Hoe werkt een stablecoin?

brand
Hoe werkt een stablecoin?

Hoe werkt een stablecoin?

Een stablecoin is al een aantal jaren beschikbaar op de markt. Niet iedereen is er echter mee bekend, aangezien lang niet iedereen zich bezighoudt met cryptocurrencies. Laten we eens dieper ingaan op de ontwikkelingen binnen de stablecoinmarkt en de introductie van de Paypal USD nader bekijken. We zullen ook onderzoeken hoe stablecoins stabiel blijven en welke risico’s er zijn voor mogelijke problemen. Tot slot zullen we enkele negatieve aspecten van stablecoins bespreken. 

Wat is een stablecoin? 

Een stablecoin is een vorm van cryptocurrency die nauwkeurig de waarde van een ander activum volgt. Dit activum kan bijvoorbeeld traditioneel geld zijn, zoals de Amerikaanse dollar, maar ook grondstoffen die op de beurs worden verhandeld of zelfs andere cryptocurrencies. Sommige stablecoins vertrouwen op complexe algoritmes en zelfs vastgoed als onderliggend activum, dat valt onder de categorie grondstoffen. Het is belangrijk op te merken dat stablecoins die andere cryptocurrencies als basis hebben vaak volatieler zijn en worden aangeduid als “on-chain,” terwijl traditionele onderpanden “off-chain” zijn. 

Waarom zijn deze zo bijzonder? 

Het bijzondere aan stablecoins is dat ze proberen de schommelingen in waarde te vermijden die doorgaans kenmerkend zijn voor de meeste cryptocurrencies. In plaats daarvan proberen ze hun waarde te koppelen aan het gekozen referentie-activum. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor de plotse en grote waardeveranderingen die vaak voorkomen bij andere digitale activa. In feite wordt de waarde van een stablecoin voornamelijk beïnvloed door de waarde van het gekoppelde activum, in tegenstelling tot veel andere cryptocurrencies waarvan de waarde voornamelijk wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt.

Hoe werkt een stablecoin?

De USDT als stablecoin 

Een bekend voorbeeld van een stablecoin is Tether (USDT), die altijd wordt aangehouden op een waarde van één dollar. Om deze waarde te behouden, bewaart Tether één dollar aan reserves voor elke USDT die ze uitgeven. Stablecoins worden gebruikt om de volatiliteit in de wereld van cryptocurrencies te verminderen. Ze bieden ook mogelijkheden voor passief inkomen door middel van ‘staking’ (het vasthouden van stablecoins in ruil voor beloningen) of door ze uit te lenen. Daarnaast worden stablecoins vaak gebruikt voor handelsdoeleinden, omdat ze een stabielere basis bieden om vanuit te opereren in vergelijking met andere cryptocurrencies. 

Welke stablecoins zijn er? 

Er zijn verschillende stablecoins, zoals Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (Dai), Binance USD (BUSD), TrueUSD (TUSD), Frax (FRAX), Pax Dollar (USDP), Liquity USD (LUSD), STATIS EURO (EURS), Celo Dollar (CUSD), Reserve Rights (RSR) en Origin Dollar (OUSD). Tether, USD Coin, Binance USD en TrueUSD zijn de meest bekende en eenvoudige stablecoins, die hun waarde behouden zonder gebruik te maken van ingewikkelde algoritmen. Dai is minder populair, maar heeft wel een algoritmisch onderpand. Frax gebruikt deels algoritmen en deels traditionele off-chain onderpanden. Pax Dollar is een van de strengst gereguleerde stablecoins. Liquity USD richt zich voornamelijk op het verstrekken van leningen. EURS is bijzonder omdat het is gekoppeld aan de euro in plaats van de dollar. Celo Dollar heeft zijn eigen blockchain-systeem voor het beheer van reserves. Reserve Rights streeft ernaar om mensen in staat te stellen nieuwe stabiele munten te creëren en te implementeren. En met Origin Dollar kunnen gebruikers winst genereren terwijl ze de stablecoin in hun portemonnee houden, wat betekent dat ze passief inkomen kunnen verdienen terwijl ze de controle behouden. 

Paypal USD  

In augustus 2023 lanceerde Paypal zijn nieuwste stablecoin, genaamd PYUSD, waarbij 1 PYUSD gelijkstaat aan 1 dollar. Wat deze lancering interessant maakt, is dat Paypal ook ontwikkelaars de kans biedt om deze stablecoin te gebruiken op openbare blockchains, waardoor een brug wordt geslagen tussen de traditionele economie en Web3, aangezien de meeste stablecoins vooral in Web3.0-omgevingen worden gebruikt. Voor de cryptowereld betekent dit de komst van een nieuwe concurrent, maar het opent ook de deur voor meer mensen om toegang te krijgen tot cryptocurrency, gezien Paypal populair is. Vanaf september zal Paypal maandelijkse openbare rapporten over de reserves van PYUSD publiceren en een onafhankelijk accountantskantoor zal attestaties uitgeven over de waarde van de activa in de reserve. Paypal streeft ernaar klanten en handelaren te helpen begrijpen hoe cryptocurrencies, stablecoins en centrale bank digitale valuta (CBDC’s) werken, met behulp van regulerende aspecten terwijl de industrie blijft groeien.

Hoe werkt een stablecoin?

CBDC en stablecoins 

Het belangrijkste verschil tussen centrale bank digitale valuta (CBDC’s) en stablecoins is dat CBDC’s gebruikmaken van private blockchains, terwijl stablecoins publieke blockchains gebruiken. Daarnaast zijn er verschillen in regulatie, ruilwaarde, decentralisatie, beveiliging, taxatie en het onderpand dat wordt gebruikt. Bij stablecoins is er geen centrale autoriteit die reguleert, hebben ze geen directe ruilwaarde met andere valuta, zijn ze gedecentraliseerd, zijn er geen specifieke belastingregels voor, hebben ze over het algemeen minder beveiliging dan CBDC’s en gebruiken ze privé-geld als onderpand. Voor Paypal is het lanceren van een eigen stablecoin een strategische zet, omdat het hen in staat stelt om transactiekosten te blijven rekenen aan handelaren en zo hun bedrijf vooruit te helpen en te behouden in een snel veranderende financiële omgeving. 

Koppeling aan de US dollar 

Stablecoins behouden hun waarde gekoppeld aan de Amerikaanse dollar door ofwel een reserve van activa als onderpand te houden of door gebruik te maken van een algoritmische formule die de beschikbaarheid van de munt reguleert. Er is echter bezorgdheid ontstaan over algoritmische stablecoins vanwege gebeurtenissen zoals die met TerraUSD (UST), die vertrouwde op algoritmen in plaats van cashreserves. Dit bleek een problematisch model te zijn, waarbij ze hun dochtercoin Luna moesten gebruiken om de koppeling te handhaven. Normaal gesproken reguleren algoritmische stablecoins het aanbod van tokens in omloop door ze te verminderen of nieuwe uit te geven, maar in dit geval werden Luna’s tokens niet verminderd maar vernietigd, wat tot twijfels heeft geleid over de stabiliteit van dergelijke algoritmische modellen. 

Negatieve aspecten van de stablecoin 

Stablecoins, ongeacht of ze fiatgeld, crypto-onderpand of algoritmen gebruiken, hebben elk hun eigen nadelen. Bij stablecoins met fiatgeld als onderpand ontbreekt vaak transparantie, en je moet vertrouwen op een derde partij om het geld veilig te bewaren, wat risico met zich meebrengt. Bovendien zijn liquidatiekosten hoog en bestaat er een tegenpartijrisico; als het bedrijf dat de activa beheert faalt, kan je investering in gevaar komen. Bij stablecoins met crypto-onderpand is er weliswaar goedkopere liquidatie en meer transparantie, maar ze zijn doorgaans minder stabiel in prijs dan fiatgeld en het onderpand zelf kan volatieler zijn. Algoritmische stablecoins hebben geen onderpand nodig, zijn transparant maar vereisen complexe wiskunde, wat analyse bemoeilijkt. Ze hanteren ook experimentele terugval procedures en hebben een piramidespelachtig karakter waarbij de groei afhankelijk is van nieuwe investeerders die toekomstige groei financieren, wat constante groei vereist. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *