygens creëert de penduleklok, die een revolutie teweegbrengt in de nauwkeurigheid van tijdmeting en een blijvende impact heeft op navigatie en het dagelijks leven.
 • 1662 – Blaise Pascal vindt de openbare bus uit, meer dan een vervoersmiddel, een sociale ontmoetingsplaats op wielen.
 • 1698 – Thomas Savery vindt de basis stoommachine uit, een uitvinding die niet alleen water en stoom manipuleerde, maar ook de kracht van industrie ontketende.
 • 1765 – James Watt verbetert de stoommachine, wat leidt tot de industriële revolutie, de modernisering van de industrie en transport, en de vormgeving van de moderne wereld.
 • 1769 – Een Franse militaire tractor wordt het eerste zelfrijdende wegvoertuig, een voortstuwende kracht die niet alleen paden, maar ook mogelijkheden opende.
 • 1793 – Eli Whitney vindt de katoengin uit, een machine die niet alleen vezels scheidde, maar ook het landschap van landbouw en industrie transformeerde.
 • 1795 – Nicholas-Jacques Conté vindt het moderne potlood uit, een instrument dat niet alleen schreef, maar ook creativiteit en ideeën vastlegde.
 • 1822 – Charles Babbage ontwerpt de Difference Engine, de voorloper van de computer, die de basis legt voor de ontwikkeling van computertechnologie.
 • 1838 – Een Brits stoomschip maakt de eerste trans-Atlantische oversteek, een reis die niet alleen oceanen overbrugde, maar ook werelden verbond.
 • 1839 – Charles Goodyear ontwikkelt een manier om rubber sterk, duurzaam en elastisch te maken, waarmee hij niet alleen materiaal transformeerde, maar ook de weg baande voor innovaties van autobanden tot regenjassen.
 • 1850 – Isaac Singer introduceert de naaimachine, een apparaat dat niet alleen stoffen aan elkaar naaide, maar ook een revolutie teweegbracht in de mode-industrie en het huishouden.
 • 1857 – William Kelly vindt de hoogoven uit, een doorbraak die niet alleen staalproductie optimaliseerde, maar ook de architectuur en infrastructuur van de moderne wereld vormgaf.
 • 1865 – Giovanni Caselli introduceert het eerste commerciële facsimilesysteem, een uitvinding die niet alleen documenten verstuurde, maar ook de communicatie over lange afstanden herdefinieerde.
 • 1869 – John Wesley Hyatt vindt synthetisch plastic uit, een materiaal dat niet alleen veelzijdig was, maar ook de basis legde voor de moderne materiaalwetenschap.
 • 1874 – Remington Company introduceert de mechanische typemachine, een toestel dat niet alleen letters op papier zette, maar ook de schrijfwereld en kantoorcultuur transformeerde.
 • 1876 – Alexander Graham Bell vindt de telefoon uit, een uitvinding die niet alleen geluid overdroeg, maar ook de manier waarop we communiceren en zaken doen veranderde.
 • 1877 – Thomas Edison vindt de fonograaf uit, een apparaat dat niet alleen geluid vastlegde, maar ook de muziek- en entertainmentindustrie revolutioneerde.
 • 1880 – Thomas Edison vindt de gloeilamp uit, een lichtbron die niet alleen de nacht verlichtte, maar ook de manier waarop we leven en werken transformeerde.
 • 1882 – Amerika opent de eerste waterkrachtcentrale, een energiebron die niet alleen elektriciteit leverde, maar ook de weg baande voor duurzame energieoplossingen.
 • 1883 – Engeland construeert de eerste elektrische spoorweg, een mijlpaal die niet alleen het vervoer versnelde, maar ook de mobiliteit en stadsplanning hervormde.
 • 1885 – Gottlieb Daimler bouwt de eerste vierwielige auto met een verbrandingsmotor, een voertuig dat niet alleen de wegen vulde, maar ook het concept van persoonlijk vervoer herdefinieerde.
 • 1886 – Josephine Cochran vindt de eerste praktische vaatwasser uit, een apparaat dat niet alleen servies reinigde, maar ook het huishoudelijke leven vergemakkelijkte.
 • 1892 – Rudolf Diesel vindt de dieselmotor uit, een motor die niet alleen efficiënter was, maar ook de industrie en transport drastisch beïnvloedde.
 • 1894 – Nikola Tesla vindt radiogolvenspoelen uit, een uitvinding die niet alleen signalen verzond, maar ook de basis legde voor de draadloze communicatie.
 • 1896 – Gottlieb Daimler bouwt de eerste vrachtwagen, een voertuig dat niet alleen goederen vervoerde, maar ook de handel en distributie transformeerde.
 • 1901 – Henry Booth vindt de stofzuiger uit en Thomas Edison de alkaline opslagbatterij, uitvindingen die niet alleen schoonmaak en energieopslag verbeterden, maar ook het dagelijks leven en technologische innovatie bevorderden.
 • 1902 – Marie en Pierre Curie ontdekken radium en polonium, elementen die niet alleen de chemie verrijkten, maar ook de medische wetenschap en industrieën transformeerden.
 • 1903 – Willis Carrier introduceert de eerste elektrische airconditioner, een uitvinding die niet alleen ruimtes koelde, maar ook het comfort en de productiviteit verhoogde.
 • 1908 – Henry Ford introduceert de Model T met behulp van een lopende band en Thomas Edison ontwikkelt een bewegende film met geluid, innovaties die respectievelijk de auto-industrie en entertainmentwereld revolutioneerden.
 • 1910 – Een vliegtuig transporteert voor het eerst commerciële vracht, waardoor de luchtvaart een cruciale rol in de wereldhandel begint te spelen.
 • 1913 – Engeland produceert het eerste roestvrij staal (RVS), een materiaal dat essentieel wordt in talloze industrieën, van keukengerei tot bouwconstructies.
 • 1914 – In de Verenigde Staten zien elektrische verkeerslichten het levenslicht, een uitvinding die de wegveiligheid ingrijpend verbetert en het stadsleven organiseert.
 • 1920 – James Smathers brengt de elektrische typemachine op de markt, waardoor schrijven een nieuwe snelheid krijgt en de kantoorwereld transformeert.
 • 1921 – Karel Čapek introduceert het idee van de robot (afgeleid van het werkwoord raboti, werken), wat de verbeelding prikkelt over toekomstige automatisering, terwijl Western Union de telegramdienst vernieuwt, de snelheid van communicatie aanzienlijk verhoogt.
 • 1923 – Clarence Birdseye revolutioneert de voedselindustrie met zijn uitvinding van ingevroren voedsel, wat een langere houdbaarheid en wereldwijde distributie mogelijk maakt.
 • 1927 – Erik Rotheim ontwikkelt de spuitbus, een uitvinding die diverse industrieën beïnvloedt, en Philo Farnsworth brengt televisie naar een nieuw tijdperk met zijn all-elektrische versie.
 • 1928 – Alexander Fleming ontdekt penicilline, waarmee het tijdperk van antibiotica begint en een revolutie in de medische behandeling van bacteriële infecties wordt ontketend.
 • 1933 – Eric Fawcett en Reginald Gibson ontwikkelen polyethyleen, waardoor een veelzijdig materiaal beschikbaar komt dat in ontelbare producten terug te vinden is.
 • 1935 – Robert Watson-Watt legt de basis voor moderne radar, een technologische doorbraak die de luchtvaart en meteorologie transformeert.
 • 1936 – Een spoorwegmaatschappij transporteert een vrachtwagentrailer, wat een nieuw tijdperk in multimodaal transport inluidt.
 • 1937 – Frank Whittle’s uitvinding van de straalmotor zet de luchtvaart op zijn kop, waardoor vliegen sneller en efficiënter wordt.
 • 1938 – Philip Wiles’ ontwerp van de roestvrijstalen kunstheup biedt nieuwe hoop en mogelijkheden in de medische wereld.
 • 1939 – Sikorsky’s eerste levensvatbare helikopter en Amerika’s op afstand bestuurbare vliegtuig (drone) openen nieuwe dimensies in zowel de burgerluchtvaart als in militaire toepassingen.
 • 1940 – Engeland zet een operationele computer in tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat een belangrijk moment markeert in de digitale evolutie.
 • 1943 – De ingebruikname van de eerste nucleaire reactor in Amerika markeert een keerpunt in de energieproductie en wetenschappelijke innovatie.
 • 1943 – De Nederlander Willem Kolff introduceert de kunstmatige nier, oftewel de dialysemachine, die een doorbraak betekent in de medische wetenschap en levens verandert van patiënten met nierfalen over de hele wereld.
 • 1945 – De introductie van de magnetron door Raytheon Corporation brengt een revolutie teweeg in keukens wereldwijd.
 • 1946 – De ontwikkeling van ENIAC, de eerste algemene, programmeerbare computer, legt de basis voor het computertijdperk.
 • 1947 – De uitvinding van de transistor door William Shockley, John Bardeen en Walter Brattain luidt een nieuw tijdperk in elektronica in.
 • 1949 – De Havilland Aircraft’s eerste commerciële straalvliegtuig opent nieuwe horizonten in de luchtvaart, waardoor wereldwijd reizen sneller en toegankelijker wordt.
 • 1951 – Charles Ginsburg speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de videorecorder, wat de weg vrijmaakt voor het vastleggen en herbekijken van beeldmateriaal, een mijlpaal in media en entertainment.
 • 1952 – De onthulling van de eerste waterstofbom door Amerika markeert een intense periode in de wapenwedloop, terwijl Zweedse wetenschappers de eerste stappen zetten naar medische implantaten met de ontwikkeling van de eerste pacemaker.
 • 1953 – NBC’s start met kleurentelevisie brengt een revolutie in de kijkervaring, waardoor beelden levendiger en boeiender worden dan ooit tevoren. James Watson en Francis Crick ontrafelen de structuur van DNA, wat de deur opent naar de moleculaire biologie en genetica, en ons begrip van het leven op fundamenteel niveau transformeert.
 • 1955 – IBM’s introductie van de eerste transistorrekenmachine toont aan hoe elektronica de wereld van berekeningen en bedrijfsleven kan veranderen.
 • 1956 – Met de tewaterlating van de “Ideal X” begint het tijdperk van containervervoer, wat een enorme invloed heeft op de wereldhandel, terwijl IBM met FORTRAN een nieuwe richting in de computertaal ontwikkelt.
 • 1957 – Rusland’s lancering van Sputnik 1, de eerste kunstmatige satelliet, opent het tijdperk van ruimteverkenning en benadrukt de technologische competitie tijdens de Koude Oorlog.
 • 1959 – De uitvinding van de siliciumchip door Jack Kilby en Robert Noyce legt de basis voor de micro-elektronica, terwijl Xerox de kantoorwereld verandert met de introductie van de eerste commerciële kopieermachine.
 • 1962 – NASA’s lancering van de eerste commercieel gebouwde satelliet benadrukt de groeiende samenwerking tussen overheid en industrie in de ruimtevaart, terwijl Nick Holonyak Jr. de eerste zichtbare licht-emitterende diode (LED) ontwikkelt, wat een doorbraak betekent in lichttechnologie.
 • 1963 – De introductie van de minicomputer door Digital Equipment Corporation maakt krachtige computing toegankelijker, en de compacte audiocassette van Philips verandert de manier waarop we naar muziek luisteren.
 • 1965 – De creatie van het eerste robotische exoskelet voor ondersteund lopen toont de potentie van technologie om menselijke beperkingen te overwinnen, terwijl Stephanie Kwolek’s uitvinding van Kevlar een nieuw tijdperk in materiaalsterkte en veiligheid inluidt.
 • 1966 – Marie Van Brittan Brown’s ontwerp van het eerste videobeveiligingssysteem voor thuis zet een nieuwe standaard voor persoonlijke veiligheid en vooruitgang in toezichttechnologie.
 • 1968 – Ivan Sutherland’s realisatie van het eerste virtual reality-systeem biedt een glimp van de toekomstige interacties tussen mens en computer, een voorloper van de huidige VR-technologieën.
 • 1969 – De creatie van het ARPANET-netwerk, de voorloper van het internet, markeert het begin van een nieuw communicatietijdperk, waardoor informatie-uitwisseling en connectiviteit wereldwijd worden getransformeerd. Neil Armstrong zet als eerste mens voet op de maan tijdens de Apollo 11-missie, wat een monumentaal moment in de menselijke exploratie en onze relatie met de ruimte markeert.
 • 1971 – Intel’s introductie van de eerste microprocessor en Texas Instruments’ lancering van de eerste zakrekenmachine tonen de kracht van miniaturisatie in technologie en de toenemende toegankelijkheid van geavanceerde berekeningen voor het grote publiek.
 • 1972 – Landsat 1 biedt de eerste uitgebreide cartografie van de aarde vanuit de ruimte, wat een nieuw tijdperk inluidt in observatie en milieuwetenschappen.
 • 1973 – Xerox’s ontwikkeling van de eerste persoonlijke computer geeft een voorproefje van hoe technologie het dagelijks leven en werk zal gaan beïnvloeden, wat de weg vrijmaakt voor de computerrevolutie in huizen en kantoren wereldwijd.
 • 1977 – De ontwikkeling van de VHS-videorecorder maakt het mogelijk voor consumenten om televisieprogramma’s op te nemen en af te spelen, wat de manier waarop mensen media consumeren drastisch verandert.
 • 1978 – De geboorte van de eerste mens door in-vitrofertilisatie (IVF) vertegenwoordigt een doorbraak in de reproductieve geneeskunde, waardoor hoop wordt geboden aan miljoenen paren met vruchtbaarheidsproblemen.
 • 1979 – Nippon lanceert het eerste 1G draadloze netwerk in Tokio, wat een belangrijke stap is in de evolutie van mobiele communicatie en de weg vrijmaakt voor de mobiele revolutie.
 • 1980 – De uitvinding van de scanning tunneling microscoop (STM) door Gerd Binnig en Heinrich Rohrer opent nieuwe wegen voor de nanotechnologie, waardoor wetenschappers individuele atomen kunnen zien en manipuleren.
 • 1981 – De introductie van de mobiele telefoon verandert de communicatiewereld voorgoed, waardoor mensen overal en altijd met elkaar verbonden kunnen zijn.
 • 1982 – De ontwikkeling van de compact disc-speler door Philips biedt een nieuwe manier voor de opslag en het afspelen van muziek, wat leidt tot een revolutie in de muziekindustrie.
 • 1983 – Apple’s introductie van de Graphical User Interface (GUI) maakt computers toegankelijker voor een breed publiek, terwijl de beschikbaarheid van GPS-technologie voor civiel gebruik en de uitvinding van stereolithografie door Charles Hull de wereld van navigatie en productontwerp transformeren.
 • 1984 – De ontwikkeling van de eerste echt autonome voertuigen door Carnegie Mellon University wijst op de toekomstige mogelijkheden van zelfrijdende auto’s en de invloed ervan op het vervoer.
 • 1990 – Lancering van de Hubble Space Telescope, waarmee een nieuw tijdperk in de astronomie wordt ingeluid, met ongekende mogelijkheden om het universum te observeren en te begrijpen.
 • 1991 – Ann Tsukamoto’s werk aan de isolatie en identificatie van stamcellen biedt nieuwe inzichten en potentieel voor regeneratieve geneeskunde en behandelingen voor een breed scala aan ziekten.
 • 1992 – De introductie van de eerste Personal Digital Assistant (PDA) door Apple en het verzenden van het eerste SMS-tekstbericht door Vodafone markeren belangrijke mijlpalen in de digitale communicatie en persoonlijke technologie.
 • 1994 – De oprichting van Amazon door Jeff Bezos als een puur online retailbedrijf en de eerste beveiligde creditcardtransactie op het internet door Dan Kohn signaleren de beginjaren van e-commerce en de transformatie van de detailhandel.
 • 1995 – De lancering van Match.com als de eerste online datingservice en de brede adoptie van e-mailcommunicatie illustreren de groeiende invloed van het internet op persoonlijke relaties en alledaagse communicatie. Nederlandse ingenieurs bij Philips en Sony introduceren de DVD, een digitale opslaginnovatie die de film- en muziekindustrie revolutioneert door superieure beeld- en geluidskwaliteit te bieden in een compact formaat.
 • 1996 – De kloning van het schaap Dolly door wetenschappers aan het Roslin Institute toont de mogelijkheden en ethische uitdagingen van kloning, terwijl de groeiende populariteit van e-mail de manier waarop we communiceren verder verandert.
 • 1997 – De introductie van instant messaging door AOL en het gebruik van videotelefonie in zakelijke omgevingen duiden op de voortdurende evolutie van online communicatie, terwijl IBM’s supercomputer Deep Blue de schaakkampioen Garry Kasparov verslaat, wat de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie benadrukt. De Nederlander Vic Hayes, vaak erkend als de ‘vader van Wi-Fi‘, legt de fundamenten voor de draadloze communicatie door de 802.11-standaard te formaliseren, wat de deur opent naar een nieuwe wereld van connectiviteit en de manier waarop we digitale informatie gebruiken en delen transformeert.
 • 1998 – De oprichting van Google, de transmissie van MP3-bestanden op het internet, en de ontwikkeling van de virtuele retinadisplay door Microvision zijn allemaal tekenen van de snelgroeiende invloed van digitale technologieën en het internet op de samenleving en de economie.
 • 1999 – De goedkeuring van het eerste draagbare continue glucosesysteem door de FDA markeert een grote vooruitgang in de zorg voor diabetespatiënten, terwijl de eerste kunstmatig gecreëerde menselijke blaas door 3D-printen een nieuw tijdperk in de regeneratieve geneeskunde en transplantaties inluidt. Tegelijkertijd transformeert TiVo de televisiekijkervaring met tijdverschuivend uitzendrecorden.
 • 2000 – Het “ILOVEYOU” virus infecteert 50 miljoen computers, waarmee het de kwetsbaarheid van digitale systemen voor cyberaanvallen benadrukt en de noodzaak voor verbeterde cybersecurity onderstreept.
 • 2001 – Apple lanceert de iPod, wat de manier waarop mensen onderweg naar muziek luisteren revolutioneert, en de introductie van het eerste kunstmatige hart dat in een mens is geïmplanteerd, biedt nieuwe hoop voor patiënten met hartfalen.
 • 2002 – De introductie van de anticonceptiepleister in de Verenigde Staten biedt vrouwen een nieuwe, handige vorm van geboortebeperking, die de autonomie over reproductieve gezondheid versterkt.
 • 2003 – De oprichting van de National Cyber Security Division door de Amerikaanse overheid benadrukt de groeiende erkenning van het belang van cybersecurity, terwijl Skype’s lancering van videoconferentie-applicaties de manier waarop mensen communiceren en zaken doen verandert.
 • 2004 – De lancering van Facebook door Mark Zuckerberg en zijn medestudenten van Harvard creëert een nieuw platform voor sociale interactie, dat snel uitgroeit tot een van de meest invloedrijke sociale medianetwerken ter wereld.
 • 2005 – De lancering van YouTube biedt een platform voor het delen van video’s dat een revolutie teweegbrengt in hoe mensen content creëren, delen en consumeren, en de voltooiing van de eerste uitgebreide vergelijking van de genetische blauwdrukken van mensen en chimpansees biedt nieuwe inzichten in de biologie en evolutie.
 • 2006 – De introductie van Amazon Web Services markeert een keerpunt in het aanbieden van cloudcomputingdiensten, wat de weg vrijmaakt voor een nieuwe generatie technologiebedrijven, terwijl de lancering van Twitter een nieuw tijdperk in de online communicatie en nieuwsverspreiding inluidt.
 • 2007 – De introductie van de iPhone door Apple verandert de smartphone-industrie en de manier waarop mensen communiceren, informatie consumeren en hun dagelijks leven beheren, en de lancering van Amazon Kindle markeert een nieuw tijdperk voor digitaal lezen.
 • 2008 – De introductie van blockchain-technologie voor bitcointransacties legt de basis voor de opkomst van cryptocurrencies en biedt een nieuw paradigma voor veilige en gedecentraliseerde financiële transacties.
 • 2009 – De uitvinding van CRISPR door Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna biedt revolutionaire mogelijkheden voor genetische manipulatie, terwijl Google’s lancering van Waymo de ontwikkeling en adoptie van zelfrijdende voertuigtechnologieën bevordert.
 • 2010 – Apple introduceert de iPad, waardoor een nieuwe categorie in persoonlijke technologie ontstaat die de computer- en entertainmentindustrieën beïnvloedt, terwijl de eerste Uber-rit het begin markeert van een verandering in stedelijke mobiliteit en de deeleconomie.
 • 2011 – De introductie van Siri door Apple signaleert een grote stap voorwaarts in spraakherkenning en kunstmatige intelligentie, waardoor gebruikers met hun technologie kunnen communiceren op manieren die voorheen als sciencefiction werden beschouwd.
 • 2012 – De ontdekking van het Higgs boson-deeltje levert een sleutelbewijs voor het standaardmodel van de deeltjesfysica, terwijl Australische chirurgen het ’s werelds eerste bionische oog implanteren, wat hoop biedt op het herstel van het gezichtsvermogen voor bepaalde vormen van blindheid.
 • 2013 – De Apple App Store overtreft een miljoen apps, wat de enorme groei en invloed van mobiele applicaties op ons dagelijks leven illustreert, terwijl de FDA het eerste netvliesimplantaat in de Verenigde Staten goedkeurt, een doorbraak in het herstel van het gezichtsvermogen.
 • 2014 – Een door de ESA gebouwde robotische lander maakt de eerste zachte landing op een komeet, wat een historisch moment in de ruimteverkenning markeert en ons begrip van het universum verdiept.
 • 2015 – NASA’s New Horizons ruimtevaartuig bereikt Pluto, waardoor de mensheid voor het eerst een close-up blik op de dwergplaneet krijgt, terwijl PayPal’s Venmo aankondigt 40 miljoen jaarlijkse gebruikers te hebben, wat de groeiende populariteit van digitale betalingen benadrukt.
 • 2016 – De FDA keurt de eerste kunstmatige alvleesklier goed, een significante vooruitgang in de behandeling van diabetes, terwijl AlphaGo, een programma ontwikkeld door Google DeepMind, de wereldkampioen Go verslaat, wat een mijlpaal is in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
 • 2017SpaceX hergebruikt met succes een Falcon 9-raket, een belangrijke stap in de richting van de herbruikbaarheid van ruimtevaartuigen om de kosten van ruimteverkenning te verlagen, en Ericsson introduceert ondersteuning voor het 5G-netwerk, wat de deur opent naar de volgende generatie mobiele internetconnectiviteit.
 • 2018Instagram bereikt 1 miljard maandelijkse gebruikers, wat de blijvende impact en groei van sociale mediaplatforms aantoont, in een tijdperk waarin digitale verbinding centraal staat in onze communicatie en zelfexpressie.
 • 2019 – Astronomen publiceren de eerste foto van een zwart gat, een baanbrekende prestatie die onze kennis van het universum verder uitbreidt, terwijl IBM de eerste kwantumcomputersysteem voor commercieel gebruik onthult, wat een nieuwe fase in computertechnologie inluidt.
 • 2020Zoom wordt 2,13 miljoen keer gedownload op één dag, wat de explosieve groei van videoconferentietools en digitale communicatie onderstreept tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie.
 • 2022 – OpenAI lanceert ChatGPT, wat een significante stap voorwaarts betekent in de ontwikkeling van generatieve AI, terwijl de eerste volledige kleurenbeelden van de James Webb Space Telescope nieuwe inzichten bieden in het universum en een robot zelfstandig een laparoscopische operatie op een varken uitvoert, wat de mogelijkheden van robotica in de geneeskunde laat zien.
 • 2023 – Google brengt Bard uit, wat een voortzetting van de trend in de ontwikkeling van geavanceerde AI-chatbots aangeeft, die steeds meer deel uitmaken van ons dagelijks digitale leven.

De meest belangrijke uitvinding in de wereld

Vanuit het perspectief van de impact op de menselijke gezondheid en het redden van levens, is penicilline als een van de meest belangrijke uitvindingen te beschouwen. De ontdekking van penicilline door Alexander Fleming in 1928 markeerde het begin van het antibiotica-tijdperk en had een revolutionaire impact op de medische wetenschap en de behandeling van bacteriële infecties.

Vóór penicilline waren veelvoorkomende infecties vaak dodelijk of leidden tot ernstige chronische gezondheidsproblemen. De introductie van penicilline en latere antibiotica heeft de behandelingsmogelijkheden radicaal veranderd, waardoor de levensverwachting aanzienlijk is toegenomen en de kwaliteit van leven is verbeterd. Het heeft ons in staat gesteld om chirurgische en medische ingrepen uit te voeren met een veel lager risico op infecties, wat bijdraagt aan de vooruitgang in vele andere medische gebieden.

Hoewel de uitdaging van antibioticaresistentie een belangrijk aandachtspunt is geworden, blijft de ontdekking van penicilline een mijlpaal die talloze levens heeft gered en de manier waarop we ziekten behandelen fundamenteel heeft veranderd.

Daarna volg de uitvinding van de DNA-dubbelhelixstructuur door James Watson en Francis Crick in 1953 als een volgende cruciale doorbraak. Deze ontdekking heeft onze fundamentele kennis van biologisch leven en erfelijkheid getransformeerd en vormt de basis van de moderne genetica.

Het inzicht in de structuur van DNA heeft de deur geopend naar biotechnologie, genetische manipulatie, en het Human Genome Project, wat ons begrip van genetische aandoeningen heeft vergroot en de weg heeft geplaveid voor gepersonaliseerde geneeskunde. Door het ontrafelen van DNA kunnen wetenschappers nu ziektes op moleculair niveau bestuderen, wat leidt tot gerichtere en effectievere behandelingen.

De impact van deze ontdekking strekt zich uit tot tal van velden, van forensisch onderzoek en landbouw tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën. Het heeft niet alleen ons begrip van de biologie en evolutie verdiept, maar biedt ook hoop voor de toekomstige behandeling van erfelijke en complexe ziekten.

Als we vanuit het perspectief van communicatie en informatieverspreiding kijken, dan is de uitvinding van het internet als een van de meest belangrijke ontwikkelingen te beschouwen. De opkomst van het internet, beginnend met de creatie van het ARPANET in 1969, heeft de manier waarop we informatie delen, communiceren en de wereld begrijpen, fundamenteel veranderd.

Het internet heeft de barrières voor informatie-uitwisseling verlaagd, waardoor mensen over de hele wereld toegang hebben tot kennis en elkaar. Het heeft nieuwe vormen van communicatie, zoals e-mail, sociale media en instant messaging, mogelijk gemaakt en heeft een platform geboden voor de digitale economie, onderwijs op afstand, en online gemeenschappen.

De impact van het internet is enorm en doordringt bijna elk aspect van het moderne leven, van hoe we werken en leren tot hoe we ons vermaken en met anderen verbonden blijven. Het heeft de wereld kleiner gemaakt, democratisering van toegang tot informatie bevorderd en nieuwe industrieën en kansen gecreëerd, waardoor het een onmiskenbaar cruciale uitvinding in de menselijke geschiedenis is.

Vervolgens is de uitvinding van de drukpers door Johannes Gutenberg in de 15e eeuw als de tweede belangrijkste ontwikkeling te plaatsen. Voordat de drukpers werd uitgevonden, werden boeken met de hand geschreven, wat een tijdrovend en duur proces was. Dit beperkte de beschikbaarheid van boeken en daarmee de verspreiding van kennis aanzienlijk.

De introductie van de drukpers in 1440 revolutioneerde de productie van boeken, waardoor ze sneller, in grotere aantallen en tegen lagere kosten geproduceerd konden worden. Dit leidde tot een explosie van literatuur, wetenschappelijk onderzoek en nieuws, die voor een veel breder publiek toegankelijk werden. Het stimuleerde de verspreiding van ideeën, onderwijs, en wetenschappelijke kennis, wat fundamentele bijdragen leverde aan de Renaissance, de Reformatie en uiteindelijk de Verlichting.

Door de drukpers werden kennis en informatie gedemocratiseerd, waardoor een bredere laag van de bevolking kon deelnemen aan het intellectuele en culturele leven, wat onmiskenbaar een diepgaande impact had op de maatschappelijke ontwikkeling en de koers van de wereldgeschiedenis.

Een derde perspectief is de impact van uitvindingen op de industrie en economie. In dit kader is de uitvinding van de stoommachine als uiterst belangrijk te beschouwen. De stoommachine, die in de 18e eeuw werd geperfectioneerd door James Watt, speelde een cruciale rol in de industriële revolutie en markeerde de overgang van handarbeid naar mechanische productie.

De stoommachine maakte massaproductie mogelijk, wat de efficiëntie van fabrieken drastisch verhoogde en de kosten van goederen verlaagde. Dit had een enorme impact op de economische structuren, arbeidsmarkt en de algehele levensstandaard. De versnelling van de industriële productie stimuleerde de ontwikkeling van nieuwe industrieën en bevorderde de urbanisatie, omdat mensen naar steden trokken voor werk in fabrieken.

Deze uitvinding legde niet alleen de basis voor moderne engineering en industriële automatisering, maar transformeerde ook de wereldwijde economie en samenleving, waardoor het pad werd geëffend voor verdere technologische vooruitgang en economische groei op wereldschaal.

Met het perspectief van industrie en economie is de tweede belangrijkste uitvinding die van het internet. Hoewel we het internet al hebben besproken vanuit het oogpunt van communicatie, is zijn impact op de industrie en economie even significant en verdient het opnieuw vermelding.

Het internet heeft de manier waarop bedrijven opereren fundamenteel veranderd, nieuwe markten gecreëerd en bestaande industrieën getransformeerd. Het heeft geleid tot de opkomst van e-commerce, waardoor bedrijven producten en diensten online kunnen aanbieden en klanten wereldwijd kunnen bereiken. Daarnaast heeft het internet bijgedragen aan de globalisering van de economie, omdat het bedrijven in staat stelt gemakkelijk internationaal te opereren, toeleveringsketens te optimaliseren en informatie in real-time te delen.

Bovendien heeft het internet de creatie van geheel nieuwe industrieën gestimuleerd, zoals digitale marketing, online entertainment en cloud computing, terwijl het ook innovatie en concurrentie in traditionele sectoren aanmoedigt. De digitale transformatie die door het internet is aangedreven, blijft de economische landschappen hervormen, waardoor het een onmiskenbare pijler is van de moderne industrie en economie.

Deze vraag heeft ChatGPT beantwoord. Interessant genoeg noemt hij niet zichzelf:

 1. 1956 – De Dartmouth Conferentie: Hoewel dit geen fysieke uitvinding is, markeert het een fundamenteel moment in de geschiedenis van AI. Tijdens deze conferentie werd de term “kunstmatige intelligentie” voor het eerst gebruikt en gedefinieerd door John McCarthy, een van de pioniers op dit gebied. De conferentie zette de agenda voor AI-onderzoek en legde de basis voor toekomstige ontwikkelingen. Het was een cruciaal keerpunt dat de visie en richting van AI-onderzoek vormgaf en leidde tot de eerste golf van AI-enthousiasme en ontwikkeling.
 2. 2012 – AlexNet wint de ImageNet Challenge: AlexNet, een diep neuraal netwerk ontworpen door Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever en Geoffrey Hinton, won de ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge door een aanzienlijke marge. Dit was een mijlpaal in de ontwikkeling van diepe leermodellen voor computervisie en signaleerde een belangrijk moment waarop diep leren mainstream aandacht kreeg binnen de AI-gemeenschap. AlexNet’s overwinning demonstreerde de kracht van diepe neurale netwerken en spoorde een significante verschuiving aan naar diep leren in AI-onderzoek en toepassingen, wat de weg vrijmaakte voor de huidige vooruitgang in AI.

“Deze twee gebeurtenissen vertegenwoordigen belangrijke mijlpalen in het denken over en de technologische vooruitgang van kunstmatige intelligentie, die de fundamenten hebben gelegd voor de hedendaagse AI-systemen en hun impact op de maatschappij, industrie en wetenschap.”

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *