Visie en strategie

brand
Visie en strategie

Visie en strategie

Topic

Hier lees je meer over visie en strategie. Visie omvat de zienswijze van een bedrijf, met name van het management, op de markt en de samenleving daarom heen. Een typisch middel om een visie te ontwikkelen is de SWOT-analyse, dit staat voor de strengths en weaknesses van een bedrijf en de opportunities en threats in de markt. Door de digitalisering verandert de markt steeds sneller, is er meer concurrentie globaal en zijn er ook meer niche-markten mogelijk. Strategie gaat over het overbruggen van de huidige situatie naar de gewenste situatie, dus hoe je precies je doelstelling bereikt. Typisch worden doelstellingen SMART omschreven: specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en met een tijdsplanning.

Blijf op de hoogte Ontvang onze nieuwsbrief