Marketing-subsidie voor Noord-Nederland: de VIA-regeling van SNN voor innovatie

brand
Innovatie subsidie voor marketing

Marketing-subsidie voor Noord-Nederland: de VIA-regeling van SNN voor innovatie

Dat innovatie een belangrijk thema is binnen zo ongeveer iedere branche, daarvan zijn de meeste zelfstandig ondernemers zich inmiddels wel bewust. Toch zijn het vooral de grote enterprises die volop innoveren en blijven veel mkb’ers achter. Dat komt niet door een gebrek aan motivatie of omdat het niet belangrijk wordt gevonden; de meeste ondernemers willen dolgraag innoveren en zien het belang er best van in. Vaak zijn de belemmeringen van financiële aard of worden ze veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Voor ondernemers in de noordelijke provincies van Nederland worden er, om deze belemmeringen wat te verzachten, tal van mooie subsidies aangeboden door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Een belangrijke daarvan is de VIA-subsidie, speciaal bestemd voor de financiering van projecten op het gebied van organisatie-innovatie.

Wat is de VIA-subsidie precies?

De VIA-subsidie is er speciaal voor mkb’ers uit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en is bedoeld voor het financieren van projecten rondom het ontwerpen en executeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen. De subsidie geeft ondernemers dus de mogelijkheid om bijvoorbeeld een specialist in te huren bij het neerzetten van een nieuw organisatiemodel of een nieuwe online marketing strategie.

Vaak ben je als zelfstandig ondernemer ontzettend goed in je eigen vak, en doe je het stukje marketing van jouw producten en diensten er, zo goed en zo kwaad als het gaat, maar bij. De VIA-subsidie geeft ondernemers de ruimte om ook deze nevenbezigheden professioneel aan te (laten) pakken en zodoende innovatie hoog op de mkb-agenda te krijgen. Dit helpt ondernemers om het maximale uit hun bedrijf te halen, nu én in de toekomst. Strategisch innoveren maakt je bedrijf immers klaar voor de toekomst.

In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor de VIA-subsidie, moet je uiteraard allereerst gevestigd zijn in één van drie noordelijke provincies. Het maakt niet uit in welke branche je werkzaam bent, als het maar gaat om een bedrijf uit het mkb-segment. De subsidie is bedoeld voor projecten op het gebied van organisatie-innovatie. Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, moet uiteraard worden onderbouwd waarom de subsidie toepasbaar is op het onderhavige project. Uiterlijk dertien weken (één kwartaal) na het indienen van de aanvraag wordt kenbaar gemaakt of de subsidie wel of niet wordt toegekend. Er kan dan al wel gestart zijn met het project, waarbij natuurlijk wel het risico bestaat dat de subsidie niet wordt toegekend, terwijl het project al draait en er dus kosten zijn gemaakt.

Met welke voorwaarden moet je vervolgens rekening houden om de kans op een geslaagde subsidieaanvraag te maximaliseren?

Voorwaarden VIA-subsidie

Omdat de subsidie beschikbaar is voor alle branches en markten, is er geen eenvoudig af te vinken checklistje waarmee je snel kunt controleren of jouw project in aanmerking komt voor financiering middels de VIA-subsidie. In alle gevallen geldt: in de projectplannen moet worden onderbouwd dat er met het project wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de markt en/of relevante externe omstandigheden.

Verder is van groot belang dat je geen kosten maakt of betalingsverplichtingen aangaat voordat je de subsidie-aanvraag de deur uit doet. Doe je dit wel, dan is de kans groot dat het gehele project niet langer voor subsidie-toekenning in aanmerking komt. De subsidie is namelijk bedoeld om ondernemers over de streep te trekken aan de slag te gaan met innovatie, niet om reeds gestarte projecten bij te financieren. Is de aanvraag de deur uit, maar heb je nog geen uitsluitsel ontvangen over de toekenning, dan mag je al wel starten met het project. Pas vanaf dit moment mag je betalingsverplichtingen aangaan.

Een derde belangrijke voorwaarde is dat je, nadat de subsidie eenmaal is toegekend, je project binnen maximaal anderhalf jaar moet afronden. Afronden wil zeggen: de in je projectplan beschreven werkzaamheden afronden. Je mag dus niet met de volledige pot subsidie uiteindelijk maar een half project uitvoeren.

Die pot subsidie bekostigt maximaal vijftig procent van je totale projectkosten en bedraagt maximaal €12.500,-. Bij projecten die meer dan €25.000,- kosten, krijg je dus nooit meer dan €12.500,- aan subsidie.

Er zijn nog veel meer, kleinere voorwaarden, die allemaal vanzelf aan bod komen tijdens het aanvraagproces. Wat nog goed is om rekening mee te houden, is dat een adviseur (of adviesbureau) dat je in de arm neemt om je innovatieplan mee te ontwikkelen en implementeren, onafhankelijk moet zijn. Houd dat in je achterhoofd wanneer je op zoek gaat naar een geschikte partij.

Wanneer is deze subsidie geschikt voor mij?


‘Je organisatie innoveren’, dat kan nogal zwaar klinken. Hoe weet je als ondernemer nu of het slim is om, gesteund met deze subsidie, aan de slag te gaan met innovatie? Hoe ziet innovatie eruit voor de autogarage, de stoffeerder of de slotenmaker?

Laat één uitgangspunt helder zijn: in iedere branche is innovatie van vitaal belang, ook als je alleen (offline) producten verkoopt of levert. Voor veel kleinere ondernemers is de meeste winst op het gebied van innovatie te behalen via online marketing. Omdat verreweg de meeste klantreizen vandaag de dag starten via online kanalen, is het voor elk bedrijf van belang om een goede online presence te hebben en daar een gedegen strategie voor uitgewerkt te hebben.

De subsidie is dan ook in principe geschikt voor elke ondernemer die het idee heeft meer winst te kunnen behalen als de kwaliteit van zijn online marketing (ingrijpend) zou verbeteren, maar niet goed weet hoe. De subsidie geeft dan de ruimte om de benodigde specialist(en) in te huren om tot zo’n gedegen marketingstrategie te komen.

Een tweede groep ondernemers voor wie de subsidie interessant is, is de groep die eigenlijk exact weet wat er moet gebeuren, maar eenvoudigweg de financiële middelen ontbeert om tot executie over te gaan. In dat geval is de subsidie niet interessant om een strategie te ontwikkelen – die is er immers al – maar om deze juist te verwezenlijken en daarvoor de juiste specialisten te kunnen inschakelen.

Online marketing specialisten

Online marketing internationaal

Voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe online marketing strategie zijn in de noordelijke regionen van Nederland diverse partijen beschikbaar. Deze partijen kunnen vaak ook helpen met het uitwerken, invullen en indienen van een subsidie-aanvraag. Ontzettend handig, want zo’n aanvraag wil je in één keer goed doen. Dat geldt in het bijzonder wanneer je van plan bent om al betalingsverplichtingen aan te gaan (of kosten te maken) voordat de definitieve toezegging van de subsidie binnen is.

Fueld is zo’n partij. De website van Fueld geeft de diensten en kennis weer op het gebied van online marketing. Op hun pagina over de VIA-subsidie krijg je diverse inzichten in alle mogelijkheden die deze VIA-variant van SNN biedt voor organisaties die hun concurrentiepositie via online marketing willen verbeteren.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *