Conflicten op de werkvloer: zo los je die zakelijk en persoonlijk op

brand
conflicten werkvloer

Conflicten op de werkvloer: zo los je die zakelijk en persoonlijk op

Iedere persoon geeft zijn eigen invulling aan het woord ‘normaal’. Uiteindelijk wijken de normen en waarden van de ene persoon altijd af van de normen en waarden van de ander. Met sommige mensen kunnen we daardoor makkelijker communiceren en overeenkomen dan met anderen. Onze collega’s kiezen we niet zelf en daardoor is er op de werkvloer een verhoogd risico op irritatie en conflict. Daar is op zich niets mis mee want als deze situaties goed opgelost worden kunnen ze interpersoonlijke relaties versterken en het werk effectiever maken.  

Wanneer monden meningsverschillen uit tot conflicten?  

Een gebrek aan communicatie is één van de belangrijkste oorzaken van conflict. Wanneer alle werknemers zich vrij voelen om irritaties op een constructieve manier uit te spreken is de kans klein dat er grote problemen ontstaan. Dat is echter meestal niet het geval. Wij nuchtere Nederlanders zijn misschien goed in het communiceren van praktische zaken, maar persoonlijke irritaties houden we vaak voor ons. Dan bouwt de spanning zich op en komt het uiteindelijk vaak tot een explosieve reactie. Daarom is het belangrijk om in te grijpen wanneer je merkt dat twee mensen niet goed samenwerken. Door hen de ruimte te geven om hun ergernissen uit te spreken kun je met elkaar werken aan een oplossing. 

conflicten werkvloer

Wat zijn conflicten op de werkvloer precies? Wat zijn scenario’s? 

Om problematische situaties te voorkomen is het belangrijk om conflicten op de werkvloer zo snel mogelijk te herkennen. Dat is makkelijk wanneer werknemers niet meer met elkaar praten, ruzie maken en geïrriteerd of boos rondlopen. Het is echter effectiever als conflicten al eerder worden blootgelegd. Vaak zijn er andere tekens te herkennen die op een sluimerende moeilijke situatie kunnen wijzen. Je kunt bijvoorbeeld even extra goed opletten wanneer één of meerdere werknemers zich vaker ziek melden, er ineens groepjes ontstaan onder het personeel en als bepaalde collega’s ineens vaak slecht gehumeurd en kortaf zijn.  

Veel voorkomende oorzaken van conflicten op de werkvloer 

Er zijn verschillende situaties die vaak tot een conflict leiden. Als er conflict ontstaat tussen werknemers en leidinggevenden dan heeft het vaak te maken met disfunctioneren of herhaaldelijk verzuim van een werknemer. Wanneer deze werknemer en zijn of haar leidinggevende het niet eens kunnen worden over de correcte uitvoering van de taken dan kan dat moeilijkheden veroorzaken op de hele afdeling. Er kunnen ook makkelijk conflicten ontstaan wanneer persoonlijkheden erg verschillen. Soms leidt dat er zelfs toe dat iemand zich gediscrimineerd voelt of minderwaardig. Dergelijke conflicten worden extra complex als machtsverhoudingen er een rol in spelen. Het is vaak moeilijk om te accepteren dat iemand die boven je staat bepaald – voor jouw onacceptabel – gedrag vertoont. 

Wat staat er op het spel bij een werkconflict?  

Er staat behoorlijk veel op het spel bij een werkconflict. Wanneer werknemers zich niet op hun gemak voelen zullen ze eerder geneigd zijn zich ziek te melden, mentale problemen te ontwikkelen, slecht hun best te doen, belangrijke dingen te missen omdat ze geïrriteerd zijn of ontslag te nemen. Dat kan op de lange termijn het reilen en zeilen van een hele afdeling in de war brengen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te proberen het conflict bespreekbaar te maken en op te lossen. Dat proces biedt kansen voor werknemers om iets over zichzelf te leren en samen toe te werken naar een manier van doen die voor iedereen prettig of acceptabel is.  

Wat zijn de geijkte oplossingen? Hoe werken die? En wanneer niet? 

De makkelijkste manier om problematische conflicten te voorkomen is door iedereen de ruimte te geven om feedback te geven en zijn of haar mening te uiten. Wanneer het oké is om van mening te verschillen, ontstaat de mogelijkheid voor open debat. In die situatie wordt concurrentiestrijd iets positiefs. De creativiteit van iedereen raakt geprikkeld en dat verhoogt de productiviteit en betrokkenheid van alle werknemers. Het is belangrijk om de benodigdheden van de betrokken personen aandacht te geven. Soms voelen mensen zich niet zeker genoeg om een conflict direct met de betreffende persoon op te lossen. In dat geval kan een collega of teamleider de discussie leiden.  

conflicten werkvloer

Wat zijn de best practices om conflicten op de werkvloer goed op te lossen? 

Zoals we hierboven hebben gezien is het belangrijk om goed om te gaan met conflicten. Je kunt langzaam toewerken naar een cultuur waarin er duidelijke structuren zijn om met conflict om te gaan, maar dat kost wat tijd en moeite. Het kan enorm helpen om allemaal samen een cursus te volgen in bijvoorbeeld Non Violent Communication. Het helpt in ieder geval wanneer je leidinggevenden in omgang met conflict geschoold worden. In erg complexe situaties is het ook altijd mogelijk om een professionele arbeidsbemiddelaar in te schakelen. Zolang mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden is er altijd een mogelijkheid om de situatie te redden. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *