5 stappen die komen kijken bij risicomanagement

brand
5 stappen die komen kijken bij risicomanagement

5 stappen die komen kijken bij risicomanagement

Als je een eigen bedrijf of organisatie hebt opgestart, komen daar diverse risico’s bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan risico’s omtrent je product of dienst, risico’s op financieel gebied of risico’s omtrent je medewerkers. Het is goed om deze risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. Dit kan gelukkig door middel van risicomanagement. Dankzij risicomanagement verklein je de kans dat incidenten zich voordoen en kun je sommige risico’s wellicht helemaal voorkomen. Wel is het van belang dat je weet wat voor stappen noodzakelijk zijn voor gedegen risicomanagement. Hieronder lees je precies welke stappen dit zijn en hoe je ze het beste kunt uitvoeren.

.     Risico’s in kaart brengen

Het begint allemaal met het in kaart brengen van risico’s. Specialistische risicomanagementsoftware helpt je om potentiële risico’s te identificeren. Het is belangrijk om dit regelmatig te checken, zodat je altijd de actuele risico’s in het vizier hebt. Er zijn namelijk continu veranderingen in het bedrijfsleven, waardoor ook de bijbehorende risico’s kunnen veranderen.

2.     Risico’s evalueren

Heb je de risico’s voor jouw organisatie in kaart gebracht? Dan is het tijd om ze te evalueren. Hoe groot is de kans dat een risico leidt tot incidenten? En wat zou dan de impact van die incidenten zijn? Door een goede schatting te maken van de ernst van alle risico’s, kun je prioriteiten stellen en de juiste maatregelen treffen. Hierover lees je meer in de volgende stap.

3.     Risico’s beheersen

Na stap 2 weet je hoe groot de impact van de vastgestelde risico’s in je organisatie kan zijn. Nu kun je beginnen met het beheersen van de risico’s door preventieve én schadebeperkende maatregelen te nemen. Dit kun je met collega’s uit verschillende disciplines doen, zodat je samen maatregelen kunt nemen voor diverse soorten risico’s. Koppel deze maatregelen aan de risico’s die je in de eerste stap hebt geïdentificeerd. Op deze manier heb je voor jezelf een handig overzicht en weet je altijd wat te doen als een incident plaatsvindt.

4.     Risico’s en maatregelen monitoren

Om te zorgen dat risicomanagement binnen je organisatie effectief is, is het belangrijk om regelmatig bij te sturen waar nodig. Blijf daarom kritisch kijken naar de risico’s die je hebt bepaald en de ingestelde maatregelen per risico. Hoe effectief zijn de maatregelen? Zijn er nieuwe risico’s of komen er risico’s aan in de toekomst? Check dit regelmatig om te zorgen dat je risicomanagement op orde is.

5.     Laat risicomanagement leven in je organisatie

Als laatste is het natuurlijk van belang dat je de risico’s en maatregelen voor iedereen binnen je bedrijf of organisatie bekend gaat maken. Het kan namelijk zijn dat er wat moet veranderen op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde maatregelen voor je medewerkers om de kans op incidenten te verkleinen. Om verbetermaatregelen op risico’s goed onder de aandacht te brengen, kun je bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne opstarten. Op die manier kun je met elkaar werken aan een betere toekomst voor je bedrijf of organisatie.

Om een goede campagne te kunnen opstarten, is het natuurlijk wel belangrijk om jezelf eens goed in te lezen en te begrijpen hoe je een campagne op kunt zetten. Kijk bijvoorbeeld dit webinar eens terug om te ontdekken hoe je dit precies aanpakt. Met een goede campagne worden de risico’s en bijbehorende maatregelen voor iedereen duidelijk en kun je met elkaar beginnen aan gedegen risicomanagement.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *