Feedback geven

brand
Feedback geven

Feedback geven

Je hebt een artikel ontvangen en je wordt gevraagd om feedback. 
Deze praktijkgerichte how-to legt je precies uit hoe je dat effectief doet. 

Feedback: samen een beter resultaat neerzetten

Met jouw feedback kan de schrijver jouw boodschap beter vangen en scherper argumentatie hanteren. Jullie hebben hetzelfde doel: een optimale tekst neerzetten voor jouw doelgroep voor het behalen van de afgestemde doelstellingen.

 • Neem de tijd, en daarmee de verantwoordelijkheid.
 • Geef je feedback in Google Drive (zoals wij standaard aanleveren) of gebruik wijzigingen bijhouden en opmerkingen in Microsoft Word.

Klopt de scope?

 • Is de tekst duidelijk geschreven voor jouw doelgroep?
 • Komt de kernboodschap naar voren in de titel, inleiding, kopjes en conclusie?
 • Wordt er aangestuurd op de doelstelling? (zoals informeren, activeren, CTA)
 • Is de briefing goed aangehouden?

Tip 1: Kijk naar de structuur

Structuur is het belangrijkste punt waarover je feedback kunt geven. Er zijn grofweg drie soorten artikelen:

 • Waarom: een artikel dat visie geeft en onderbouwde beweringen doet. Ook bekend als ‘hero content’. Dit is het stuk waarmee je merkwaarde en thought leadership bouwt en dat je het liefst op een platform als Emerce plaatst. Zit vooral bovenin de funnel, heeft een sterke conclusie. Bijvoorbeeld: Negen online consumententrends: dystopie of utopie?
 • Hoe: een artikel dat oorzaak en gevolg uitlegt, een aanpak beschrijft of een vraag beantwoord. Ook bekend als ‘help content’. Dit is een stuk waarmee je zoveel mogelijk mensen gericht helpt. SEO toepassen zorgt voor meer verkeer. Zit vooral midden in de funnel, helpt bij het claimen van een kennisdomein. Bijvoorbeeld: Hoe AI operationele efficiëntie, personalisatie en een betere customer service brengt.
 • Wat: een artikel dat een bepaalde tool, werkwijze of proces haarfijn beschrijft. Ook bekend als ‘hub content’. Dit is noodzakelijke tekst waarmee je geïnteresseerde lezers heel gericht informeert. Vooral voor de eigen site, zit typisch onderin de funnel omdat het snel tot actie leidt. Zoals deze howto. Bijvoorbeeld: Hoe verwijder ik een Google review? update 2022 – Bloeise.

Is het een klantencase? Dan zul je de STAR-structuur terug moeten zien:

 • Situatie: wat was de situatie? Wat ging er goed en wat kon er beter?
 • Taak: wat moest er precies gebeuren?
 • Actie: welke actie of project is er ondernemen?
 • Resultaat: wat is het resultaat in tetmen van effect, proces of product?

Andere mogelijke onderdelen van een case zijn: de markt, de ontwikkeling, de start, facts & figures, de werking, reden tot succes, quote van de klant, blik op de toekomst.

Tip 2: Blijf inhoudelijk

U vraagt wij draaien. Maar wij schrijven dit soort teksten wel dagelijks. Vertrouw op onze kennis en ervaring met schrijven. Maar wees ook zeker scherp op de inhoud! Wij zijn schrijvers, geen e-commerce manager of back-end developer. Om een verhaal ‘lekker’ te laten lopen, neigen we naar eenvoud. Geef dus vooral je mitsen en maren – met onderbouwing – die verwerken wij graag voor een gebalanceerd verhaal.

Feedback van de ‘baas’ is voor ons niet belangrijker dan die van de expert. Het gaat tenslotte om een goed verhaal. Uiteindelijk gaan we gerust overstag – wie betaalt, bepaalt immers – maar dat is dan geen inhoudelijke keuze.

Tip 3: Werk samen

 • De schrijver kan openstaande vragen voor jou in de tekst hebben gezet. Beantwoord deze zo volledig mogelijk, maar let niet per se op je eigen spelling. Dat fixen we.
 • Benoem helder wat je ziet. Verkeerde bron? Geen goede onderbouwing voor een bewering? Mist er een bruggetje? Dekt de titel de lading niet? Vind je de verhaallijn zwabberen? Geef het specifiek aan, én hoe je het graag zou willen zien: graag bron na corona, toevoegen zakelijk argument, bruggetje naar volgend hoofdstuk, titel moet resultaat benoemen, dit stuk kan weg of korter.
 • Onderscheid tussen fouten, opmerkingen en suggesties. Taalfouten kun je direct verbeteren in de tekst. Met opmerkingen stel je zaken aan de kaak, en met suggesties geef je een andere visie. De schrijver verwerkt verbeteringen direct, verifieert opmerkingen en overweegt je suggesties. Persoonlijke voorkeuren zijn er altijd, het gaat erom dat de tekst beter wordt.
 • Maak het verwerken van je feedback gemakkelijk. Dus wel: wijzigingen bijhouden, tekstaanpassingen, briefing aanhouden, opmerkingen plaatsen. Niet: nieuwe documenten in andere formaten, volledig herschrijven zonder wijzigingen, de verhaallijn aanpassen, extra input achteraf geven.

Hoe doe je dat dan met meerdere mensen die feedback geven?

Geef feedback in hetzelfde document online (zoals Google Docs) – zo zie je elkaars feedback. Met een @je haal je zo je collega erbij voor een vraag of verificatie. Spreekt de feedback van meerdere mensen elkaar tegen? Een interne content coördinator kan hier dan over beslissen, anders doet de schrijver dit puur op de inhoud.

Hoe wordt de feedback opgepakt?

Fouten verwerken we direct, opmerkingen handelen we af en suggesties denken we over na. Soms kort, soms zelfs enige dagen. Er is vaak een bepaalde tijd voor de feedbackronde afgestemd. Een zware feedbackronde kan resulteren in meerwerk, wat we voortijdig communiceren. Een losse opmerking zoals ‘dit onderwerp ook graag verwerken in de whitepaper’ of ‘ook graag deze pdf verwerken’ bijvoorbeeld kan echt uren extra werk opleveren.

….Geen feedback is toch goed?

Niet voor de tekst. Hoe meer (kwalitatieve) feedback, hoe beter de tekst wordt. Een beetje schrijver heeft een dikke huid: kom maar op met je punten van kritiek! We zullen ons kapot schamen voor een taalfout, maar ook blij zijn met iedere verbetering die we realiseren. Negatieve feedback maakt ons beter als schrijver. Vergeet ook niet om soms wat positieve feedback te geven (mits welgemeend), zo weten we dat we goed op weg zijn.

En als het gewoon echt een ‘ruktekst’ is?

Dat horen wij gelukkig nooit. De reden? Het neerzetten van een kwalitatieve tekst is een continue afstemming tussen schrijver en klant. Van eerste contact (waar gaat het over), tot briefing (doelgroep, doelstellingen, kernboodschappen), tot interview (vragen over het artikel zelf, zoals wat moet de lezer onthouden) en de toelichting bij de eerste oplevering. Als de klant bijvoorbeeld echt snel een tekst wil ontvangen, dan geven we expliciet aan dat het een ongepolijste versie is waarin nog foutjes kunnen staan. Of de overwegingen waarom we ergens van afgewijken. Een ‘ruktekst’ is vooral het resultaat van verkeerde verwachtingen en een gebrek aan afstemming.

Kan ik gewoon even bellen over de punten?

Zeker bij inhoudelijke punten is dat verstandiger. Vaak is er een zekere nuancering om over te brengen en vraag en antwoord werkt dan beter. Wij als schrijver kunnen dan ook onze uitgangspunten toelichten.