Afvalverwerking voor bedrijven: hoe werkt dat precies?

brand
top view of trash bins and assorted garbage isolated on grey, recycle concept

Afvalverwerking voor bedrijven: hoe werkt dat precies?

Een beter milieu begint bij jezelf, zeker als je een bedrijf hebt. Dan ben je verplicht je afval te scheiden en gescheiden te laten afvoeren. Hiervoor moet je een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar of je gemeente. Maar er zijn een heleboel vragen rondom afvalverwerking voor bedrijven. Hoe zit dat eigenlijk? Wat zijn de regels precies?


Moet je afval scheiden en wat zijn de opties? Kun je een afvalcontainer huren Flevoland (of andere stad) en hoe zit dat? Wij hebben alle informatie op een rijtje gezet. Lees verder!

Afval scheiden en recyclen

Bedrijven kunnen minder afval produceren en grondstoffen besparen door bewuster in te kopen en materialen een stuk efficiënter te gebruiken. Een goed voorbeeld is het gebruik van herbruikbare koffiemokken in plaats van wegwerpbekers. Ook moet al het afval goed gescheiden zijn, zodat het gerecycled kan worden. Zo moet je ervoor proberen te zorgen dat papier droog blijft, zodat het weer tot kranten verwerkt kan worden. Met deze stappen kun je al een heleboel afval voorkomen en je steentje bijdragen aan een circulaire economie.

Dit zijn de regels

De overheid heeft een doel gesteld: in 2025 moet 55% van alle huishoudelijke en bedrijfsafval gerecycled zijn. Om die reden is het extra belangrijk voor bedrijven om hun afval goed te scheiden. Hiervoor kunnen ze de Afvalwijzer voor bedrijven op het Ondernemersplein raadplegen om te zien welk afval apart moet. Gemeenten halen het afval van huishoudens op en zorgen voor de verwerking ervan, maar bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het scheiden, inzamelen en afvoeren van hun afval.

Bedrijfsafval scheiden afhankelijk van je bedrijfssituatie

Multiethnic sorters in protective clothes and gloves talking to colleague while working with plastic garbage on conveyor in waste disposal station, garbage sorting and recycling concept

Welk soort bedrijfsafval moet je scheiden? Dit hangt af van de grootte van je bedrijf en hoeveel afval je wekelijks produceert. Bij heel kleine bedrijven is er vaak weinig ruimte voor afvalcontainers. Voor hen is afvalscheiding dan ook niet altijd verplicht. Het is belangrijk om je eigen situatie goed in kaart te brengen om te weten welk afval gescheiden moet worden. Afhankelijk van je situatie kunt je denken aan het scheiden van verschillende soorten afval zoals papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval (vooral in professionele keukens), glazen verpakkingen, folie, piepschuim, hout (als je maandelijks meer dan 3 kubieke meter hebt), groen- en tuinafval en textiel. Deze worden meestal op verschillende frequenties ingezameld, van dagelijks tot wekelijks.

Bedrijfsafval scheiden als je er eenmalig veel van hebt

Soms heb je ineens te maken met grote hoeveelheden specifiek bedrijfsafval, bijvoorbeeld na onderhoud, een grote levering, het vervangen van inventaris, of de aanschaf van nieuwe bedrijfskleding. In dat geval moet je bepaalde soorten afval gescheiden inleveren. Voorbeelden hiervan zijn folie vanaf 400 liter, piepschuim vanaf 1000 liter, hout vanaf 3 kubieke meter, groen- en tuinafval vanaf 3 kubieke meter, textiel vanaf 1 kubieke meter en matrassen vanaf 10 stuks.

Bedrijfsafval dat je altijd moet scheiden

Bepaalde soorten bedrijfsafval moet je nu eenmaal altijd gescheiden houden. Dit geldt voor algemeen afval, batterijen en accu’s, brandblussers zwaarder dan 1 kilogram, elektrische apparaten, lampen, metalen en afval van voertuigen zoals autowrakken, banden en autogastanks. Ook afval van wegenbouw en landschapsbeheer moet apart. Denk hierbij aan asfalt, groenafval en grond.

Dat geldt eveneens voor afval van de landbouw, zoals landbouwplastic en organisch afval en industrieel afval zoals afvalwater, productieresten en reststoffen van water- en energiebedrijven. Specifieke afvalsoorten zoals asbest, dierlijke bijproducten, medisch afval, kwikafval, ongebruikt fotopapier en straalgrit moeten ook altijd gescheiden worden ingezameld. Kijk dus goed wat voor soort afval je hebt!

Welke opties heb je om afval te scheiden?

Large blue and small green waste containers isolated on a white background

Nu we weten welke soorten afval er zijn en wanneer je dit moet scheiden, kunnen we kijken naar de opties om dit afval te scheiden. In principe zijn er twee opties: gebruik maken van een particuliere inzamelaar of op laten halen door de gemeente.

Een particuliere inzamelaar

Je kunt een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar die te vinden zijn op de VIHB-lijst. Deze inzamelaars zijn bevoegd om bedrijfsafval te vervoeren naar erkende verwerkingsbedrijven. Let erop dat als je je afval aan zo’n inzamelaar geeft, je dit moet vastleggen in een afvalstoffenregistratie. Als je bedrijfsafval verwijdert, vervoert, bewerkt of verwerkt, moet je een gedetailleerde administratie bijhouden. Dit houdt in dat je een afvalstoffenregistratie moet bijhouden met informatie zoals contracten met de afvalverwerkende bedrijven, kopieën van begeleidingsbrieven en facturen van het afval. Deze documenten moet je zeker vijf jaar bewaren.

Voor specifieke bedrijven, zoals verbrandingsinstallaties en stortplaatsen, is het verplicht om het ontvangen afval te registreren bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) via het systeem AMICE. Hierbij moet je gegevens zoals je verwerkersnummer en het afvalstroomnummer invoeren. Wil je afval van je schip afvoeren? Ook dit moet gemeld worden bij het LMA met het S-formulier. Je moet hierbij een olieafgifteboekje aan boord hebben, waarvan de gegevens zes maanden bewaard moeten blijven.

Op laten halen door de gemeente

Een andere optie is om het op te laten halen door de gemeente. Let op: dit kan alleen als je bedrijfsafval lijkt op huishoudelijk afval. Sommige gemeenten bieden deze service aan, maar dan moet je wel reinigingsrecht betalen. Je kunt bij je gemeente navragen of dit ook voor jouw bedrijf geldt. Weet wel dat gemeenten niet verplicht zijn om bedrijfsafval op te halen, zelfs niet als je als zzp’er vanuit huis werkt. Het reinigingsrecht is anders dan de afvalstoffenheffing. Deze betaal je namelijk voor het ophalen van huisvuil. De kosten hiervoor kunnen verschillen per gemeente en zijn vaak gebaseerd op het aantal adressen, containers of het gewicht.

In sommige gevallen betaal je ook afvalstoffenheffing, zelfs als je geen huisvuil hebt. Lukt het niet om dit bij de gemeente te doen? In dat geval moet je zelf een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar. Ben je het niet eens met de aanslag voor reinigingsrecht of afvalstoffenheffing, dan kun je bezwaar maken bij je gemeente.

Een afvalcontainer huren

Welke soort afval je ook hebt, je kunt altijd een geschikte container huren. Denk aan containers voor grofvuil, bouw- en sloopafval, houtafval en groenafval. Deze containers komen in verschillende maten en zo kun je dus altijd een container vinden die bij jouw project past. De huurprijs van een container is meestal een vast bedrag. Dat is afhankelijk van het soort container, het adres en het gewicht.  Let wel altijd op wat je wel en niet mag weggooien in de container. Heb je bijvoorbeeld bouw- en sloopafval? Dan kun je hier verschillende soorten afval in kwijt, zoals hout, plastic, papier, steenachtig materiaal en metalen.

Let op: je mag geen klein gevaarlijk afval, elektronische apparaten, asbest, dakafval en matrassen in deze container gooien. Deze worden gezien als verontreinigingen en kunnen extra kosten veroorzaken als ze toch in de container terechtkomen.  Kijk bij voorkeur voor een bedrijf dat hun afval op milieuvriendelijke wijze verwerkt en zoveel mogelijk materialen gebruikt voor recycling en hergebruik. Dit vermindert weer de impact op het milieu.

 

 

 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *