Voorkom dat groeiend ziekteverzuim je bedrijfscontinuïteit schaadt

brand
Inkomensverzekering

Voorkom dat groeiend ziekteverzuim je bedrijfscontinuïteit schaadt

Sinds de tweede helft van 2017 is er een duidelijke groei zichtbaar in het verzuimpercentage in Nederland. Dit werd nog maar eens bevestigd door de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand publiceerde over het verzuimpercentage in het eerste kwartaal van dit jaar. Om een beeld te geven: het percentage lag in het eerste kwartaal van 2015, 2016 en 2017 op respectievelijk 4,4%, 4,3% en 4,3%. Dit jaar ligt het verzuimpercentage op 5,7% in de eerste drie maanden. Overigens betekent dit wel een daling ten opzichte van vorig jaar, toen lag het percentage op 6,3%.

Een hoog verzuimpercentage kan de continuïteit van je bedrijfsvoering schaden. Het (langdurig) uitvallen van medewerkers betekent dat de werkdruk voor andere medewerkers toeneemt. Iets wat je wilt voorkomen, daar dit de kans op het uitvallen van collega’s onnodig vergroot. Het alternatief is het aannemen van extra personeel, of het tijdelijk terugschroeven van de snelheid waarmee processen doorlopen worden. In dit artikel lees je er meer over.

Naast continuïteit risico’s ook financiële risico’s bij ziekteverzuim

Niet alleen spelen de risico’s op het gebied van continuïteit in de bedrijfsvoering mee bij het voorkomen van een hoog ziekteverzuim door organisaties. Denk ook aan de financiële risico’s die het met zich meebrengt. Het uitvallen van medewerkers betekent dat werkgevers de verplichting hebben het loon van de medewerker minstens twee jaar door te betalen in veel gevallen. Dat zijn niet de enige kosten die je als organisatie maakt. Denk ook aan de kosten voor de begeleiding bij een re-integratietraject van de medewerker.

De financiële risico’s die je als bedrijf loopt, dek je af met een inkomensverzekering. Deze inkomensverzekeringen zijn niet alleen gericht op werkgevers; ook werknemers zelf hebben er baat bij. Voor een werkgever is initieel een verzuimverzekering interessant. Met dit type inkomensverzekering worden de kosten voortkomend uit de loondoorbetalingsverplichting vergoed, evenals de kosten voor begeleiding bij het re-integratietraject.

Wanneer een medewerker ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt kan een module WGA Eigenrisicodrager (voornamelijk voor de werkgever) en een WGA Hiaat verzekering (voor de werknemer) interessant zijn. Laat jouw organisatie hier eens over adviseren door een verzekeringsadviseur.

Risico’s op gebied van continuïteit lastig te mitigeren

Het afsluiten van verschillende verzekeringen kan voldoende zijn om de financiële risico’s voortkomend uit een hoog ziekteverzuim binnen de organisatie af te dekken. Lastiger is het mitigeren van risico’s op het gebied van bedrijfscontinuïteit. In een normale situatie zou je tijdelijk een nieuwe medewerker aan kunnen nemen of in kunnen huren via een derde partij, om het ziekteverzuim op te vangen zonder de werkdruk op andere collega’s te verhogen. In de huidige tijd maakt de krapte op de arbeidsmarkt het echter bijzonder lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Ook het inhuren van personeel via een tussenpartij is vaker niet, dan wel mogelijk door een beperkte capaciteit. Hoe pakt jouw organisatie dit momenteel op bij langdurig zieke collega’s?

Leg de focus op preventieve maatregelen

man en vrouw praten geanimeerd

In plaats van reactief te handelen bij een oplopend ziekteverzuim binnen de organisatie, zou je proactief op zoek kunnen gaan naar preventieve maatregelen. Er zijn verschillende manieren om het ziekteverzuim te verlagen. Dit doe je bijvoorbeeld door in te zetten op een gezonde lunch. Vervang het huidige assortiment in de bedrijfskantine voor gezonde alternatieven; een gezond broodje, in plaats van een broodje kroket. Of denk aan het faciliteren van gratis fruit bij de koffieautomaat, wat medewerkers stimuleert om voldoende vitamines te nuttigen gedurende de dag.

Naast gezond eten is ook voldoende bewegen belangrijk. Bied medewerkers om deze reden een gratis sportabonnement of bijvoorbeeld een gratis lidmaatschap op een sportvereniging in de buurt aan. Niet alleen helpt dit het ziekteverzuim terug te dringen; ook maakt het je een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *