7 tips voor een betere IT Security Strategy

brand

Laat je de IT Security over aan je team? Of heb je professionals ingeschakeld die de IT-beveiliging uit handen nemen? Wat de situatie ook is binnen je bedrijf, zorg er altijd voor dat de IT Security Strategy volledig uitgestippeld is. In dit artikel geven we je zeven tips over hoe je de IT Security Strategy formuleert en implementeert.

Tip 1: Weet wat je moet beveiligen

Dit is de allereerste stap voor een strakke strategie. Breng in kaart wat je moet beveiligen, en neem daarbij de volgende vragen mee:

  • Wat zijn de meest waardevolle informatiebronnen?
  • Waar bevinden ze zich?
  • Wie heeft toegang en waarom?
  • Wanneer worden ze gebruikt?

Door deze vragen te beantwoorden, bepaal je waar de kritieke delen van je IT-infrastructuur zich bevinden. Ook wordt in een oogopslag duidelijk hoe de normale gang van zaken is binnen de organisatie. Gebruik deze informatie vervolgens als opstapje: houd ook rekening met andere bedrijven die werken met jouw informatie.

Tip 2: Evalueer de stand van je IT Security-zaken

De sterkte van hackers of aanvallen van buitenaf groeit net zo hard mee als IT Security zelf. Wees er daarom alert op dat de stand van zaken continu gemonitord wordt. Eén keer je IT-beveiliging goed inrichten is namelijk geen duurzaam recept voor succes. Door regelmatig assessments uit te voeren op je beveiligingsstatus, en deze resultaten af te wegen tegenover het bedrijfsrisico dat je ermee loopt, krijg je goed inzicht in de huidige stand van zaken. Vanuit dat oogpunt kun je in je strategie formuleren hoe je op de lange termijn omgaat met dit soort zaken. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld het inschakelen van een partner die de IT Security inricht, monitort en updatet.

Tip 3: Focus op data

IT security strategy

Hoe groter je bedrijf, hoe groter het gebied is dat beveiliging nodig heeft. Kijk daarom eerst naar je data: beveilig als eerste de belangrijkste zaken. Stroomlijn het proces als volgt: check waar gevoelige informatie is opgeslagen, stel een beleid op voor het werken met de data, voeg passende technische checks toe en breng je gebruikers bij wat huidige dreigingen voor de data zijn en welke werkwijze ze aan moeten houden om de data veilig te stellen. Zo heb je meer controle over de gevoelige data waar jouw bedrijf mee werkt.

Het belang van aurotisaties

Organisaties die werken met ERP-systemen, zoals bijvoorbeeld Microsoft Dynamics, hebben te maken met grote hoeveelheden data en medewerkers. Toegang tot gevoelige gegevens moet beperkt worden tot enkel die data die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de taken (rollen) die medewerkers hebben. Het definiëren van rollen en bijbehorende toegangen heet autoriseren. Per platform zijn daarvoor praktische oplossingen beschikbaar die autorisaties gemakkelijker maken, zoals de autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics van 2-Control.

Tip 4: Zorg voor voldoende kennis van cloud services en security issues

De voordelen van de cloud zijn alom bekend. Waar minder bedrijven rekening mee houden is de beveiligingsproblemen die de cloud met zich mee kan brengen. De cloud is niet per definitie onveilig, maar er moet wel op een veilige manier mee om worden gegaan. Leer, als organisatie, hoe cloud-servicemodellen werken, aangezien beveiligingsissues afhangen van het gebruikte model.

Tip 5: Vergeet niet de dreigingen van binnenuit

Alhoewel we vaak focussen op dreigingen van buitenaf, zoals hackers, moeten dreigingen van binnenuit niet vergeten worden. Medewerkers hebben toegang tot de meest cruciale data. Daarom is het niet meer voldoende enkel naar dreigingen van buitenaf te kijken. Zorg dat je beveiligingsteam ook nauwkeurig monitort wat er binnenshuis gebeurt, en wat er vanuit jouw teams naar buiten wordt gestuurd.

Tip 6: Profiteer van bestaande kennis

Je kunt er als bedrijf voor kiezen alles zelf uit te zoeken. Makkelijker en veiliger is het om te profiteren van bedrijven die de kennis al in huis hebben. In dat geval is het aan te raden specialisten in te schakelen die precies weten waar ze op moeten letten. Dergelijke specialisten hebben bovendien vaak de mankracht om direct en adequaat te handelen, mochten er dreigingen zijn voor jouw IT.

Tip 7: Wees voorbereid met een IT-veiligheidsbeleid

Voorheen besteedden bedrijven hun volledige IT Securitybudget aan beveiliging tegen aanvallen. Hierbij werd alleen niet vastgelegd wat er gedaan moest worden als er wél sprake was van een aanval. Neem daarom in je IT Security Strategy een veiligheidsbeleid mee, waarin staat wat jouw medewerkers moeten doen, in het geval er toch iets misgaat. Zo reageren ze accuraat, minimaliseren ze de schade en staat de verdediging zo snel mogelijk klaar.

Met een IT Security Strategy leg je de focus op de zwakke punten binnen je organisatie, kijk je hoe jouw team(s) hier het best op voorbereid is, en stel je richtlijnen op om accuraat te handelen in het geval van een aanval van buitenaf. Hulp nodig bij het opstellen van zo’n strategie, of liever de hele IT Security overdragen? Laat het dan over aan de professionals. Zo werk jij ongestoord verder en ben je verzekerd van een IT Security die staat als een huis.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *