Persbericht inzenden

brand
Persbericht inzenden

Persbericht inzenden

Business newspaper

In de categorie ingezonden persberichten staat bedrijfsnieuws over lanceringen, samenwerkingen, prijzen of overnames. Deze berichten vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Met onderstaande formulier kunt u nieuws aan onze redactie melden. Daarvoor gelden de volgende regels:

  • U draagt de publicatierechten voor het bericht over aan Bloeise.nl.
  • U verklaart dat door u aangedragen informatie vrij is van auteursrechten. U vrijwaart Bloeise van aanspraak door derden.
  • Ook een ingezonden afbeelding moet vrij zijn van auteursrechten. Deze wordt uitsluitend geplaatst wanneer u ook de fotograaf, URL en licentie meldt in de tekst. Bijvoorbeeld: Foto door Pixabay onder licentie CC 2.0
  •  Het IP-adres van de inzender kan worden geregistreerd. Deze wordt niet openbaar gemaakt.
  • De redactie controleert de tekst op lengte, grammatica en spelling. Uw tekst kan worden aangepast naar wens van de redactie.
  • Nieuws op Bloeise.nl is niet bedoeld voor SEO-praktijken, daarvoor bieden wij mogelijkheden zoals sponsored content.

Vragen? Neem contact met ons op.

Formulier nieuws melden

Gelieve de verplichte velden in te vullen.