De hoeksteen van groei: essentiële stappen voor het bouwen van een sterke bedrijfscultuur 

brand
De hoeksteen van groei: essentiële stappen voor het bouwen van een sterke bedrijfscultuur

De hoeksteen van groei: essentiële stappen voor het bouwen van een sterke bedrijfscultuur 

Het hebben van een sterke bedrijfscultuur is ontzettend belangrijk voor elk succesvol bedrijf. De cultuur binnen een bedrijf kan ervoor zorgen dat jouw bedrijf wel of niet haar doelen bereikt. In deze blog leggen we de essentie van het hebben van een sterke bedrijfscultuur uit. Hierbij wordt een voorbeeld gegeven door de bedrijfsculturen in een model, verder worden er ook voorbeelden gegeven van bedrijven met een sterke bedrijfscultuur. 

Het belang van een sterke bedrijfscultuur als basis voor een langdurig proces 

Allereerst is het goed om duidelijk te hebben waarom een bedrijfscultuur zo ontzettend belangrijk is. Sommige mensen zullen de uitspraak: ‘’Intern beginnen is extern winnen’’, wel kennen. Deze uitspraak is er niet zonder reden, want een goede interne bedrijfscultuur is van essentieel belang om je bedrijf te laten werken.

Zo heeft ieder bedrijf wel een missie, visie en waardes vastgesteld. Dit is dus erg gericht op de bedrijfsstrategie en de uiteindelijke doelen die behaald moeten worden. Toch is het ook een erg goed idee om een strategie voor de bedrijfscultuur vast te leggen, want deze wordt vaak over het hoofd gezien. Het belang hiervan is dat als een bedrijf intern goed werkt, de medewerkers tevreden zijn en staan achter de waarden van het bedrijf, dit ook naar buiten wordt gedragen. Het zal lastig worden voor een bedrijf om succesvol te zijn zonder een goede bedrijfscultuur.  

De hoeksteen van groei: essentiële stappen voor het bouwen van een sterke bedrijfscultuur

Hoe creëer je een bedrijfscultuur die bij de missie, visie en waarden van het bedrijf past? 

Nu klinkt het natuurlijk erg makkelijk om even een goede bedrijfscultuur te creëren, maar hier gaan behoorlijk wat stappen aan te pas. De eerste stap is om de missie, visie en waarden van jouw bedrijf heel erg helder te hebben. Deze moet duidelijk zijn en naar voren komen op elke manier. Het bedrijf moet dit echt uitstralen en dit is de basis. Vanuit hier is de volgende stap om te kijken welke cultuur bij deze kernwaarden past, en wat jouw bedrijf graag wil uitstralen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het Essentie model van Quinn en Rohrbaugh. 

Het Essentie Model van Quinn en Rohrbaugh  

Het marketing model van Quinn en Rohrbaugh is al jarenlang razend populair als het gaat om het definiëren van de organisatiecultuur. Zo zijn er volgens het model vier verschillende culturen en twee assen met tegenstellingen. Hierbij moet dus bij het bedrijf worden nagegaan wat van het grootste belang is voor de organisatie.   

Deze tegenstellingen zijn: 

Stabiliteit of flexibiliteit: is het belangrijker voor het bedrijf om stabiliteit te bieden voor het personeel en in het bedrijf, of gaat de voorkeur uit naar een flexibel bedrijf waar veel mogelijkheden zijn?  

Intern gericht of extern gericht: het bedrijf moet nagaan of het belangrijker is dat processen binnen het bedrijf (intern) bijvoorbeeld gestandaardiseerd worden, of dat het belangrijker is om te richten op de positionering naar buiten toe (extern).  

Uiteraard zijn er combinaties in verschillende gradaties mogelijk van deze tegenstellingen, waarbij er dus ook nog gekeken wordt naar de vier verschillende culturen.  

De vier bedrijfsculturen:  

  1. De marktcultuur (resultaatgericht): de naam geeft al weg wat het belangrijkste is bij deze bedrijfscultuur, namelijk de markt. Deze bedrijfscultuur is erg gefocust op winst maken en prestatie. Het behalen van de maximale winst is het belangrijkst, en dat betekent dat de cultuur zich kenmerkt door een sterke leider, strikte doelen en een extern gerichte focus.
     
  1. De hiërarchische cultuur (taakgericht): bij een hiërarchische cultuur is het van groot belang hoe de organisatie in elkaar zit, en dat iedereen weet wat zijn of haar taak is. Bij deze cultuur is het duidelijk dat het intern goed moet zitten om goede prestaties neer te kunnen zetten. Het is belangrijk om processen te standaardiseren, taakomschrijvingen vast te leggen en duidelijke lijnen te maken binnen deze cultuur.
     
  1. De familiecultuur (mensgericht): bij dit type organisatiecultuur staat het centraal dat het bedrijf menselijk te werk gaat. Het bedrijf is dus erg intern gericht, maar op een flexibele manier. Er zijn veel overleggen en betrokkenheid is een van de belangrijkste punten binnen deze cultuur. Vaak hebben de werknemers zeggenschap en zijn erg loyaal aan het bedrijf.
     
  1. Innovatiecultuur: (creatie gericht): binnen een bedrijf dat een innovatiecultuur heeft is het van groot belang dat er flexibiliteit is. Het bedrijf moet zich ten alle tijde kunnen aanpassen aan de wensen en behoeften van de klant. Hier halen zij dan ook de kracht uit. Er is vaak veel sprake van creativiteit en eigen inbreng van de werknemers in deze organisatiecultuur.  

Ga dus aan de hand van dit model na onder welke organisatiecultuur jouw bedrijf valt, of waar je graag zou willen dat het bedrijf onder zou vallen. Hierbij moet dus goed rekening worden gehouden met de missie, visie en waarden van het bedrijf.   

De hoeksteen van groei: essentiële stappen voor het bouwen van een sterke bedrijfscultuur

Hoe kan de bedrijfscultuur beter intern, bij het personeel, worden doorgevoerd? 

Wanneer er een duidelijk beeld is over de gewenste bedrijfscultuur is het tijd om deze te gaan doorvoeren binnen het bedrijf. Dit kan, en moet, op verschillende manieren gedaan worden. Op elk niveau binnen het bedrijf moet duidelijk worden wat de organisatiecultuur is. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om open te staan voor vragen en ideeën van de werknemers. Een idee is om wekelijks een moment in te plannen waar alle werknemers hun ideeën of problemen kunnen melden op een vrije manier. Hierdoor krijg je een meer open organisatie, waarbij het personeel zich durft uit te spreken.

Verder is het belangrijk om op elke manier de cultuur uit te stralen. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld drie kernwaarden te kiezen en deze in alle uitingen terug te laten komen. Laat het HR team deze woorden intern doorvoeren, op bijvoorbeeld het platform van communicatie. Een presentatie over de bedrijfscultuur kan ook goed helpen om in een keer de aandacht te krijgen op de (nieuwe) bedrijfscultuur.  

Uiteindelijk is het essentieel om te zorgen dat alle werknemers begrijpen wat de bedrijfscultuur is zodat zij dit ook uitstralen naar de buitenwereld. Blijf ten alle tijden benaderbaar en in dagelijks contact met het personeel. Hierdoor krijg je als leider de echte gevoelens en gedachten mee van de werknemers en creëer je een vertrouwensband. 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *