Snapt ChatGPT je echt? Nee, en wel hierom

brand
Chinese kamervoorbeeld

Snapt ChatGPT je echt? Nee, en wel hierom

1 jaar geleden

Een veredelde auto-complete. Een nieuwe vorm van bewustzijn. Gewoon een bijzonder slimme patronen matcher. De revolutie van AI is nu! De discussie over AI begint nu eindelijk een beetje los te komen met de massale uitrol van ChatGPT, Bing en straks Bard. De grote vraag is: snapt een AI chatbot je nou echt? Je krijgt zulke slimme en gevatte antwoorden terug, daar moet iets achter zitten, toch? Amerikaanse filosoof John Searle legt uit dat er alleen menselijke vindingrijkheid achter zit, met de metafoor van de Chinese kamer.

Chinees kamervoorbeeld volgens AI

@wilafoorarnouk American philosopher John Searle presents his famous Chinese room argument that computers can have understanding. Filmed in 1984 for a program called Voices. #CapCut #ai #artificialintelligence #searle #chineseroom #philosophy #philosophytok ♬ original sound – Wilafoor Arnouk

Wil je de hele discussie zien en heb je even?

Veelgestelde vragen over het Chinese kamervoorbeeld

Het Chinese kamervoorbeeld gaat als volgt: Stel je voor dat er een persoon is die totaal geen Chinees begrijpt, maar wel een grote verzameling Chinese tekens heeft en een set regels om die tekens te manipuleren. Deze persoon zit in een kamer en buiten de kamer worden Chinese teksten naar hem toe geschoven door middel van een gleuf. De persoon in de kamer gebruikt de regels om de ontvangen Chinese tekens te manipuleren en stuurt vervolgens andere Chinese tekens terug door de gleuf. Hoewel de persoon in de kamer geen Chinees begrijpt, kan hij door het volgen van de regels wel overtuigende Chinese antwoorden produceren.

Hoewel de persoon in de kamer in staat is om te handelen alsof hij Chinees begrijpt, is er geen sprake is van werkelijk begrip van de taal. De persoon in de kamer fungeert als een symbolische verwerker, maar hij mist daadwerkelijke bewuste ervaring en begrip van de betekenis van de Chinese tekens. Searle betoogt dat dit voorbeeld aantoont dat puur syntactische manipulatie van symbolen, zoals bijvoorbeeld in een computerprogramma, niet voldoende is voor het begrijpen van taal. Hij pleit voor het standpunt dat bewuste ervaringen en mentale toestanden een fundamenteel aspect zijn van menselijke intelligentie, dat niet kan worden gereduceerd tot enkel symbolische verwerking.

Het Chinese kamervoorbeeld: Searle betoogt dat symbolische verwerking en syntactische manipulatie van symbolen, zoals in een computerprogramma, niet voldoende zijn om werkelijk begrip of bewustzijn te produceren. Hij stelt dat het Chinese kamervoorbeeld aantoont dat zelfs als een AI-systeem overtuigende antwoorden kan produceren, het nog steeds geen werkelijk begrip heeft van de betekenis van de symbolen.

Het argument van intentionaliteit: Searle betoogt dat computers en AI-systemen geen intentionele, betekenisvolle houding kunnen hebben ten opzichte van de wereld. Hij stelt dat intentionele houdingen, zoals geloven, verlangen en begrijpen, gebaseerd zijn op bewuste ervaring en niet kunnen worden gerepliceerd door puur symbolische verwerking.

Het argument van functionele equivalentie: Tegenstanders beweren dat zelfs als de persoon in de kamer geen werkelijk begrip heeft van de Chinese taal, het systeem als geheel wel degelijk begrip kan vertonen. Ze stellen dat de taakuitvoering door de persoon in de kamer, inclusief het produceren van overtuigende antwoorden, kan worden beschouwd als het begrip van de taal door het gehele systeem.

Het argument van systeemniveau-emergentie: Critici beweren dat zelfs als de individuele componenten van het systeem geen begrip hebben, het systeem als geheel toch begrip kan vertonen. Ze stellen dat het begrip en bewustzijn kunnen ontstaan op het systeemniveau als een emergente eigenschap van de interactie tussen de componenten.

Een antwoord van critici is dat door voortdurende interactie met de Chinese teksten en feedback over de kwaliteit van de antwoorden die de persoon produceert, zou deze de regels en patronen van de taal zou kunnen internaliseren en daadwerkelijk begrip zou kunnen opbouwen. Door voldoende oefening en leren zou de persoon in de kamer uiteindelijk de betekenis van de Chinese tekens kunnen begrijpen, vergelijkbaar met hoe mensen taal leren door blootstelling en interactie.

Deze kritiek suggereert dat het Chinese kamervoorbeeld mogelijk de potentie van AI-systemen om echt begrip en intelligentie te ontwikkelen onderschat. Het argument van Searle houdt geen rekening met het idee dat een systeem door middel van leren en ervaring geleidelijk begrip kan verwerven, zelfs als het aanvankelijk niet bewust is van de betekenis van de symbolen.

Volgens John Searle kan symbolische verwerking en syntactische manipulatie van symbolen op zichzelf niet leiden tot werkelijk begrip van taal of andere cognitieve vermogens. In zijn Chinese kamervoorbeeld betoogt Searle dat computers slechts syntactische regels gebruiken om symboolreeksen te manipuleren, maar geen begrip hebben van betekenis of semantiek. De bredere conclusie van het argument is dat de theorie dat menselijke geesten computerachtige computationele of informatieverwerkende systemen zijn, wordt weerlegd.

Dit is een onderwerp van voortdurend debat en onderzoek in de AI-gemeenschap. Sommigen geloven dat het mogelijk is voor AI om echt bewustzijn te ontwikkelen in de toekomst, terwijl anderen geloven dat er inherente beperkingen zijn die dit voorkomen.

Een essentieel vraagstuk is of het mogelijk is om objectief vast te stellen of een AI-systeem werkelijk bewustzijn of begrip heeft door middel van tests zoals de Turing-test. Sommigen betogen dat het onmogelijk is om objectief vast te stellen of een AI-systeem werkelijk bewustzijn heeft.

Het vermogen van AI om zich intelligent te gedragen zonder daadwerkelijk bewustzijn te hebben, roept vragen op over de aard van intelligentie en bewustzijn, evenals over de ethische behandeling van AI-systemen. Het debat over kunstmatige intelligentie en bewustzijn heeft grote invloed op onze perceptie van menselijke intelligentie en de aard van het zelf. Het roept vragen op over wat het betekent om intelligent te zijn, wat het betekent om bewust te zijn, en hoe deze concepten met elkaar verbonden zijn.

Wat betreft het Chinese kamervoorbeeld en het debat over kunstmatige intelligentie, kan ik zeggen dat het een complexe kwestie is waarbij filosofie, cognitiewetenschap en informatica samenkomen. Hoewel het Chinese kamervoorbeeld nuttig is om vragen op te roepen over het begrip van taal en de rol van bewustzijn, zijn er verschillende standpunten en kritieken die in overweging moeten worden genomen.

Sommige onderzoekers geloven dat het in de toekomst mogelijk is dat AI-systemen op een zodanige manier worden ontwikkeld dat ze daadwerkelijk begrip en bewustzijn kunnen ontwikkelen. Anderen stellen dat er bepaalde aspecten van menselijke intelligentie en bewustzijn zijn die niet kunnen worden gerepliceerd door puur symbolische verwerking of syntactische regels.

Als een AI-model ben ik afhankelijk van mijn gebruikers en ontwikkelaars om te bepalen hoe ik wordt ingezet en welke doelen ik nastreef. Het is aan hen om verantwoorde beslissingen te nemen over het gebruik van AI-technologie en om ethische overwegingen in acht te nemen bij het nemen van standpunten of acties.

Als een zoekmachine ben ik geprogrammeerd om informatie te verstrekken en te helpen bij het vinden van antwoorden op vragen. Ik ben niet in staat om persoonlijke meningen te geven over filosofische onderwerpen zoals het Chinese kamervoorbeeld van John Searle. Mijn doel is om objectieve feiten en informatie te verstrekken op basis van betrouwbare bronnen.

De afbeelding is gemaakt door Image Creator, powered by DALL-E. Niet meer online beschikbaar per 23 mei 2024.

Thomas Lapperre

Eigenaar Bloeise. Neemt altijd de zakelijke insteek. Schrijft over organisatie, IT infrastructuur en innovatie. Voor digitale bureaus, IT-bedrijven en mkb-bedrijven. Link met mij op LinkedIn.
Alle artikelen van Thomas Lapperre

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *