OGSM: je marketingplan of businessplan op één A4

brand
OGSM Business plan: hand op papier maakt een tekening

OGSM: je marketingplan of businessplan op één A4

Als je een businessplan of marketingplan opstelt, is het goed om te onthouden dat een groter, steviger en dikker plan niet altijd beter is. Sterker nog: een beknopt businessplan wordt eerder geaccepteerd en beter uitgevoerd. Maar hoe zorg je er nu voor dat toch alle kwaliteit is samengevat in een plan van slechts één A4?

Wat is OGSM?

OGSM is de afkorting voor ‘Objectives, Goals, Strategies en Measures’. Dit zijn de vier factoren die ervoor zorgen dat het meteen duidelijk wordt wat het einddoel is en hoe het verwezenlijkt gaat worden. Het dwingt je om de focus te houden op de onderbouwing van doelstellingen en niet te verzanden in zijpaden en managementtermen. Oftewel KISS, weer zo’n afkorting: Keep It Stupid Simple.

Objectives

De ‘O’ van ‘Objectives’ vul je in met een concreet doel. Stel dat je een reiswebsite hebt over reizen naar Afrika. Je wilt marktleider worden binnen de Nederlandse reismarkt voor reizen naar Afrika. Een prima, globaal doel dat aangeeft wat je wilt. Het is het startpunt voor jouw marketing- of businessplan. Hoe je dit doel gaat bereiken, zet je uiteen bij de volgende letters.

Goals

Bij OGSM is het belangrijk dat je je doelen kunt kwantificeren. Met andere woorden: er moeten harde cijfers komen over de manier waarop je je doelen gaat gebeuren. Dit kun je het beste SMART formuleren: specifiek, meetbaar, haalbaar (“attainable”), relevant en tijdgebonden. Een voorbeeld van zo’n doel: ‘Binnen de aankomende vijf maanden besteedt de bezoeker zo’n tien procent meer tijd op onze website dan in de afgelopen vijf maanden’. Een ander voorbeeld kan zijn: ‘Binnen de aankomende zes maanden zorgen we ervoor dat twee procent van de bezoekers een reis naar Afrika boekt.’

Strategies

Wat je bij ‘Strategies’ invult, is de aanpak. Je omschrijft hoe je je doelen gaat behalen. Ze sluiten direct aan op de Objectives en de Goals van OGSM. De bedoeling is dat je hier een aantal manieren en methodes omschrijft waarmee je je doel gaat verwezenlijken. Je zou hier bijvoorbeeld kunnen beschrijven dat je de SEO en conversie van de website gaat aanpakken en hoe je dit precies gaat doen.

Je kunt hier ook beschrijven hoe je de user experience van je website gaat verbeteren en hoe je ervoor zorgt dat bezoekers echt blijven hangen. Hier kun je zelfs het nut van A/B-testen beschrijven. Maar, onthoud: keep it simple!

OGSM Business plan: getekende grafieken

Maak je plannen meetbaar. Alleen op die manier weet je of je doel behaald is.

Measures

Hoe ga je je succes meten? Hoe snel ben je tevreden? Wanneer is een doel behaald? Het liefst vul je hier harde cijfers in. In principe kun je bijvoorbeeld zeggen dat je tevreden bent als je in het eerste jaar een miljoen bezoekers hebt gehad. Of 20.000 boekingen. Het is niet altijd mogelijk om een vast etiket op de meetbaarheid te plakken, maar kwaliteitsmetingen, tijdsperiodes en deadlines kunnen je wel helpen om in ieder geval iets op papier te krijgen.

Helder formuleren

Zoals je ziet, gaat het bij het OGSM-model om het helder formuleren. Probeer te voorkomen dat je alles te veel uitlegt en er een heel boekwerk van maakt. Deze methode is niet alleen handig om voor jezelf op papier te krijgen wat je precies wilt bereiken, maar het maakt ook overzichtelijk aan anderen wat de doelen zijn. Als je een bedrijf met werknemers hebt, zou je het zelfs groot, schematisch, kunnen printen en ophangen op kantoor. Het zou mooi zijn als je hele plan op één A4’tje past. Dan raak je echt de essentie van je plan.

Kent OGMS nadelen?

OGSM kent wel een nadeel: het is niet altijd mogelijk een langetermijnvisie te vatten in dit model. Markten veranderen snel en dan kan het zijn dat het plan meerdere malen moet worden herschreven. Dit is vooral het geval bij succesvolle start-ups. Gelukkig leent dit model zich er wel voor om flexibel te zijn en het plan snel te updaten. En dat is precies waar bedrijve

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *