Ondernemersrisico’s voorkomen met een VCA-cursus

brand
Ondernemersrisico's mitigeren met VCA cursus

Ondernemersrisico’s voorkomen met een VCA-cursus

Wie als ondernemer ‘met de handen werkt’, loopt risico. Onveilige situaties kunnen zorgen voor hoge claims en (lichamelijke) ongevallen. Dit soort problemen zijn gelukkig te voorkomen, maar daarvoor moeten wel maatregelen getroffen worden. Het regelen van een VCA is een goed begin.

Wat is VCA?

De afkorting ‘VCA’ staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. Deze checklist werd bedacht om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Met een VCA ben je er zeker van dat het bedrijf aan alle veiligheidseisen voldoet en dat iedere werknemer in het bedrijf op de hoogte is van de laatste regels rondom veiligheid.

Het is zo belangrijk een cursus te volgen omdat hiermee bedrijfsongevallen voorkomen kunnen worden. Broodnodig, want een bedrijfsongeval kan veel kosten en (lichamelijk) letsel met zich meebrengen. Onwetendheid is vaak de boosdoener van een ongeval. Een VCA-cursus zorgt ervoor dat het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot, waardoor de kans op een ongeval kleiner wordt. Je kunt het VCA examen in 1 dag halen.

De VCA was in 1994 een initiatief van aannemers van petrochemische bedrijven, maar tegenwoordig geldt de certificering voor iedereen: van petrochemische bedrijven tot de groenvoorziening en van schildersbedrijven tot ZZP-ers. Een bijbehorende cursus is wettelijk niet verplicht, maar de informatie die tijdens de cursus wordt behandeld, komt wel rechtstreeks uit de wet. Veel ondernemers stellen de cursus dan ook verplicht voor werknemers.

Risico’s en keuzes

VCA cursus examen in 1 dag

Een ondernemer loopt altijd risico’s. Zeker als er personeel is en er met de handen gewerkt wordt. Een veelgemaakte fout is het willen aanpakken van ieder probleem. Daar moet de ondernemer juist keuzes maken: welke problemen behoren wel of niet tot het kennisgebied, en vooral: kan het probleem op een veilige manier worden opgelost?

Problemen en keuzes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Achter iedere keuze zit een probleem. Er moet altijd gekozen worden. Bedenk daarom van tevoren welke problemen je wel en niet aankunt. Dat kan een hoop ongemak voorkomen.

Claims voorkomen

Ondernemersrisico

We noemden al even de ondernemer die met zijn handen werkt. Dit is een ondernemer die veel risico loopt. Als er namelijk op een niet-correcte manier wordt gewerkt of er doet zich een ernstig werkongeval voor, kan de ondernemer in de problemen komen. Daarom is het regelen van een VCA zo belangrijk.

Kostentechnisch biedt een dergelijke checklist ook voordelen voor ondernemers. Kosten als gevolg van ongelukken, incidenten en gezondheidsklachten zijn vaak hoog, evenals de bijbehorende kosten voor juridische afhandeling. Door deze problemen in eerste instantie al te ondervangen (lees: voorkomen), is het beschermd tegen dit soort claims.

Training voor iedereen

Training is niet alleen belangrijk voor de ondernemer, maar voor iedereen. De juiste papieren en protocollen zijn voor een bedrijf net zo belangrijk als het rijbewijs voor een automobilist. Een certificaat zorgt ervoor dat er accurate kennis en expertise op het gebied van veiligheid aanwezig is. Deze kennis kunnen collega’s onderling op elkaar overbrengen.

VCA Basis is een voorbeeld van een diploma op het gebied van veilig en gezond werken. Het is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol. De gediplomeerde kan onveilige situaties en handelingen herkennen en kan arbeidsongevallen voorkomen. Opdrachtgevers vragen vaak naar dit diploma als er risicovolle werkzaamheden verricht moeten worden.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *