Terug op kantoor? Zo zit het met BHV wetgeving!

brand
BHV wetgeving

Terug op kantoor? Zo zit het met BHV wetgeving!

Werken kan gevaarlijk zijn. Het is iets waar je niet per se bij stilstaat maar wel een waarheid die voor werkgevers niet te negeren valt. Een bedrijfsongeval is snel gebeurd en nog altijd sterven er in Nederland elk jaar opnieuw tientallen werknemers door een arbeidsongeval. Bekijk je het iets breder dan zijn er jaarlijks vlotjes boven de 1500 bedrijfsongevallen die leiden tot ten minste een blijvende arbeidsongeschiktheid. De bedrijfshulpverlening, de zogenaamde BHV, is dus absoluut geen overbodige luxe. Maar wat zegt de wet er eigenlijk over? Is de BHV verplicht? Zijn er nog zaken die je moet weten over de BHV?

Opnieuw aan de slag

De impact van de Covid-19 pandemie laat zich in alle geledingen van de maatschappij voelen en heeft ook vooral op professioneel gebied voor aardverschuivingen gezorgd. Denk bijvoorbeeld maar aan het verplicht telewerken of thuiswerken. Nu die noodzaak stilaan op zijn eind loopt en heel wat werknemers terugkeren naar kantoor is ook de nood aan opgeleid BHV-personeel weer een stuk groter. Wil je een BHV-cursus volgen of enkele medewerkers op zo’n cursus sturen? Dan kan dat terug. Zo kan je het BHV-certificaat behalen of verlengen!

Wat zegt de wet?

Bedrijfshulpverlening wetgeving

De bedrijfshulpverlening is wettelijk verplicht en die verplichting geldt voor elk bedrijf met ten minste 1 medewerker. Als werkgever is het immers jouw plicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van alle werknemers. Meer specifiek vind je in de Arbowet de volgende artikelen terug:

  • Artikel 3 houdt in dat je als werkgever een beleid moet voeren dat zich onder andere richt op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat betekent dus ook dat die arbeidsomstandigheden zo gevrijwaard mogelijk van risico moeten zijn.
  • Artikel 15 haalt aan dat je je als werkgever kunt laten ondersteunen door BHV’ers. Hier vind je ook een omschrijving terug van de taken van de BHV’ers en de verplichting tot het opleiden van BHV’ers binnen de eigen organisatie.

In vroegere jaren stond in de zogenaamde arbowetgeving ook exact beschreven hoeveel BHV’ers een organisatie diende te hebben en hoeveel opleidingsdagen nodig waren voor een certificaat. In 2007 werd deze wetgeving echter aangepast. Vandaag de dag ligt de keuze voor het aantal BHV’ers binnen een organisatie bij de werkgever. Bij het bepalen van het aantal nodige BHV’ers dient de werkgever in principe rekening te houden met de grootte van de organisatie en de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het werk. Dit kan je bepalen aan de hand van de data uit de zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie. Goed om te weten is dat je als werkgever ook zelf de BHV’er of één van de BHV’ers in jouw onderneming kunt zijn.

Hoe zit het als ZZP’er?

BHV wetgeving voor zzpers

Als je een ZZP’er bent ben je niet verplicht om een gecertificeerde BHV’er in de onderneming in dienst te hebben. De wetgeving spreekt immers specifiek over werknemers en niet over werkgevers. Als eenmanszaak ben je geen werknemers en geldt de verplichting niet. Wel is het zo dat je als ZZP’er wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor jouw eigen veiligheid. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is wel dat je ook best even nagaat hoe het zit met stagiaires, vakantiehulpen en bezoekers binnen jouw sector. In deze gevallen is het mogelijk dat de zorgplicht niet-werknemers in voege treed.

Wat zijn de taken van de BHV’er(s)?

Je kunt je natuurlijk ook afvragen wat de exacte taken zijn die een BHV’er in jouw organisatie uit moet voeren. Dat laat zich samenvatten tot het handhaven van de veiligheid en het adequaat reageren als er toch iets misloopt. Concreet gaat het om het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, branden bestrijden en het gevolg van de branden beperken, het alarmeren en evacueren van werknemers in noodsituaties en het inroepen van professionele hulp. Daarnaast kan dat takenpakket ook uitgebreid worden met de orde handhaven bij agressie en geweld, reageren op een technisch defect zoals het uitvallen van de elektriciteit en nog heel wat meer van dat type zaken.

Wat moet je zelf regelen?

BHV cursus volgen

Aan de verplichting om minstens één BHV’er in jouw onderneming te hebben is er ook een opleidingsonderdeel gekoppeld. Dat betekent dat je niet alleen een BHV’er aan moet stellen maar er ook voor moet zorgen dat deze een goede cursus of opleiding heeft gevolgd om de BHV-taken binnen jouw onderneming correct uit te voeren. Daarnaast ben je als werkgever ook verplicht om te zorgen voor de nodige hulpmiddelen binnen de organisatie. Dit zijn zaken zoals een eerste hulpkoffer, een BHV-hesje of een ander herkenningsmiddel en ook communicatiemiddelen om alles in goede banen te kunnen leiden. Daarnaast heb je als ondernemer best ook een goed uitgewerkt bedrijfsnoodplan. Dit is een blauwdruk van wie welke taken en bevoegdheden op zich neemt bij noodsituaties. Bij voorkeur werk je op voorhand verschillende scenario’s uit!

Thomas Lapperre

Eigenaar Bloeise. Neemt altijd de zakelijke insteek. Schrijft over organisatie, IT infrastructuur en innovatie. Voor digitale bureaus, IT-bedrijven en mkb-bedrijven. Link met mij op LinkedIn.
Alle artikelen van Thomas Lapperre

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *