Het belang van WGA-kennis voor duurzame inzetbaarheid

brand
businesswoman helping colleague

Het belang van WGA-kennis voor duurzame inzetbaarheid

In de arbeidsmarkt van vandaag is het creëren van een gezonde en duurzame werkomgeving essentieel. Bedrijven streven steeds meer naar het welzijn van hun werknemers: niet alleen om aan de sociale verantwoordelijkheden te voldoen, maar ook om economische redenen. Een cruciaal aspect in deze context is kennis over de WGA. In dit artikel bespreken we waarom diepgaande kennis van WGA belangrijk is voor bedrijven die streven naar duurzame inzetbaarheid.

Wat is de WGA?

De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het maakt onderdeel uit van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die in 2006 is ingevoerd ter vervanging van de oude WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De regeling biedt ondersteuning aan werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt en hun werk daardoor niet meer volledig kunnen uitvoeren. Het begrijpen van deze wetgeving is cruciaal voor werkgevers om adequaat ondersteuning te kunnen bieden aan hun personeel.

De WGA en duurzame inzetbaarheid

Leaders Connecting Blocks. HR Leadership Recruiting Concept

Duurzame inzetbaarheid is een ander woord voor het vermogen van werknemers om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te zijn. Kennis van de WGA speelt hierin een cruciale rol omdat het bedrijven helpt bij het ontwikkelen van beleid dat niet alleen gericht is op preventie van ziekte en verzuim, maar ook op re-integratie. Adequate kennis stelt hr specialisten in staat om effectieve ondersteuning te bieden aan medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, door aangepaste werkzaamheden of omscholingstrajecten aan te bieden.

Voordelen van een goed geïmplementeerde WGA-kennis

Een goed begrip en toepassing van de WGA zal aanzienlijke voordelen bieden voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Betere begeleiding bij herstel: door goed opgeleide hr-specialisten kunnen werkgevers passende ondersteuning bieden tijdens het herstelproces van werknemers, wat uiteindelijk sneller herstel en terugkeer naar werk bevordert. 
  • Verminderen van langdurig ziekteverzuim: goede kennis van WGA-regelingen helpt bij het proactief beheersen en verminderen van ziekteverzuim. 
  • Kostenbesparing: door efficiënte re-integratieprocessen kunnen bedrijven besparen op kosten verbonden aan langdurig verzuim en uitbetalingen. 
  • Toename werknemerstevredenheid: medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en zekerder wanneer zij zien dat hun werkgever concrete stappen onderneemt om hun gezondheid en welzijn te ondersteunen. 

Hoe kan HR deze kennis effectief toepassen?

top view of woman near papers and blank notebook on table

Voor HR-specialisten ligt er een belangrijke taak weggelegd bij het implementeren van WGA-kennis binnen de organisatie. Om up-to-date te blijven van recente wijzigingen in wetten en regelingen, is continue opleiding en training essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat HR-professionals samenwerken met beleidsmakers om systematische aanpassingen te implementeren die duurzame inzetbaarheid bevorderen. Dat zouden bijvoorbeeld wijzigingen in de werkomgeving kunnen zijn, zoals flexibele werkopties of ergonomische aanpassingen, die helpen om arbeidsgeschiktheid te behouden.

In samenwerking met gespecialiseerde adviseurs kunnen bedrijven strategieën ontwikkelen die niet alleen voldoen aan juridische vereisten, maar ook bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur waarin elke werknemer zich gesteund voelt ongeacht de gezondheidsuitdagingen waarmee hij of zij worstelt.

Meer dan een regeling

Kennis over de WGA is meer dan alleen noodzakelijk: het is een cruciaal element dat bijdraagt ​​aan de duurzaamheid op lange termijn van elk modern bedrijf dat geeft om haar personeel. Of het nu gaat om preventie of herintegratie, goed geïnformeerde HR-specialisten spelen een sleutelrol. Training en informatie over deze aspecten zorgt voor een veerkrachtiger, inclusiever bedrijf waar iedere medewerker zijn of haar volledige potentieel kan realiseren.

Groei begint in de kiem: versterk je kennis rondom zaken als de WGA om je organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *