Btw-aangifte: alles wat je als ondernemer moet weten

brand
Btw-aangifte: alles wat je als ondernemer moet weten

Btw-aangifte: alles wat je als ondernemer moet weten

Ondernemen in Nederland betekent onder andere dat je te maken krijgt met de omzetbelasting, ook wel btw (belasting toegevoegde waarde) genoemd. Deze belasting is van toepassing op verkopen aan consumenten en maakt onderdeel uit van het btw-systeem dat in de meeste landen wordt toegepast. In deze blogpost gaan we dieper in op de btw-aangifte ondernemers, ook bekend als de omzetbelasting voor ondernemers, inclusief informatie over de btw-tarieven, vrijstellingen en de kleine ondernemersregeling.

Zo werkt omzetbelasting voor ondernemers

De btw-aangifte is vaak per kwartaal. Hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker het wordt.

Omzetbelasting, ook wel btw (belasting toegevoegde waarde, zonder hoofdletters) genoemd, is een belasting die ondernemers in Nederland moeten betalen over hun verkopen aan consumenten. Deze belasting maakt onderdeel uit van het btw-systeem dat in de meeste landen wordt toegepast. Omzetbelasting wordt berekend over de verkoopprijs van een product of dienst, exclusief de btw zelf. Dit betekent dat ondernemers de btw die zij hebben betaald over hun eigen inkopen, mogen aftrekken van de btw die zij moeten betalen over hun verkopen. Dit systeem wordt ook wel ‘aftrek van voorbelasting’ genoemd.

Mail van Belastingdienst

Voor ondernemers is het belangrijk om goed bij te houden welke btw zij moeten betalen en welke btw zij mogen aftrekken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een boekhoudprogramma of door middel van een administratiekantoor. Ondernemers zijn verplicht om maandelijks of kwartaal aangifte te doen van de btw die zij moeten betalen.

Rubriek 1 voor prestaties binnenland (Nederland)

Rubriek 1 voor prestaties binnenland (Nederland)

Btw-tarief 9% of 21%

Het tarief voor btw is afhankelijk van het soort product of dienst dat verkocht wordt. In Nederland geldt een algemeen tarief van 21% voor de meeste producten en diensten. Het lagere tarief van 9% geldt bepaalde essentiële producten en diensten, zoals levensmiddelen en gezondheidszorg.

OmschrijvingLaag tariefHoog tarief
Levensmiddelen6%21%
Essentiële goederen en diensten6%21%
Luxegoederen en diensten6%21%

Let op: de btw-tarieven in Nederland kunnen periodiek wijzigen. Zo is er al enige tijd een discussie gaande over btw over fruit en groente. En in sommige gevallen kunnen er afwijkende tarieven gelden voor specifieke goederen en diensten. Raadpleeg daarom altijd de officiële btw-wetgeving en check jouw situatie.

Vrijstelling is mogelijk, mits..

Er zijn verschillende situaties waarbij er vrijstelling van btw aangifte geldt. Een voorbeeld hiervan is wanneer je een onderneming hebt met een jaaromzet van minder dan €20.000. In dat geval ben je niet verplicht om btw aan te geven. Ook als je een onderneming hebt die alleen intracommunautaire leveringen verricht, ben je vrijgesteld van btw-aangifte. Intracommunautaire leveringen zijn leveringen van goederen of diensten die binnen de Europese Unie plaatsvinden, maar tussen twee verschillende landen. Daarnaast is er vrijstelling van btw aangifte voor bepaalde activiteiten ongeacht de omzet, zoals de verkoop van landbouwproducten en sommige diensten in de gezondheidszorg.

De Kleine ondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemers hebben de keuze om de KOR toe te passen – maar het moet niet!

De kleine ondernemersregeling (KOR) is een regeling waarmee kleine ondernemers minder btw hoeven te betalen. Deze regeling geldt voor ondernemers met een jaaromzet van minder dan €20.000. De KOR is een btw-vrijstelling voor natuurlijke personen, combinaties van natuurlijke personen en rechtspersonen.

Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten, hoef je geen btw-aangifte meer te doen en kun je geen btw meer terugvragen over je kosten en investeringen. Je bent niet verplicht om uw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als de omzet per kalenderjaar maximaal € 1.800 is en je de btw die aan jou in rekening is gebracht niet in aftrek brengen. Let op: heb je weinig omzet en doe je veel grote aankopen (laptop, kantoor, software etc.), dan betaal je waarschijnlijk meer btw dan je krijgt én is het dus verstandig om je NIET voor de KOR aan te melden.

Lees meer over de KOR bij de Belastingdienst.

Tips voor jouw btw-aangifte

  • Bij de btw aangifte is het belangrijk om te controleren of je de juiste btw-bedragen hebt ingevuld voor je verkopen en aankopen. Dit betekent dat je moet controleren of je het juiste tarief hebt toegepast op je verkopen en aankopen en dat je alle verkopen en aankopen correct hebt opgenomen in je aangifte.
  • Het is ook belangrijk om te controleren of je de juiste btw hebt betaald of teruggekregen. Als je bijvoorbeeld goederen of diensten hebt gekocht met btw, dan moet je deze btw in mindering brengen op de btw die je hebt afgedragen over je verkopen. Op deze manier voorkom je dat je teveel btw betaalt.
  • Controleer of je de btw-aangifte op tijd indient. In Nederland moet je de btw-aangifte doorgaans elk kwartaal indienen. De Belastingdienst informeert je voortijdig, typisch twee weken voor het aflopen van het kwartaal. Als je de aangifte te laat indient, dan loop je het risico dat je boetes krijgt van de belastingdienst.
  • Documenteer wat je verkoopt en koopt. Zo kun je gemakkelijk controleren of je de juiste btw hebt berekend en betaald. Bewaar daarom altijd bonnetjes, facturen en andere belangrijke documenten. Zo voorkom je dat je fouten maakt bij de btw-aangifte.

(mogelijke) veranderingen in 2023

Elk jaar op Prinsjesdag worden er maatregelen aangekondigd die impact *kunnen* hebben op het belastingstelsel. Ze zijn nog lang niet definitief. De volgende zaken worden momenteel besproken:

  • Btw-heffing op een koektrommel die als relatiegeschenk wordt gegeven. Is dat 9% (want koekjes zijn levensmiddelen) of 21% (want de koektrommel is een luxe product)? Hangt er vanaf of de koekjes individueel verpakt zijn of niet.
  • Btw-aftrek op waterpompen (luxe goed) voor een Vereniging van Eigenaren (neemt niet duurzaam mee aan het economisch verkeer). Daar is de belastinginspecteur zich nu op aan het bezinnen.
  • Wat is fruit en wat is groente? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. (echt waar!). Want: appeltaart.
  • Zonnepanelen op woningen gaan naar 0% voor consumenten, maar niet voor ondernemers die uitgestelde prestaties verrichten.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *