De reclame-rollercoaster van de online casino’s

brand
De reclame-rollercoaster van de online casino’s

De reclame-rollercoaster van de online casino’s

8 maanden geleden

Medio 2022 is er in Nederland een nieuwe wet in werking getreden met betrekking tot online kansspelen (de wet Koa). Dit is gedeeltelijk ingegeven door het grote aantal consumenten dat steeds vaker gokt bij een casino zonder Cruks. Deze wet leidde tot een opmerkelijke toename van reclames voor online casino’s op televisie en radio.

In dit artikel gaan we de huidige stand van zaken met betrekking tot deze reclames bespreken en een toekomstperspectief schetsen. We zullen onderzoeken hoe deze veranderingen de kansspelmarkt hebben beïnvloed, wat de reacties zijn van zowel het publiek als de regelgevende instanties, en op welke manier de toekomst eruit zou kunnen zien voor wat betreft reclame-uitingen ten aanzien van online casino’s.

De huidige kaders voor online casino’s

De afgelopen jaren is er hoop te doen geweest omtrent reclame-uitingen voor online casinos. Om de richtlijnen die op dit moment van toepassing zijn het beste weer te geven is hieronder een uitgebreide opsomming weergegeven.

Verbod op ongerichte reclames

Vanaf 1 juli 2023 is er een algemeen verbod op gokreclames van online casino’s op televisie, radio, in print en buiten. Dit omvat onder meer radio- en tv-commercials en billboards. Dit verbod is ingesteld om ongerichte reclames te beperken. De voornaamste reden hierachter is dat ongerichte reclames ook kwetsbare doelgroepen te gemakkelijk bereiken.

Gerichte reclame blijft toegestaan

Hoewel het verbod op ongerichte reclames van kracht is, blijft gerichte online reclame toegestaan. Dit betekent dat promotie via gerichte advertenties zoals direct mail nog steeds mogelijk is. Deze vorm van reclame richt zich op specifieke doelgroepen, waardoor het risico op onbedoelde blootstelling aan kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, wordt verminderd.

Leeftijdsbeperking

Volgens de regels van de Kansspelautoriteit moeten online casino’s die reclame maken, zich richten op spelers die minimaal 24 jaar of ouder zijn. Slechts een klein percentage (5%) van de spelers onder de 24 jaar mag bereikt worden met deze reclames.

Vroeger was alles beter?

Voor de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) in april 2021, was de situatie rondom online gokken en de bijbehorende reclame in Nederland volledig anders. Zo was er bijvoorbeeld veel meer ruimte voor het online casino zonder Cruks. De situatie voor de invoering van de wet Koa kan zich ook weer het best laten uitleggen op basis van de onderstaande opsomming.

Het tijdperk voor de legalisering

Gokken was al lange tijd populair in Nederland, voornamelijk via fysieke wedkantoren en casino’s. De opkomst van het internet en online gokken zorgde voor een grijs gebied in de wetgeving. Het gokken zonder Cruks floreerde omdat het no Cruks casino de enige plek was waar spelers naartoe konden. Officieel was online gokken niet toegestaan, maar in de praktijk voerde de overheid hier een gedoogbeleid op. Doordat er te weinig zicht was op het kunnen spelen bij een betrouwbaar casino zonder Cruks volgende later de wetgeving zoals we die nu kennen.

Legaliseringsproces:

Met de wet Koa werd online gokken gelegaliseerd, mits aan strikte voorwaarden werd voldaan. Deze wetgeving probeerde zowel vrijheid voor online gokpraktijken te scheppen als strikt toezicht te houden. Een legale aanbieder moest een vergunning hebben van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Wanneer een online casino geen vergunning heeft welke uitgegeven is door de Nederlandse Kansspelautoriteit betekent dit dat het aanbod niet geëxploiteerd mag worden richting de Nederlandse consument. Hiermee krijgt een betreffend casino ook meteen het stempel ‘casino zonder Cruks’.

Reclameregels voor 2023

De wet Koa omvatte ook voorwaarden voor beperkte reclame. Reclames mochten bijvoorbeeld niet worden uitgezonden op televisie tussen 6.00 en 19.00 uur, niet tijdens sportevenementen, en moesten duidelijk zijn over spelinhoud en leeftijdsgrenzen. Ze mochten zich ook niet richten op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en mensen met een gokverslaving.

Wat vindt Nederland?

De publieke opinie over casino reclames in Nederland is verdeeld. Sommige mensen vinden het leuk om te zien hoe online casino’s hun spellen en bonussen promoten, terwijl anderen zich ergeren aan de vele reclames op tv, radio en internet. Er zijn ook zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van gokreclames voor kwetsbare groepen, zoals jongeren en gokverslaafden. Daarbij zit ook nog de angst dat wanneer consumenten te vaak in aanraking komen met reclames van online casino’s de stap naar het online casino zonder Cruks ook eerder gemaakt wordt.

Maatregelen vanuit de politiek

De politiek heeft besloten om een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in te voeren, dat in drie fases wordt opgelegd.

  1. vanaf 1 januari 2023 mogen online casino’s geen reclame meer maken op tv, radio en in de publieke ruimten.
  2. vanaf 1 januari 2024 mogen ze ook geen evenementen en programma’s meer sponsoren.
  3. vanaf 1 januari 2025 mogen ze ook geen sponsoring meer doen op sportshirts en sportlocaties.

Het doel van dit verbod is om de gokmarkt te reguleren en te voorkomen dat mensen te veel worden verleid om te gaan gokken. Dit zou terug moeten worden gezien in het aantal inschrijvingen in het Cruks register, en daarmee het aantal verplichte gokstops.

Politiek is verdeeld

De reacties op het reclameverbod zijn wisselend. Sommige partijen, zoals de ChristenUnie en de SP, zijn voorstander van het verbod en vinden dat gokreclames schadelijk zijn voor de samenleving. Andere partijen, zoals de VVD en D66, zijn kritischer en vinden dat het verbod te ver gaat en de vrijheid van ondernemers en consumenten beperkt.

Branche maakt zich zorgen

Ook de online casino’s zelf zijn niet blij met het verbod en vrezen dat ze hun spelers zullen verliezen aan illegale aanbieders – het casino zonder Cruks. Ze proberen nu andere manieren te vinden om hun spelers aan te trekken, zoals met behulp van gerichte reclame via sociale media en direct e-mail.

Mogen online casino’s straks helemaal geen reclame meer maken?

De toekomst van reclames voor online casino’s in Nederland zal waarschijnlijk verder worden gevormd door een combinatie van strengere regelgeving, toegenomen toezicht, en mogelijk een verschuiving in de manier waarop kansspelaanbieders zichzelf op de markt brengen. Hieronder zijn een aantal denkrichtingen geschetst van toekomstige scenario’s en ontwikkelingen

Striktere regelgeving

Na het recent ingevoerde verbod op ongerichte reclames voor online casino’s, is het mogelijk dat er verdere restricties komen. Dit kan betekenen dat de overheid nog strengere regels introduceert over hoe en waar online casino’s reclame kunnen maken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Er zou meer nadruk kunnen komen te liggen op verantwoord gokken en de bescherming van kwetsbare groepen. Dit zou kunnen leiden tot meer bewustwordingscampagnes over de risico’s van gokken.

Innovatieve reclamemethoden

Online casino’s zouden kunnen zoeken naar nieuwe, innovatieve manieren om hun merk te promoten, mogelijk door gebruik te maken van sociale media, influencers, AI of door samen te werken met andere bedrijven.

Invloed van technologie

De voortdurende ontwikkeling van technologie, zoals augmented reality (AR) en virtual reality (VR), kan nieuwe kansen bieden voor reclame en promotie.

Publieke opinie en politieke druk

De toekomst van gokreclames zou ook beïnvloed kunnen worden door veranderingen in de publieke opinie en politieke druk. Dit kan leiden tot nieuwe wetgeving of aanpassingen van bestaande regels.

Tot slot

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit slechts speculaties zijn en dat de werkelijke ontwikkelingen afhankelijk zullen zijn van een scala aan factoren, waaronder maatschappelijke trends, politieke besluitvorming en technologische innovaties.

 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *