Meer reclames voor kansspelen

brand
toename reclame kansspelen

Meer reclames voor kansspelen

Sinds 2021 is er in Nederland een nieuwe wet van kracht met betrekking tot kansspelen, namelijk de Wet Kansspelen op Afstand (KOA). Deze wet maakt het mogelijk om online kansspelen legaal aan te bieden in Nederland, mits de aanbieders voldoen aan strikte voorwaarden en eisen van de Kansspelautoriteit (KSA).

Een van de belangrijkste eisen van de KSA is dat de reclames voor online kansspelen aan strenge regels moeten voldoen. Zo moeten de reclames bijvoorbeeld duidelijk maken dat gokken risico’s met zich meebrengt, en mogen ze niet gericht zijn op minderjarigen. Daarnaast moeten de reclames ook voldoen aan eisen op het gebied van verantwoord spelen en mag er bijvoorbeeld geen misleidende informatie worden gegeven.

Ondanks deze strenge regels heerst er nog steeds vrees voor een overschot aan gok-reclames op televisie en radio. Deze angst komt voort uit ervaringen in andere landen waar online gokken al langer legaal is, waarbij is gebleken dat er veel reclames voor online casino’s worden uitgezonden, ook tijdens populaire sportwedstrijden en andere evenementen. Bovendien is het voor veel Nederlanders nog steeds een relatief nieuw fenomeen dat online gokken legaal is, waardoor ze wellicht vatbaarder zijn voor de reclames en meer geneigd zijn om een gokje te wagen.

Dit artikel zal verder ingaan op waar deze angst voor een overschot aan gok-reclames vandaan komt en welke gevolgen dit mogelijk kan hebben.

Wet Koa zet online gokmarkt Nederland op z’n kop

wet KOA brengt kansen

Per 1 april 2021 de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) van kracht, waardoor online kansspelen legaal aangeboden mogen worden in Nederland onder strikte voorwaarden. Het idee achter de wetgeving is om een veilig en verantwoord aanbod van online kansspelen te garanderen, waarbij de bescherming van consumenten centraal staat en gokken zonder Cruks wordt gereduceerd.

Door het legaliseren van online kansspelen kan de overheid bovendien de markt reguleren en inkomsten genereren door middel van belastingheffing. Een logisch gevolg hiervan is dat de aanwas van het online casino zonder Cruks en met vergunning enorm is toegenomen.

Een gevolg van de nieuwe wetgeving is dat er een toename is in reclames voor online kansspelen op radio, televisie, internet en in openbare ruimten. Dit komt doordat de online casino’s met vergunning  nu legaal mogen opereren en daarom hun doelgroep willen bereiken.

Het blijft daarnaast wel een taak van de KSA om toezicht te houden op de reclames en ervoor te zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoen.

Wat is het Cruks register?

In relatie tot deze nieuwe wet is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, het Cruks register per oktober 2021 in werking getreden. Dit register dient als vangnet voor consumenten die te kampen hebben met problematisch gokgedrag en/of een gokverslaving. Een inschrijving kent een duur van 6 maanden en tussentijds het bij Cruks uitschrijven is niet mogelijk. Helaas is het Cruks omzeilen nog wel steeds een doorn in het oog. Iemand met een registratie kan zichzelf nog steeds online aanmelden bij een casino zonder Cruks.

Aanscherping regelgeving

Sinds de introductie van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) in april 2021 is er in Nederland een toename geweest in reclames voor online kansspelen op radio en televisie. Dit heeft geleid tot zorgen over de impact van deze reclames op kwetsbare groepen en de verslavingsrisico’s van online gokken.

Als reactie op deze zorgen heeft de overheid de regelgeving omtrent reclames voor kansspelen aangescherpt. Zo zijn er per 1 september 2021 nieuwe regels van kracht geworden die specifiek gericht zijn op reclames voor online kansspelen.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat de Kansspelautoriteit (KSA) voortaan actief toezicht houdt op de naleving van de regels omtrent reclames. Ook worden de reclameregels verder aangescherpt, onder andere door de volgende maatregelen:

  • Er mogen geen bonusaanbiedingen, free bets of gratis speeltegoed meer worden aangeboden in reclames.
  • Reclames voor online kansspelen mogen niet gericht zijn op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en mensen met gokproblemen.
  • De reclames mogen niet worden uitgezonden tijdens programma’s die zich specifiek richten op minderjarigen.
  • Er moet duidelijk worden aangegeven dat online gokken risico’s met zich meebrengt, en er moet verwezen worden naar hulpinstanties voor mensen met gokproblemen.

Met name jongeren en kwetsbare groepen lopen risico om verslaafd te raken aan online gokken. Door strengere regels te hanteren voor reclames voor online kansspelen, hoopt de overheid deze risico’s te verminderen en consumenten beter te beschermen. Ondanks dat het ook voor deze groep bij Cruks uitschrijven niet mogelijk is, is voorkomen beter dan genezen.

Verbod op gokreclames in de maak

De discussie over een mogelijk totaalverbod op gokreclames is een onderwerp van debat in veel landen, waaronder Nederland en België. In Nederland zijn er zeker politici die voorstander zijn van een totaalverbod, omdat ze van mening zijn dat gokreclames mensen aanzetten tot gokken en daardoor bijdragen aan kansspelverslaving. Zo heeft de ChristenUnie al aangegeven dat zij een totaalverbod willen op alle gokreclames in Nederland.

Een mogelijk scenario voor het verbod op gokreclames kan zijn dat het dezelfde route volgt als bij tabaksreclames. Dit zou betekenen dat er een geleidelijke afbouw van gokreclames plaatsvindt, waarbij er in eerste instantie bijvoorbeeld beperkingen worden opgelegd, gevolgd door een totaalverbod na verloop van tijd.

Een potentieel totaalverbod op gokreclames kan echter ook negatieve gevolgen hebben, met name voor de kanalisatie van spelers naar legale online casino’s. Legale online casino’s zijn gebonden aan strikte voorwaarden en reguleringen, waardoor ze een veilig alternatief vormen voor illegale online casino’s. Door de kanalisatie naar legale online casino’s te beperken, zou een totaalverbod op gokreclames in de weg kunnen staan van het doel om gokkers te beschermen en kansspelverslaving te voorkomen.

Reacties uit de maatschappij

Er zijn geluiden uit de samenleving die zich verzetten tegen de hoeveelheid reclames vanuit de gokindustrie. Bijvoorbeeld jongerenwerker Marco. Hij ziet in zijn werk regelmatig jongeren met gokproblemen en maakt zich daarom zorgen over de invloed van gokreclames op jongeren. Volgens hem lijken gokreclames op het eerste gezicht onschuldig, maar zetten ze onbewust aan tot gokken en kunnen ze leiden tot kansspelverslaving.

Ook verschillende gezondheidsorganisaties, waaronder het Trimbos-instituut, hebben hun zorgen geuit over de invloed van gokreclames op de samenleving. Zij pleiten voor meer maatregelen om consumenten te beschermen tegen de risico’s van gokken, waaronder beperkingen op gokreclames.

Kortom, er zijn verschillende stemmen uit de samenleving die zich verzetten tegen de hoeveelheid gokreclames, van jongerenwerkers tot gezondheidsorganisaties en individuen die zelf problemen hebben ondervonden door gokken. Deze stemmen dragen bij aan het debat over hoe de risico’s van gokken kunnen worden beperkt.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *