Je eerste bv oprichten: hiermee moet je rekening houden

brand
bv oprichten en verschillen met eenmanszaak

Je eerste bv oprichten: hiermee moet je rekening houden

De meeste Nederlanders die gaan ondernemen, starten een eenmanszaak. Lekker eenvoudig, want je hoeft er alleen even voor naar de Kamer van Koophandel en je onderneming is een feit. Maar in veel gevallen is een eenmanszaak helemaal niet optimaal. Veel ondernemers maken dan ook, na verloop van tijd, de logische omslag naar een besloten vennootschap: een bv opzetten.

Een belangrijk deel van de Nederlandse ondernemers richt zelfs helemaal geen eenmanszaak op, maar start direct met een bv. Maar wat houdt een bv opzetten eigenlijk in, waar moet je rekening mee houden als je er één opricht, en ook niet onbelangrijk: wat mag een bv opzetten kosten eigenlijk? Welke risico’s loop je nog steeds? Lees dit overzichtelijk bv oprichten stappenplan.

Wat is een bv?

De afkorting bv staat voor besloten vennootschap. Het is één van de meestgebruikte rechtsvormen in Nederland. De bv is, anders dan andere rechtsvormen zoals bijvoorbeeld de stichting of vereniging, primair bedoeld om handel te drijven en dus geld te verdienen. Een bv heeft één of meerdere bestuurders, die namens de bv kunnen handelen. De bv is dus een rechtspersoon, die – hoewel vertegenwoordigd door een bestuurder of gemachtigde – zelf handelingen kan uitvoeren, overeenkomsten kan aangaan, et cetera.

  • Eisen oprichten bv: opstellen notariële oprichtingsakte met statuten, startkapitaal (vanaf €0,01) en aandelenkapitaal (verdeling van aandelen onder aandeelhouders), functieverdeling binnen de BV: oprichter, bestuurder, aandeelhouder(s), inschrijving Kamer van Koophandel, na de oprichting: jaarstukken en DGA-salaris.
  • Directeur grootaandeelhouder: ontvangt een minimum jaarsalaris van € 45.000 per jaar.
  • Notariële akte: oprichting vindt plaats bij een notaris met een akte van oprichting.
  • Notariskosten oprichten bv: vanaf € 500.

Eenmanszaak of bv opstarten? De belangrijkste verschillen

Verschillen tussen bv en eenmanszaak
Dat brengt ons direct bij één van de belangrijkste verschillen met de eenvoudige eenmanszaak. Een eigenaar van een eenmanszaak is altijd, in juridische termen, hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen van die eenmanszaak. Gaat je eenmanszaak failliet, dan draai je dus privé op voor de malaise. Bij de bv ligt dit anders: gaat de bv failliet, dan word je in principe niet in je privévermogen geraakt. Hier zitten wel enkele mitsen en maren aan. Gaat je bv daadwerkelijk failliet, dan zal altijd worden onderzocht of er wel is voldaan aan, wederom in juridische termen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Eenvoudig gezegd: men onderzoekt of je ook roekeloos of buitensporig gehandeld hebt. Ben je zelf aantoonbaar schuldig aan het failliet van jouw bv, dan kun je alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Je moet je bv dus, kortom, behoorlijk besturen.

Er bestaat nog een tweede veelvoorkomende beperking op het voordeel dat een eigenaar van een bv niet hoofdelijk aansprakelijk is. Die beperking merk je vooral als je net een bv gaat oprichten en geld nodig hebt om te kunnen investeren. Een bank zal je in zo’n geval over het algemeen alleen een zakelijke lening willen verstrekken als je persoonlijk garant staat. Op die manier ben je, althans in de beginjaren van je bv, toch een beetje hoofdelijk aansprakelijk.

Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn nog veel meer verschillen tussen een bv en een eenmanszaak. Wat belangrijk is voor ondernemers die twijfelen tussen een bv en een eenmanszaak: de bv straalt van oudsher gezag en commercieel vertrouwen uit. Bv’s zijn professionele bedrijven en geen hobbyisten. De status van bv geeft aan klanten het signaal dat een bedrijf serieus is, te vertrouwen is en niet zomaar met de noorderzon zal vertrekken. Kortom: hiermee kan, in principe, handel gedreven worden.

Een volgend voordeel dat je als eigenaar van een bv hebt, is dat je aandelen kunt uitgeven en dus ook het gehele bedrijf kunt overdragen aan iemand anders. Het bedrijf kan dus eenvoudig van bijvoorbeeld vader op zoon worden overgeheveld. Ook kun je aandelen uitgeven aan familieleden, vrienden of relaties met wie je een goede band hebt, om vermogen te verzamelen en ze een graantje te laten meepikken van de opbrengsten van het bedrijf. Dit alles is onmogelijk bij de eenmanszaak.

‘het fiscaal omslagpunt om van een eenmanszaak naar een bv te gaan zit rond de anderhalve ton (€ 150.000) jaarwinst of meer’

Tot slot heeft de status van bv ingrijpende (vaak positieve) fiscale gevolgen. Zo val je met een bv onder de vennootschapsbelasting, en niet langer onder de inkomstenbelasting. Maak je veel winst – het kantelpunt zit zo rond de anderhalve ton – dan zul je daarvan met een bv véél meer overhouden dan met een eenmanszaak. Gaan de zaken met eenmanszaak dus goed? Wees dan verstandig en ga snel een bv oprichten.

Dit filmpje van de KvK gaat verder in op het kiezen van de juiste rechtsvorm voor jouw bedrijf:

Bv opzetten doe je zo: voorwaarden bv beginnen

Eerlijk is eerlijk: een bv opstarten (en uiteindelijk ook een bv opheffen) is meer werk dan een eenmanszaak. Een eenmanszaak regel je in een uurtje bij de Kamer van Koophandel. Je kunt zelfs je particuliere bankrekening nog gebruiken, als je dat wilt. Bij een bv werkt dat allemaal anders en zul je moeten overstappen naar een zakelijke rekening.

Om een bv op te kunnen richten, moet je dit eerst kenbaar maken bij een notaris. De notaris stelt een akte van oprichting op. Hiermee maak je kenbaar dat er een bv wordt gestart. Zodra de bv door de notaris is opgericht, zul je kapitaal moeten storten en je bv moeten inschrijven in het Handelsregister. Daarvoor ga je naar de Kamer van Koophandel. Dit moet binnen een week nadat je bij de notaris bent geweest.

Die kapitaalstorting wil nog weleens voor verwarring zorgen. Vroeger (voor 2012) was het namelijk zo dat er 18.000 euro gestort moest worden, ofwel in geld, ofwel in bezittingen (zoals een pand). Sinds 2012 is deze drempel echter gelicht, en volstaat in principe een storting van één cent. Je mag dus helemaal zelf weten hoeveel kapitaal je in je bv stort. Je moet wel een zakelijk rekening openen voor je bv, de bank accepteert namelijk niet dat je namens de bv een privérekening opent. Een zakelijke rekening is duurder omdat de bank wettelijk een controle moet uitvoeren voor elke nieuwe klant.

Het kan zijn dat je al zaken wilt regelen namens je bedrijf, terwijl de bv-oprichting nog niet volledig is afgerond. In dat geval kun je handelen namens een bv in oprichting (i.o.). Je laat zakelijke relaties hiermee weten dat je namens een toekomstige bv handelt. Je bent in zulke gevallen wel volledig persoonlijk aansprakelijk voor aangegane verplichtingen, maar je hoeft dus niet stil te zitten. Zo kun je alvast een website-domein claimen of een pand huren, bijvoorbeeld.

Wat kost het oprichten van een bv?

Kosten oprichten bv

De kapitaalstorting is daarmee geen serieuze, verplichte kostenpost voor het oprichten van je bv. Het bezoek aan de notaris is dat vanzelfsprekend wel: houd daarbij rekening met  gage vanaf €500 tot € 1500.

Houdt ook rekening met de verplichte accountantscontrole bij rechtspersonen zoals de bv. Voldoe je aan twee van de volgende drie voorwaarden, dan zul je een accountant moeten inschakelen:

  1. Het balanstotaal is groter dan € 4.400.000
  2. De netto omzet is groter dan € 8.800.000
  3. Er zijn 50 of meer werknemers

En de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van je bv kost nu €50. Verder zijn er eigenlijk geen verplichte kosten, maar zullen de meeste kosten zitten in bedrijfsmatige uitgaven. Denk aan de aanschaf van machines, kassasystemen, kantoormeubilair, magazijnstellingen, het inhuren van personeel, het regelen van een bedrijfspand of -wagen en andere kosten die met het daadwerkelijke ondernemen te maken hebben.

Een bv oprichten is dus een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden sinds de verplichte storting van 18.000 euro in 2012 is geschrapt. Met een paar honderd euro zul je al een heel eind komen, al zul je in de praktijk vaak meer nodig hebben, vooral als je echte investeringen moet doen. Want zoals iedere ondernemer weet: om geld te kunnen maken, moet je eerst geld uitgeven.

Wat is een management BV?

Een management bv is opgericht door één natuurlijk persoon en staat tussen de directeur grootaandeelhouder en de bv werkmaatschappij in. De DGA is 100% eigenaar en directeur. Deze BV sluit een overeenkomst van opdracht (managementovereenkomst) af aan de bv in ruil voor een vergoeding. Zo ben je niet direct bij de bv in dienst maar indirect. Deze constructie is populair vanwege deze voordelen:

  1. Privaatrechtlijk: de werkmaatschappij (de bv waar het werk wordt gedaan) heeft geen personeelslid in dienst. Daarom geldt er geen aanzegtermijn, is er geen doorbetaling bij ziekte of vakantie, is de CAO niet van toepassing en kan er ook geen loon worden ingehouden bij nalatigheid.
  2. Fiscaalrechtelijk: de werkmaatschappij draagt geen werkgeverslasten zoals sociale verzekeringen en pensioen af over de managementvergoeding.

Let bij oprichten management bv erop dat de modelovereenkomst van de Belastingdienst de werkmaatschappij is ingedekt, maar de DGA van de management bv niet per se.

Wat is een flex BV?

Vooral een verwarrend spraakbegrip. Het is de bv zoals we die nu kennen en die hierboven beschreven is. De flex bv is een gewone bv, vanaf 1 oktober 2012 toen de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht inging. Sindsdien is het oprichten van een bv gemakkelijker geworden, vandaar de term flex bv.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *