Bestaat er een markt voor merkbeheer voor het MKB?

brand
Merkbeheer voor mkb - merkbureau of niet

Bestaat er een markt voor merkbeheer voor het MKB?

Gastblog door Ramon Kaaijven van Vormgenoten

Een merk vestigen gebeurt niet ijlings maar vereist jarenlange inspanning. Een goed onderhoud van een gevestigd merk beïnvloedt de klantbetrokkenheid en ook de concurrentie. Om als mkb’er je merk in stand te houden is merkbeheer van essentieel belang. Een mkb’er kan met merkbeheer zijn positie beschermen maar hoe groot is de belangstelling voor specialistische merkbeheer bij een mkb’er?

Merkbeheer

Bij het beheer van merken door een merkenbureau worden alle zaken uit handen genomen die betrekking hebben op merkenregistratie, merkonderzoek en merkbewaking. Je kunt de registratie van een merk in eigen land zelfstandig uitvoeren terwijl voor een wereldwijde registratie specialistische hulpverlening is vereist. Een merk registreren is niet voldoende. Een merkenbureau heeft zich toegespitst op activiteiten voor rechtelijke bescherming van intellectuele eigendom. Het merkenbureau zorgt voor een optimale merkbewaking zodat het merkimago gecontinueerd wordt wat een verhoogde merkbekendheid bewerkstelligt. Merkbewaking houdt in dat een reeds bestaand merk wordt behoedt voor inbreuk of misbruik door anderen. Een merk moet behoedt worden voor inbreuk en misbruik door anderen. Het is relevant dat merkmisbruik door anderen tijdig wordt ontdekt. Hierbij vindt er een controle plaats om na te gaan of concurrenten niet een gelijksoortige merk op de markt brengen.

MKB

Mkb (kleine letters) staat voor midden- en kleinbedrijf. Tot het middelgroot bedrijf wordt gerekend ondernemingen die hooguit 250 werknemers in dienst hebben en een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro realiseren. Het kleinbedrijf heeft maximaal 50 werknemers en een netto-jaaromzet van 10 miljoen euro. Vanwege hun positie is het voor een midden- en kleinbedrijf vaak niet rendabel om een merkenbureau in de arm te nemen voor merkenbeheer. Het merkenbeheer wordt meestal uitgevoerd door een secretaresse die zich daarnaast ook bezig houdt met secretariële werkzaamheden. Het jammerlijke hiervan is dat het merkenbeheer niet effectief uitgevoerd kan worden. Een goed voorbeeld van merkbeheer vind je vooral bij grote en international organisaties. Merkenbeheer is een ingewikkeld onderwerp dat heel veel tijd vergt bij het registreren van een merk, het opbouwen van dossiers, het onderhouden van een merk en onderzoeken en of een nieuw merk niet al bezet is. Kleine bedrijven lopen vaak het risico dat zij hun merken kwijtraken doordat zij die niet goed beschermen en onderhouden.

Merkbeheer bij mkb

Een mkb’er beschikt niet over voldoende budget om het merkbeheer uit te besteden. Derhalve wordt deze taak vervuld door een secretaresse. Echter kan dit niet zo effectief plaatsvinden omdat merkbeheer een heel erg gecompliceerd subject is. Een mkb’er kan desalniettemin op een slimme manier de kosten voor merkbeheer tot een minimum beperken en daarbij de vruchten plukken van een effectief merkbeheer. Zo kan het merkbeheer door een betaalbare merkenbureau uitgevoerd worden die preliminair een onderzoek doet om na gaan of het merk een slagingskans heeft. Dit onderzoek dat voorafgaand plaatsvindt, is typisch gratis. Als de slagingskans gering is, heb je dus heel wat kosten bespaard. Er zijn ook merkenbureaus die de principe “no cure no pay” hanteren. Dit principe houdt in dat bij een afgewezen aanvraag geen kosten hoeven worden betaald. Ook in zo een geval scheelt de besparing van de kosten heel wat.

Waarom een merkenbureau voor een mkb’er?

Een ervaren merkenbureau behoedt een mkb’er bij het nemen van foutieve beslissingen en geeft adviezen omtrent merkregistratie en merkbescherming. Elk merk moet na tien jaren worden verlengd. Als je de registratie zelf hebt uitgevoerd, bestaat de kans dat je verzuimt om je merk te verlengen. Na de vervaldatum bestaat nog de mogelijkheid om binnen zes maanden de verlenging alsnog te doen. Zo eenvoudig is het helaas niet. Als je laat bent met verlengen zul je weer het oppositieprocedure moeten doorlopen en bestaat de risico dat andere soortgelijke merken bezwaren hebben met jouw nieuwe registratie. Op deze wijze kun je je merk kwijtraken en moet je uitkijken naar een ander merk. Dit is verschrikkelijk omdat je niet alleen het merk kwijt bent maar ook de naamsbekendheid en de meerwaarde van je merk dat je jarenlang hebt opgebouwd.

Drie merkbeheer tips voor mkb’ers

Branding en personal branding

Hier zijn drie tips voor merkbeheer voor mkb’ers:

  1. Gebruik je geregistreerde merken. Als een merk is geregistreerd maar niet wordt gebruikt, kom dit nadelig uit voor jouw positie. Een concurrent die jouw merk gebruikt zal zegevieren omdat je door het niet-gebruiken van jouw merk jouw positie verzwakt.
  2. Vergelijk de merkenbureaus. Informeer bij diverse merkenbureaus naar hun diensten en de prijzen. Vraag hierbij offertes aan en vergelijk deze. Veelal kunnen merkenbureaus hoge tarieven hebben vanwege de garanties en de voordelige voorwaarden die zij aanbieden. Belangrijk is dat garanties, voorwaarden en de tarieven van de verschillende merkenbureaus goed met elkaar vergeleken moeten worden.
  3. Ga voor erkend. Neem altijd een erkend merkbureau in de arm. Een erkend merkbureau doet eerst een merkonderzoek, handelt efficiënt en kan het volkomen traject probleemloos doorlopen. Het is vanzelfsprekend dat er extra kosten in rekening worden gebracht waardoor de kostprijs zal oplopen. Gelukkigerwijs zijn er merkenbureaus in opmars die het voorafgaand onderzoek Pro Deo verrichten.

De vraag naar merkenbeheer bij een mkb’er is niet zo groot vanwege hun positie. Als mkb’ers hun merken niet beschermen geraken ze in problemen omdat de grotere organisatie hun merken verslinden. Een mkb’er moet desondanks zorgen voor een efficiënte en betaalbaar merkbeheer.

Gastblog

Gastblogs zijn geschreven door gastauteurs: studenten, specialisten en betrokken marketingmedewerkers met een vlotte pen. Gastbijdragen zijn van harte welkom op Bloeise, omdat ze vaak een frisse blik werpen op bestaande onderwerpen waar we soms gewoon al teveel over hebben geschreven.
Alle artikelen van Gastblog

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *