brand
AI

AI

Topic

Hier lees je meer over Artificiële Intelligentie (AI), de kunstmatige intelligentie die met Big Data, algoritmes en Machine Learning zichzelf blijft verbeteren. Kernvragen omtrend AI zijn: hoelang duurt het totdat AI net zo slim is als ons? Hoeveel oneindig slimmer dan ons kan AI worden? Hoe voorkomen we dat AI ons gaat vervangen? Wat voor rol geven we AI in onze samenleving? Mag een AI zelfstandig besluiten het leven van een mens te beëindigen in een oorlogssituatie? Een van de grootste gevaren die door mensen zoals Elon Musk, Bill Gates en wijlen professor Stephen Hawkings is aangehaald, is dat AI zonder dat we het doorhebben slimmer wordt dan de mens, en daar een oneindige factor overheen gaat. Alle beveiligingen die we bedacht hebben, kunnen door een oneindige slimmere intelligentie worden overschreven. Voorstanders zeggen juist dat zo’n intelligentie de oplossing voor alles kan creëren: einde aan ziektes, ruimtevaart en zelfs het eeuwige leven.

Blijf op de hoogte Ontvang onze nieuwsbrief