Waarom consumenten steeds meer gegevensprivacy van merken eisen

brand
Slot en computer

Waarom consumenten steeds meer gegevensprivacy van merken eisen

11 maanden geleden

Steeds meer online consumenten bewaken actief hun persoonsgegevens in plaats van ze passief te verstrekken. Ze willen meer controle over hoe hun data wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt.

Deze groeiende zorg voor gegevensprivacy is nodig; gemiddeld zijn er in Nederland zo’n 20.000 datalekken per jaar.

Laten we eens goed kijken naar deze belangrijke verandering in consumentenhouding. Wat houdt gegevensprivacy precies in, waarom eisen consumenten meer privacy van merken, en wat zijn de gevolgen voor merken van deze eisen? En waarom moeten merken hun gegevensprivacy maatregelen moeten versterken?

Wat is gegevensprivacy precies?

Gegevensprivacy gaat kort gezegd over de juiste omgang met persoonlijke gegevens. Dit omvat het online verzamelen, opslaan, verwerken en verwijderen ervan. Gegevensprivacy zorgt ervoor dat verzamelde gegevens niet misbruikt of openbaar gemaakt worden zonder de juiste toestemming. Nu er steeds meer cybercrime voorkomt is dat des te belangrijker. In 2021 was zo’n 16,9% van de Nederlandse bevolking slachtoffer van online criminaliteit.

Gegevensprivacy is meer dan gevoelige consumenteninformatie beschermen. Het handhaaft ook belangrijke ethische en wettelijke normen. Dit is essentieel omdat het direct invloed heeft op het vertrouwen van consumenten. Dit vertrouwen bepaalt of consumenten bereid zijn om persoonlijke informatie te delen. Als dit vertrouwen wordt geschaad, heeft dat niet alleen nadelige gevolgen voor de gebruiker; ook je merknaam lijdt eronder.

Meer dan privacywetgeving

Alhoewel er wetten bestaan omgaande gegevensbescherming, houdt gegvensprivacy meer in dan slechts de navolging van zulke wetten. De AVG in Europa en de CCPA in de VS zijn er om consumenten meer zeggenschap te geven over hun persoonlijke gegevens en bedrijven te dwingen hun privacy te respecteren. Maar ondanks deze regels gebeuren er nog steeds datalekken.

Neem het Equifax-lek in 2017 als voorbeeld, waarbij persoonlijke informatie van meer dan 147 miljoen mensen op straat kwam te liggen. Of het Facebook-Cambridge Analytica-schandaal in 2018, waarbij miljoenen gebruikersgegevens werden gebruikt voor politieke doeleinden.

Zo zie je dat wetten en regels geen gegevensprivacy garanderen. Het digitale landschap zit nog steeds boordevol gevaren van datalekken voor consumenten, bedrijven en de maatschappij als geheel.

Hoe consumenten anders denken over gegevensprivacy

Nu we steeds meer gebruikmaken van digitale netwerken en apparaten, staat ook meer van onze persoonlijke data online. Consumenten zijn zich daar meer bewust van, en vooral van het mogelijke misbruik van hun gegevens en de bijbehorende risico’s.

Deze veranderende houding van consumenten komt mede door de toename van datalekken. Grote schandalen zoals die zojuist genoemd zijn hebben de gevoeligheid van onze gegevens duidelijk gemaakt.

Nu consumenten zich hiervan bewust zijn en de mogelijke negatieve gevolgen zien, nemen ze meer maatregelen om hun gegevens te beschermen. Dit doen consumenten door middel van een VPN-verbinding en bewuster browsen. Maar los daarvan willen consumenten ook een betere privacybescherming.

Ten gevolge van de eis van burgers om meer online privacy zijn er nieuwe wetten ingesteld zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) in Europa en de California Consumer Privacy Act (CCPA) in de VS, die strikte richtlijnen voor bedrijven en consumenten voorschrijven.

Merken moeten daarom hun aanpak van gegevensprivacy herzien. Laten we bespreken hoe merken deze eisen kunnen accommoderen.

De groeiende vraag naar betere gegevensprivacy van merken

Waarom hechten consumenten steeds meer waarde aan sterke gegevensprivacy van merken? Het antwoord is simpel: merkvertrouwen. Omdat onze gegevens zo makkelijk misbruikt kunnen worden, waarderen we merken die onze privacy beschermen.

Data privacy heeft meer dan alleen invloed op de reputatie en van merken. Een privacyschandaal kan ook leiden tot aanzienlijke financiële verliezen. Kijk maar naar Facebook en het Cambridge Analytica-schandaal: in twee dagen tijd verloor het bedrijf 60 miljard dollar aan marktwaarde.

Consumenten waarderen merken die hun persoonlijke informatie met respect behandelen. Ze belonen deze merken met hun loyaliteit. Aan de andere kant kunnen privacyschandalen leiden tot ernstige reputatieschade en financiële verliezen. Dit onderstreept het belang voor merken om zorgvuldig met klantgegevens om te gaan. Maar hoe ga je met die verantwoordelijkheid om als merk?

Gegvensprivacy voor merken

Nu vertrouwen en loyaliteit afhangen van hoe een merk met gegevensprivacy omgaat, is het belangrijk voor deze merken om die uitdaging met beide handen aan te pakken. De uitdaging ervan ligt op twee vlakken: naleving en transparantie.

  • Het naleven van strenge privacywetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa, kan veel middelen vergen en bij overtreding riskeren ze hoge boetes. Maar zoals we hebben besproken is naleving niet genoeg. Consumenten eisen meer.
  • Net zo belangrijk is transparantie. Merken moeten helder uitleggen hoe ze consumentengegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Falen hierin kan niet alleen het vertrouwen schaden, maar ook de reputatie, zoals Facebook ondervond met het Cambridge Analytica-schandaal.

Merken met een sterk privacybeleid kunnen profiteren van meer consumentenvertrouwen, loyaliteit en mogelijk een groter marktaandeel. Uit een onderzoek van Cisco in 2021 bleek dat 32% van de consumenten privacy als een cruciale factor bij hun aankoopbeslissingen beschouwde.

Daarom is het van belang voor merken om hun gegevensverwerking en privacybeleid te herzien. Ze moeten een privacycultuur creëren op alle niveaus van de organisatie. Dit doet meer dan vertrouwen wekken; het kan op lange termijn een aanzienlijk rendement opleveren in termen van klantenloyaliteit en merkreputatie.

Conclusie: gegevensprivacy is de nieuwe norm

De digitale samenleving waarin we leven heeft de afgelopen jaren een verandering gezien in de houding van consumenten ten opzichte van gegevensprivacy.

Deze verschuiving kwam vooral door een verhoogd bewustzijn van gegevensbeschermingsrechten, een toenemend aantal datalekken en veranderende regelgeving. Nu consumenten beter begrijpen hoe hun gegevens worden beheerd en opgeslagen, neemt de vraag naar sterke privacy-maatregelen toe.

Merken moeten die uitdaging aangaan; ze voelen de druk van klanten die goede gegevensbescherming eisen. Het verband tussen gegevensprivacy en merkvertrouwen, klantentrouw en financiële prestaties laat dit duidelijk zien. Privacy-inbreuken kunnen de reputatie van een merk ernstig schaden en de bedrijfswinst beïnvloeden.

De conclusie is dus duidelijk: merken moeten hun aanpak van gegevensprivacy echt herzien. Dit wordt elke dag belangrijker. Maar gegevensprivacy is meer dan een probleem voor merken om op te lossen. Zorgvuldig omgaan met de gegevens van klanten biedt vooral ook kansen.

Door te voldoen aan de eisen van de online consument en zo het imago van je merk te versterken, kan een ethisch merk klantenloyaliteit en merkreputatie winnen – en bovendien bijdragen aan een veilige digitale wereld.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *