Mkb en zzp

brand
Mkb en zzp

Mkb en zzp

Topic

Hier lees je over het mkb, het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, in België geheten KMO, klein-middenbedrijf. Een praktisch verschil is dat mkb de sector duidt, niet voor een bedrijf. Je spreekt dus niet van een mkb, wel weer van een mkb-bedrijf. Het mkb is de sector van bedrijven die tot 250 medewerkkers hebben. Slechts 3% van de ondernemingen in Nederland is géén mkb. Zzp staat voor een eenmanszaak met maar één persoon in dienst: “zelfstandige zonder personeel”. Zzp’ers kunnen overigens wel uitzendkrachten en werknemers op basis van nulurencontracten aannemen.

Blijf op de hoogte Ontvang onze nieuwsbrief