Wat doet een prompt engineer eigenlijk?

brand
Wat doet een prompt engineer eigenlijk?

Wat doet een prompt engineer eigenlijk?

7 maanden geleden

Ben je wel eens nieuwsgierig geweest naar de menselijke kracht achter AI? De persoon die de instellingen van AI-tools zoals ChatGPT beheert en optimaliseert? Dat is de prompt engineer. Maar heb jij enig idee wat een prompt engineer eigenlijk doet op dagelijkse basis? En waar die zich mee bezighoudt? Lees verder om erachter te komen wat een prompt engineer doet, en waarom het een beroep van de toekomst is!  

De sleutel tot succes in AI 

Prompt engineering is een bepaalde techniek binnen kunstmatige intelligentie (AI) en natuurlijke taalverwerking (NLP). Het draait allemaal om het ontwerpen en formuleren van bepaalde instructies, genaamd “prompts,” die aan een AI-model worden gegeven om specifieke taken uit te voeren. Deze prompts zijn eigenlijk de brug tussen de gebruiker en de AI. Zonder deze prompts kun je eigenlijk niks, dus je hebt ze echt nodig om de gewenste resultaten te krijgen. Je kunt een goede prompt zien als een magische spreuk. Als je deze correct formuleert, krijg je verbazingwekkende resultaten van de AI tool. Als je het verkeerd doet, kunnen de resultaten anders uitvallen dan verwacht. Prompt engineering gaat over ingewikkelde taken begrijpen, de juiste instructies bedenken en deze instructies steeds beter maken zodat de AI ook beter presteert. 

Wat doet een prompt engineer eigenlijk?

De rol van een prompt engineer 

Een prompt engineer vervult een belangrijke rol in het AI-team. Je kunt een prompt engineer vergelijken met een dirigent in een orkest. Ze zorgen ervoor dat alle onderdelen van een AI-model goed samenwerken. Ze moeten allereerst begrijpen wat het AI-model moet kunnen doen door met alle betrokkenen van het project te praten. Vervolgens maken ze speciale instructies, genaamd “prompts,” die het AI-model laten weten wat het moet doen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze instructies niet te ingewikkeld of te simpel zijn. Deze prompts moeten zodanig ingestoken worden dat het AI-model geen verkeerde of bevooroordeelde antwoorden geeft. Er moet dus gestreefd worden naar eerlijke resultaten. Tevens blijven ze de instructies steeds verbeteren, soms door verschillende versies uit te proberen. Daarnaast werken ze nauw samen met de mensen die het AI-model bouwen, om ervoor te zorgen dat alles goed werkt en aan de normen voldoet. In deze industrie is het van belang om continu te blijven leren over nieuwe ontwikkelingen in AI en tekstverwerking om hun vaardigheden te verbeteren en nieuwe ideeën op te doen. 

Waarom is prompt engineering een beroep van de toekomst? 

Prompt engineering is een veelbelovend beroep voor de toekomst om verschillende redenen. Allereerst wordt kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven, en om AI effectiever te maken, moeten de manieren waarop we ermee communiceren beter worden. Prompt engineers spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast mogen AI-systemen geen vooroordelen hebben en ethisch verantwoorde resultaten produceren. Prompt engineers ontwikkelen instructies die AI begrijpt. Bovendien kan AI worden aangepast voor specifieke toepassingen in verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg en contentmarketing, en prompt engineers zijn daarbij betrokken. Tot slot verandert de AI-technologie voortdurend, en prompt engineers blijven up-to-date met deze ontwikkelingen om hun vaardigheden aan te passen. Dit maakt prompt engineering tot een beroep van de toekomst. 

Wat doet een prompt engineer eigenlijk?

Prompt engineers en tekstschrijvers 

Vaak wordt de vraag gesteld of prompt engineers een bedreiging vormen voor tekstschrijvers en copywriters. Het antwoord op die vraag is eigenlijk niet zo simpel. Hoewel AI tools, zoals ChatGPT, erg handig kunnen zijn om tekst te genereren, heb je menselijke creativiteit en inzicht nodig. Prompt engineers werken eigenlijk samen met copywriters in plaats van hen te vervangen. Ze kunnen AI op een slimme manier gebruiken om tekst te schrijven. Ze stellen bijvoorbeeld de instellingen en instructies in voor de AI, maar het is nog steeds de menselijke schrijver die de uiteindelijke tekst verfijnd en verrijkt met creativiteit. AI kan veel taken uitvoeren, maar het kan niet de tone of voice en de creativiteit van een tekstschrijver volledig evenaren. AI is dus geen concurrent, maar eerder een partner. Ze vullen elkaar aan, waarbij AI ervoor zorgt dat schrijvers sneller en efficiënter kunnen werken. 

Waar kom je prompt engineers tegen? 

Prompt engineers kunnen in verschillende soorten bedrijven en organisaties werken waar kunstmatige intelligentie (AI) een rol speelt. Denk aan technologiebedrijven, marketingbureaus, ziekenhuizen en nog veel meer. Eigenlijk overal waar AI wordt gebruikt, kunnen prompt engineers van grote waarde zijn. Ze staan klaar om AI effectiever en nuttiger te maken in verschillende sectoren en toepassingen. Een typische werkdag of -week van een prompt engineer omvat het analyseren van doelstellingen, het ontwerpen van prompts, het fine-tunen van instructies, samenwerken met AI-ontwikkelaars en voortdurend onderzoek en innovatie om bij te blijven in dit snel evoluerende vakgebied. 

Vooropleiding voor prompt engineering 

De achtergrond van een prompt engineer kan verschillend zijn, maar vaak hebben ze een opleiding in AI, machine learning, natuurlijke taalverwerking of een verwant vakgebied. Een diepgaand begrip van taal en technologie is essentieel. 

Hoe onderscheiden ze zich van andere beroepen? 

Prompt engineering is anders dan andere banen in AI en NLP omdat het draait om het maken van goede instructies en vragen voor AI-modellen. Het is een mix van technische kennis en creativiteit. Prompt engineers zijn eigenlijk de mensen die AI vertellen wat het moet doen. Ze zijn belangrijk omdat ze AI beter maken, ervoor zorgen dat het eerlijk is en geen rare dingen doet. In principe maken ze AI geschikt voor verschillende taken. Ook al wordt AI steeds slimmer, we hebben nog steeds mensen nodig om interessante dingen met AI te doen. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *