Werken in de cloud: waar moet je op letten?

brand
Cloudoplossingen voor MKB

Een ondernemer die met zijn tijd is meegegaan, werkt tegenwoordig in de cloud. Begrijpelijk, want werken in de cloud brengt een hoop voordelen met zich mee. Maar de keuze voor een juiste clouddienst en configuratie is niet zomaar gemaakt, want de opties zijn talrijk en de technische kennis van de modale starter vaak beperkt. Waar moet je nu eigenlijk op letten als je wilt beginnen met in de cloud werken?

Voordelen van de cloud

Iedereen heeft het wel steeds over ‘de cloud’, maar waarom zou je daar eigenlijk überhaupt aan beginnen? Kun je niet ‘gewoon’ op je laptop werken zoals vroeger, zonder al die extra’s? Uiteraard kun je old school lokaal werken, maar uiteindelijk brengt het werken in de cloud wel een aantal belangrijke voordelen met zich mee die het ondernemen uiteindelijk eenvoudiger voor je maken.

Je hoeft je bijvoorbeeld geen zorgen te maken over het kwijtraken van je documenten en bestanden, bijvoorbeeld bij een computercrash. Periodiek handmatig back-ups maken is dan dus ook overbodig. Gegevens in de cloud zijn, mits juist versleuteld, beter beveiligd dan lokaal opgeslagen bestanden en je kunt ze niet zomaar kwijtraken als je bijvoorbeeld een USB-stickje verliest. Verder biedt de cloud ook verregaande mogelijkheden tot op afstand samenwerken. Ideaal voor het werken met collega’s of klanten zonder altijd naast elkaar aan een bureau te hoeven zitten.

Cloud-opties

De meeste startende ondernemers hebben de neiging zich te wenden tot de standaardoplossingen die iedereen nu eenmaal kent. Denk aan Google Docs voor je documenten en spreadsheets en aan Dropbox voor je overige bestanden. Dat terwijl er legio andere opties beschikbaar zijn en terwijl diensten als Dropbox en Google Docs lang niet altijd ideaal zijn. Elke onderneming en elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Een belangrijke factor om die aanpak te bepalen is de vraag in hoeverre je zelf de technische kennis hebt (en bereid bent in te zetten) om je eigen cloudomgeving te beheren.

IaaS, PaaS en SaaS

Cloudoplossingen

Drie termen die je in dat kader vaak voorbij zult horen komen, luiden IaaS, PaaS en SaaS. Ze worden ook wel de drie niveaus van de cloudpiramide genoemd. Om te bepalen hoe je je cloudoplossing gaat inrichten, moet je eerst een keuze maken op welk van die niveaus je dat wilt gaan doen.

  • SaaS staat voor Software-as-a-Service en houdt in dat je kant-en-klare software koopt als cloudoplossing. Dropbox, Office 365 en Google Suite wereld vallen hieronder, maar ook software bedoeld voor enterprise-niveau zoals SAP, Salesforce en Oracle. Vaak betekent zo’n aanschaf dat je een abonnement moet afsluiten. Het voordeel is dat je geen technische kennis nodig hebt om van werken in de cloud gebruik te kunnen maken en dat je rap aan de slag kunt. Het nadeel is dat de kosten relatief hoog zijn en nooit ophouden; je abonnement moet je ‘eeuwig’ blijven betalen.
  • PaaS betekent Platform-as-a-Service en houdt in dat je een volledig ingerichte serverruimte afneemt, compleet met een operating system maar zonder draaiende applicaties en data. Zo’n ingerichte serverruimte is vaak goedkoper dan een kant-en-klaar pakket, maar je moet nog wel zelf de juiste applicaties hosten. Alle data beheer je zelf.
  • IaaS is de meest uitgeklede variant en betekent Infrastructure-as-a-Service. Je neemt dan een kale serverruimte af zonder software of operating system. De kosten zijn laag en je kunt zelf helemaal bepalen hoe je je server gaat inrichten. Het nadeel is dat je veel technische kennis en tijd nodig hebt om alles werkend te krijgen.

Voor welke vorm of dienst je uiteindelijk ook kiest, het belangrijkste is dat je van meet af aan een keuze maakt die past bij jouw onderneming en de toekomst daarvan. Je cloudoplossing verander je namelijk niet even eenvoudig van het ene platform naar het andere. Lees je dus goed in en doe je huiswerk, voor je klakkeloos een abonnement afsluit en later tegen belemmeringen aanloopt.

 

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *