Skills management software als hulpmiddel voor het mkb

brand
Skills management software voor het mkb

Skills management software als hulpmiddel voor het mkb

Vrijwel ieder groot bedrijf ter wereld werkt ermee, en toch kom je het nog zelden tegen in het mkb: skill management, oftewel vaardigheidsmanagement. Door middel van skill management krijg je grip op de vaardigheden en ontwikkelingen van al je individuele personeelsleden, en daarmee ook je personeelsbestand in z’n algemeenheid. Het brengt legio voordelen met zich mee; reden te meer om er als mkb’er liever nog vandaag dan morgen mee aan de slag te gaan.

Vaardigheden en ontwikkeling

Skills management software en hulpmiddelen

Wat is skill management? Het volledig in kaart brengen van de in jouw personeelsbestand aanwezige kennis en kunde. Vooral binnen bedrijven waar veel verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd – denk aan bijvoorbeeld een mix van marketing, development, productie, logistiek, et cetera – is het van onschatbare waarde om goed grip te hebben op alle skills die in jouw bedrijf aanwezig zijn.

In de eerste plaats gebruik je skills management om je personeelsleden te helpen met hun carrièreontwikkeling. Met skills management heb je altijd inzichtelijk over welke vaardigheden je beste medewerkers beschikken en waar anderen zich dus in zouden kunnen ontwikkelen. Het mooie van een goede skills management methode is dat dit ook op een zeer begrijpelijke manier zichtbaar wordt voor werknemers zelf. Zo kun je echt samen met je werknemer bepalen op welke vlakken er ontwikkeling mogelijk is, in plaats van dat je dat voor hem bepaalt.

Personeelsbeleid

Een tweede voordeel van een goed systeem van skills management is het gemak dat het je brengt wanneer je op zoek gaat naar nieuw personeel, bijvoorbeeld omdat werknemers je bedrijf hebben verlaten. Omdat je door middel van skills management een uitstekend beeld hebt van wat de vertrekkende medewerkers voor gaten achterlaten in hun afdeling, kun je zonder moeite een messcherpe, gerichte vacature openzetten. Je weet precies wat je tijdens een assessment of sollicitatieprocedure te weten wilt komen, omdat je haarfijn in beeld hebt welke vaardigheden jouw nieuwe medewerker nodig heeft. En voor jou misschien minder van belang, maar voor degene die het betreft wel: bij een afwijzing kun je ook precies uitleggen waarom je afwijst. Dat is ook wat waard.

Hulpmiddel: skills management software

Vaardigheden personeel in kaart brengen

Omdat je waarschijnlijk al druk genoeg bent met het leiden van je bedrijf en weinig tijd overhebt om een skills management systeem uit de grond te stampen, verdient het aanbeveling om kant-en-klare skills management software in gebruik te nemen. Als het op personeelsbeleid en ontwikkeling van je mensen aankomt, kun je beter geen gok nemen en kiezen voor een oplossing die zijn waarde in het verleden al heeft bewezen. Skills management software zoals bijvoorbeeld AG5 aanbiedt maakt het management zelf stukken eenvoudiger en minimaliseert de kans op fouten of onduidelijkheden.

In zo’n systeem kun je het organogram van jouw bedrijf nabouwen, om ervoor te zorgen dat het systeem perfect aansluit op de dagelijkse praktijk. Buiten de ontwikkeling van je personeel en het aannemen van nieuwe medewerkers, kan een goed bijgehouden systeem je tot slot ook perfect ondersteunen in het vinden van medewerkers die het takenpakket van een (tijdelijk) afwezige medewerker kunnen overnemen, bijvoorbeeld bij ziekte- of vakantieverlof. Skills management helpt je dus niet alleen op de lange termijn, maar zeker ook op korte termijn.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *