Wat doet een arbeidsrecht-advocaat eigenlijk?

brand
Wat doet een arbeidsrecht-advocaat eigenlijk?

Wat doet een arbeidsrecht-advocaat eigenlijk?

Wanneer je aan een advocaat denkt, denk je vaak aan iemand die in een rechtszaal staat en pleit voor zijn of haar cliënten. Maar dat geldt niet voor alle advocaten. Een arbeidsrecht-advocaat is daar een goed voorbeeld van. Maar wat doet een arbeidsrecht advocaat nu eigenlijk? In dit artikel bespreken we de taken van een arbeidsrecht advocaat en alles wat erbij komt kijken. Lees verder! 

Ondersteuning voor werknemers 

Een arbeidsrecht-advocaat is iemand die zich bezighoudt met regels over werk en helpt zowel werkgevers als werknemers als er problemen zijn. Wat kunnen zij betekenen voor de werknemer? Zijn staan klaar voor verschillende groepen werknemers, waaronder degenen die onterecht ontslagen zijn, slachtoffer zijn van discriminatie op de werkvloer, geschillen hebben met hun werkgever over zaken als loon, bonussen en arbeidsvoorwaarden, of gewoon behoefte hebben aan juridisch advies met betrekking tot hun arbeidsovereenkomst. 

Wat doet een arbeidsrecht-advocaat eigenlijk?

Ondersteuning voor werkgevers 

Daarnaast bieden arbeidsrecht-advocaten ondersteuning aan werkgevers. Ze kunnen ondersteunen en adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, helpen bij het oplossen van arbeidsgeschillen, zoals ontslagkwesties en discriminatieclaims, en verstrekken advies over het naleven van arbeidswetgeving en regelgeving. 

Wat valt er allemaal binnen arbeidsrecht? 

Er worden diverse belangrijke onderwerpen behandeld, waaronder de opstelling, uitleg en beëindiging van arbeidsovereenkomsten met inbegrip van aspecten zoals loon, arbeidsvoorwaarden en werkuren. Deze advocaten houden zich ook bezig met zaken met betrekking tot discriminatie op basis van geslacht, ras, leeftijd, religie, handicap en andere kenmerken, evenals arbeidsomstandigheden, arbeidsveiligheid, gezondheid op de werkplek en arbeidsongevallen. Daarnaast helpen ze bij geschillen tussen werkgevers en werknemers, variërend van ontslagzaken tot arbeidsvoorwaarden. Ook adviseren en vertegenwoordigen ze zowel vakbonden als werkgevers bij het opstellen en onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Verder houden ze zich bezig met ontslag gerelateerde zaken, zoals ontslag op staande voet, ontslagvergoedingen en de rechtmatigheid van beëindiging. Ten slotte treden deze advocaten op als vertegenwoordigers in arbeidsrechtelijke procedures, waaronder gerechtelijke procedures en arbitragezaken. 

Wat doet een arbeidsrecht-advocaat eigenlijk?

Wanneer schakel je een arbeidsrecht-advocaat in? 

Mensen schakelen vaak een arbeidsrecht-advocaat in wanneer ze te maken krijgen met ingewikkelde werkgerelateerde problemen waarbij juridische hulp en vertegenwoordiging nodig zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een werknemer denkt dat zijn ontslag onterecht is en juridische stappen wil overwegen, of wanneer er sprake is van discriminatie op de werkvloer op basis van zaken als geslacht, ras of leeftijd en er behoefte is aan juridische bijstand. En heb je als werkgever hulp nodig bij het opstellen van arbeidscontracten en voorwaarden? Met de ondersteuning van arbeidsrecht-advocaat weet je zeker dat alles volgens de wet verloopt. Bovendien kunnen ze helpen bij geschillen over arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, of bij onderhandelingen en geschillen tussen vakbonden en werkgevers over collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze advocaten zijn er niet alleen om problemen op te lossen, maar ook juist voor preventief advies om conflicten te voorkomen. 

Hoe ziet een dag van deze advocaten eruit? 

Een gemiddelde werkdag of -week voor een arbeidsrecht-advocaat kan behoorlijk divers zijn. Ze hebben regelmatig contact met cliënten om zaken te bespreken en updates te geven. Veel tijd wordt besteed aan juridisch onderzoek om sterke argumenten te ontwikkelen en aan het opstellen van juridische documenten zoals brieven, klachten en gerechtelijke stukken. Soms proberen ze geschillen op te lossen via onderhandelingen voordat ze naar de rechter stappen, maar als een zaak voor de rechter komt, vertegenwoordigen ze hun cliënten daar. Ze houden hun cliënten op de hoogte van de voortgang van zaken en adviseren hen welke stappen ze het beste kunnen nemen. 

Hoe wordt je een arbeidsrecht advocaat? 

Om arbeidsrecht-advocaat te worden, doorloop je meestal een uitgebreide opleiding. Je begint met een bacheloropleiding voor advocaat. Maar je hebt voor dit beroep een tweede opleiding nodig. Dit is meestal een driejarige beroepsopleiding advocatuur waarbij je meeloopt met een bestaand advocatenkantoor. Je bent dan een “advocaat-stagiaire”. In de laatste twee jaren van deze studie ga je je specialiseren, en nadat je zes jaren hebt afgerond mag je jezelf advocaat noemen en inschrijven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Aan welke rechtsgebieden grenst het arbeidsrecht? 

Het arbeidsrecht is sterk verbonden met andere rechtsgebieden. Arbeidsrecht-advocaten werken vaak samen met experts op deze gebieden. Denk aan sociaal zekerheidsrecht, dat gaat over uitkeringen en sociale voorzieningen voor werknemers. Het ondernemingsrecht is een ander relevant domein, waarin arbeidsrecht-advocaten betrokken kunnen zijn bij zaken met betrekking tot bedrijfsoprichting en -beheer, vooral in relatie tot arbeidscontracten en -relaties. Daarnaast heb je privacywetgeving. Dit draait om de bescherming van werknemersgegevens en -informatie. Tot slot heb je het strafrecht, waar arbeidsrechtelijke kwesties soms leiden tot strafrechtelijke aanklachten, zoals fraude met betrekking tot arbeidsovereenkomsten. Deze overlapping maakt het werk van een arbeidsrecht-advocaat divers en uitdagend. 

Wat zijn opvallende verschillen met andere beroepen? 

Sommige beroepen lijken op het eerste gezicht op dat van een arbeidsrecht-advocaat, maar er zijn belangrijke verschillen. Een juridisch adviseur geeft algemeen juridisch advies, maar is niet gespecialiseerd in arbeidsrecht zoals een arbeidsrecht-advocaat. HR-specialisten behandelen personeelszaken, maar hebben doorgaans niet de bevoegdheid om in de rechtbank te pleiten zoals advocaten dat kunnen. Arbeidsmediators proberen arbeidsconflicten op te lossen zonder juridische procedures, terwijl arbeidsrecht-advocaten zowel bemiddeling als juridische procedures kunnen uitvoeren. Het beroep van een arbeidsrecht-advocaat combineert diepgaande juridische kennis en praktische ervaring om werknemers en werkgevers te helpen bij complexe arbeidskwesties, waarbij ze de rechten en belangen van hun cliënten in het arbeidsrecht beschermen. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *