Medewerkerstevredenheidsonderzoek: iets voor jou?

brand
Tevredenheid van je collega's onderzoeken

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: iets voor jou?

Tevreden werknemers betekent een betere productiviteit, minder personeelsuitval en een kleinere kans op een personeelstekort in jouw onderneming. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan je nagaan hoe het zit met de tevredenheid van jouw werknemersbestand. Vandaag de dag is dat belangrijker dan ooit.

We leven vandaag de dag in een uiterst volatiele arbeidsmarkt. De jongere generaties maken er al lang geen punt meer van om geregeld van job te switchen. Online recruitment viert hoogtij en je onderscheiden van de concurrentie is belangrijker dan ooit. Bovendien zijn er ook jobs waar nog weinig mensen echt trek in hebben. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in heel wat sectoren een personeelstekort speelt. In die context is het hebben en houden van tevreden werknemers ontzettend belangrijk.

Meten is weten en om alles in jouw bedrijf verder op rolletjes te laten lopen is die kennis geen overbodige luxe. Maar wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek nu? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn er do’s en don’ts?

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (ook wel MTO genoemd) is naast een mondvol ook een handig instrument om te meten in hoeverre het personeel tevreden is over de werkgever. Het is een HR-instrument dat aan de hand van een vragenlijst in kaart brengt over welke aspecten van de onderneming men tevreden is en waar de verbeterpunten liggen.

Daarbij kan worden ingegaan op zaken zoals de inhoud van het werk, het functioneren van de leidinggevenden, de onderlinge communicatie, de exacte arbeidsomstandigheden en ook het salaris. Logischerwijze is een MTO die meer factoren in ogenschouw neemt betrouwbaarder dan een meer summiere MTO. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen er actiepunten geformuleerd worden en kan je problemen aanpakken.

Dit moet je weten over een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

De belangrijkste reden om een MTO in te stellen in de onderneming is natuurlijk om informatie te vergaren. Het personeel is en blijft het belangrijkste in eender welke organisatie. Dat zijn immers de mensen die het verschil maken. Hun wensen en behoeftes in kaart brengen is een belangrijke tool bij de retentie van personeel en bij het verhogen van hun motivatie. Hoe beter je jouw medewerkers kent hoe beter je hen ook kunt ondersteunen bij het maximaliseren van hun werkgeluk. En dat werkgeluk heeft dan weer rechtstreeks verband met hoe jouw onderneming functioneert.

Zo kan op tijd en stond een MTO uitvoeren ook zorgen voor belangrijke psychologische effecten zoals bijvoorbeeld het Hawthorne-effect. Van het Hawthorne-effect is sprake als mensen voelen dat er belangstelling is voor wat zij doen. Alleen al door het gegeven dat er aandacht is voor de emotionele belevingswereld van de medewerkers is er meer motivatie en stimulatie om goed werk te verrichten.

De voordelen van een MTO

We haalden het al even aan: een MTO correct uitvoeren zorgt voor heel wat voordelen. Zo zijn de uitkomsten van een dergelijk onderzoek van goudwaarde voor jouw organisatiestrategie. Maak je je zorgen om bijvoorbeeld ziekteverzuim? Dan leer je uit een goed uitgevoerd MTO waar de echte oorzaken zitten van het verzuim en kan je dit ook gericht aanpakken. Het is het mogelijk maken van die doelgerichte aanpak waar de echte kracht van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zit. Natuurlijk mik je als werkgever op een aangename werkomgeving maar daarop mikken en concreet een plan van aanpak uittekenen: daar zit een wereld van verschil tussen. En het is dat verschil dat het MTO kan maken.

Daarnaast heeft het uitvoeren van een MTO ook enorm positieve effecten op de mentale toestand van jouw werknemers. Het optimisme over de eigen onderneming schiet de hoogte in en de negatieve stress krijgt klappen. Dat betekent concreet dat jouw medewerkers langer werken, minder ziek zijn en zich vlotter eens extra inzetten mocht dat nodig zijn. Ten slotte verwerf je dankzij een MTO ook een belangrijk inzicht in de redenen voor vertrek onder jouw personeel. Wetende hoe veel dat kan kosten en hoe lastig het vaak is een positie in te vullen en op te leiden is dat iets dat je kunt missen als kiespijn.

Zijn er ook nadelen?

Een MTO geeft je een schat aan informatie en is ook voor de medewerkers enorm handig om hun piece of mind te kunnen overbrengen. Toch moet je opletten met een MTO. Voer je bijvoorbeeld constant bevragingen uit? Dat gaat het personeel dat ook beu worden en keldert de motivatie en de bruikbaarheid van de resultaten. Ook de vraagstelling en het ontwerp van een goede MTO zijn niet eenvoudig. Stel je de foute vragen dan zijn de resultaten niet alleen niets waard maar voelt het personeel zich ook in het ootje genomen. Niet relevante vragen geven niet relevante antwoorden. Ten slotte kruipt er ook heel veel moeite in het opstellen van een correct onderzoek en er dan ook nog eens mee aan de slag gaan.

Dit zijn de nadelen van een MTO

Waar moet je bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek op letten?

Voer je een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit? Dan zijn er een paar do’s en don’ts om in het achterhoofd te houden. Meer bijvoorbeeld meer dan enkel de tevredenheid. Wat motiveert jouw mensen? Waarom zijn ze bevlogen? Hoe zit het met de communicatie? De opleidingsmogelijkheden? Onderlinge samenwerking? Stuk voor stuk zaken die belangrijk zijn.

Vergeet ook niet jouw medewerkers bij het hele proces te betrekken. Vertel ze wat je gaat doen en waarom. Vraag hun mening en vraag wat zeker gevraagd moet worden. Communiceer over de responsperiode en maak duidelijk dat er ook mee aan de slag zal worden gegaan. Vergeet ook niet de anonimiteit te garanderen. Mensen vertellen nu eenmaal eerlijker hun echte mening als ze niet het gevoel hebben te moeten beantwoorden aan een bepaald beeld. Communiceer dit ook naar het personeel toe!

Wat mag je zeker niet doen? De resultaten lekker voor jezelf houden. Openheid en communicatie zijn steeds belangrijkere waarden en dat geldt voor elke onderneming. Als je niet rapporteert over de resultaten geef je het beeld af alsof je iets verbergt en de hele oefening voor niets was. Dat is niet het beeld dat je wilt geven.

Een belangrijk gegeven bij een MTO is ook dat je het enkel uitvoert wanneer je ook daadwerkelijk aan de slag kunt gaan met de resultaten. Als dat niet het geval is dan kan het net zeer demotiverend werken om een volledig onderzoek uit te voeren om vervolgens niets te laten veranderen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is dan ook het ideale middel als je de tijd en de mogelijkheden hebt om ook op structureel niveau iets aan jouw bedrijfsuitoefening te veranderen of te finetunen.

medewerkerstevredenheidsonderzoek aandachtspunten

 

 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *