Een verzuim-ontzorgverzekering voor mkb’ers, is dat echt nodig?

brand
MKB ziekteverzuim verzekering

Een verzuim-ontzorgverzekering voor mkb’ers, is dat echt nodig?

Sinds 1 januari 2020 is er voor jou als ondernemer uit het mkb een nieuwe mogelijkheid om je te verzekeren tegen ziekteverzuim van je medewerkers: de zogeheten verzuimverzekering. Sommige ondernemers maken het helaas vaak mee dat medewerkers ziek of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken, maar de meeste ondernemers komen dit gelukkig zelden tegen. Daar kleeft dan ook weer een nadeel aan: áls het gebeurt, weten ze vaak niet goed hoe ermee om moet worden gegaan en wat er allemaal geregeld moet worden. Daar komt de nieuw MKB verzuim-ontzorgverzekering in beeld. Maar is dat nu echt nodig, nog zo’n extra verzekering?

Ziekteverzuim in de lift

Helaas stijgt het aantal gevallen van ziekteverzuim in Nederland. De voorbije jaren – sinds de crisis – was er een dalende trend zichtbaar, die echter sinds 2018 weer is veranderd in een stijgende. Bij grote ondernemingen is er sprake van relatief meer ziekteverzuim dan bij mkb’ers (4,9% tegenover 3,8% volgens Arboned), waarbij sectoren als techniek, productie en de bouw verhoudingsgewijs het meest te kampen hebben met ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan echter in elk bedrijf en in elke sector toeslaan, zowel op lichamelijk als op mentaal vlak, en als ondernemer zit je er nooit op te wachten.

Niet alleen financiële impact

Roelstoel

Ziekteverzuim van medewerkers heeft niet alleen financiële impact. Dat het salaris een behoorlijke tijd moet worden doorbetaald, ook al wordt er door de zieke medewerker geen arbeid verricht, dat weten de meeste mkb’ers wel. Maar als werkgever stopt je verantwoordelijkheid jegens een zieke medewerker niet na het overmaken van het maandelijkse loon. Er moet ondersteund worden, er moet worden gewerkt aan herstel en er moet eventueel samen gezocht worden naar een nieuwe, passende functie, al dan niet middels omscholing. Tijdrovende en soms geldverslindende processen, vooral voor ondernemers met slechts enkele medewerkers.

Professionele ondersteuning

Een MKB verzuim-ontzorgverzekering ondersteunt in beide facetten van ziekteverzuim. Enerzijds wordt de financiële stabiliteit voor de ondernemer verzorgd, anderzijds wordt het gehele traject rondom het ziekteverzuim begeleid. Hoe die begeleiding eruit ziet, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Een partij als Centraal Beheer wijst bijvoorbeeld, direct wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim (of zelfs al als dit dreigt), een casemanager toe die als contactpersoon tussen werkgever, bedrijfsarts, werknemer en relevante professionals acteert. Daarmee ontvang je dus niet alleen ondersteuning, maar wordt er daadwerkelijk (intensief!) werk uit handen genomen. Dat scheelt je als ondernemer tijd en dus geld, maar het levert je ook een kwalitatief hoogwaardige afhandeling van de ziektecase af. Want een foutje in het traject rondom (langdurig) ziekteverzuim is door iemand die er geen kaas van heeft gegeten natuurlijk zo gemaakt, en dan hoopt de tijdverspilling zich in razend tempo op.

Voor werkgever én werknemer

patiënt dokter

Een belangrijk uitgangspunt om in gedachten te houden wanneer je overweegt een MKB verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten, is dat zo’n verzekering er niet alleen voor werkgevers is. Ook de werknemer heeft baat bij professionele behandeling in geval van ziekte. Natuurlijk hoop je als werknemer nooit langdurig ziek te worden, maar áls het ooit zover komt, wil je niet in een wirwar van procedures belanden die uiteindelijk niet helpen om weer aan de slag te komen. Als je weet dat er een professional klaarstaat die bijvoorbeeld helpt met het opstellen van een perfect re-integratieplan en daar ook financieel zorg voor draagt, zorgt dat voor een prettig gevoel. Het kan voor sollicitanten wellicht zelfs een reden zijn om de ene werkgever te prefereren boven een andere.

Laat je goed informeren Is het afsluiten van zo’n MKB verzuim-ontzorgverzekering nu uiteindelijk verstandig of niet? Dat hangt van meerdere factoren af. Vraag je als ondernemer af wat de impact zou zijn als je belangrijkste of meest gewaardeerde medewerker morgen ineens langdurig ziek zou worden. Is dat intern op te vangen? Weet je wat je moet doen? Heb je tijd in je agenda om allerlei dingen uit te zoeken en te regelen, of eigenlijk niet? De antwoorden op die vragen hangen af van de grootte van je bedrijf en de mate waarin je al ervaring hebt met het managen van (complexe) gevallen van ziekteverzuim.

Als je twijfelt of je zo’n case met jouw onderneming zonder kleerscheuren zou doorstaan, dan is het verstandig eens een afspraak te maken bij een verzekeraar die een verzuim-ontzorgverzekering aanbiedt om je te laten informeren. Zo’n gesprek is vaak geheel vrijblijvend en kosteloos, maar kan veel inzicht verschaffen in de risico’s die je loopt zonder verzekering.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *