Op contentplatform-jacht met het Gartner Magic Quadrant for content service platforms

brand
Gartner Magic Quadrant

Op contentplatform-jacht met het Gartner Magic Quadrant for content service platforms

Eind 2021 publiceerde het Amerikaanse IT adviesbureau Gartner de nieuwste editie van het Magic Quadrant for Content Services Platforms. In dit periodieke rapport, waarvan eens in de één à twee jaar een nieuwe versie verschijnt, wordt de balans opgemaakt op het gebied van informatiemanagementsystemen. Wie zijn de leiders en nichespelers in de markt, wat zijn de strategieën van die partijen en wat zijn de belangrijkste huidige trends op het gebied van informatiemanagement? In deze bijdrage leggen we uit wat Gartner verstaat onder informatiemanagement en zoomen we in op de hoogtepunten van Gartners jongste Magic Quadrant.

Wat is het Gartner Magic Quadrant?

Het Magic Quadrant van Gartner geeft het actuele speelveld weer van de aanbieders van content service platforms (CSP’s). Dit zijn cloud-gebaseerde oplossingen voor contentmanagement, vaak SaaS-oplossingen. Gartner ziet een goed werkend CSP als fundament voor een goed functionerende organisatie, dat medewerkers én externe partijen in staat stelt om naadloos en op een moderne manier content te kunnen delen en ermee te kunnen werken. Anywhere, anytime en any device kunnen samenwerken op het gebied van content, ook voorbij de grenzen van de eigen organisatie, vormt de kern van de moderne digitale werkplek binnen iedere wat grotere organisatie of bedrijf.

Eens in de één tot twee jaar analyseert Gartner dit speelveld nauwgezet, resulterend in een uitgebreid, inhoudelijk rapport én het in specialistische kringen welbekende Magic Quadrant. Dat kwadrant biedt in één oogopslag een overzichtelijk beeld van de huidige markt, opgedeeld in vier segmenten:

 • Leaders
 • Challengers
 • Visionaries
 • Niche players

Gartners analyse van de onderzochte partijen is opgesplitst in twee criteria: Completeness of vision (oftewel: visie/strategie) en Ability to execute (mogelijkheden op het gebied van financiën, productontwikkeling en marktaandeel. Kortom: alles wat in de praktijk nodig is om de visie uit te voeren). Die criteria zijn op hun beurt dan weer ingedeeld in talloze subcriteria, die allemaal netjes uiteengezet worden in Gartners rapport.

Gartner en het onderzoek

Leaders, challengers, visionaries & niche players

Maar wat verstaat Gartner eigenlijk onder die vier categorieën?

Leaders:

 • Zijn de meest sturende partijen in de markt;
 • Lopen voorop als het gaat om visie en productinhoudelijke kenmerken;
 • Introduceren innovaties doorgaans als eerste;
 • hebben een groot marktaandeel, veel financiële armslag en een grote infrastructuur;
 • Werken met een uitgebreide roadmap voor de korte én wat meer lange termijn.

Challengers:

 • Draaien serieus mee in de markt;
 • Zouden op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de heersende leiders;
 • Zijn stabiele krachten;
 • Missen nog wat marktaandeel of financiële mogelijkheden om écht leider te zijn;
 • Laten niettemin continu groei zien en kunnen op den duur dus naar het Leaders-kwadrant doorstoten.

Visionaries:

 • Zijn innovatieve partijen die kwalitatief goede producten afleveren;
 • Hebben nog geen duurzame groei en/of marktaandeel weten te realiseren;
 • Moeten nog enkele grote klanten aan zich weten te binden om te kunnen overleven in de markt.

Niche players:

 • Richten op zeer specifieke markten of marktsegmenten;
 • Creëren oplossingen die vaak (nog) niet breed inzetbaar zijn in de markt;
 • Zijn desondanks interessante partijen om te volgen, met als belangrijkste vraag of het ze lukt hun productaanbod uit te breiden en zo op den duur een serieuze speler te worden in de CSP-markt.

De vier catetegorieën van Gartner

Hoe ziet de contentplatform-markt eruit volgens Gartner?

Laten we kijken naar het Magic Quadrant van 2021, de nieuwste editie. Gartner schat dat de contentmanagement-markt anno 2021 ruim zes miljard dollar waard is en jaarlijks met acht procent groeit. Niet zo gek dus dat hier serieus onderzoek naar wordt gedaan.

De grootste aanbieder in de markt en tevens marktleider is Microsoft met zijn Office 365 oplossingen voor het grootzakelijke segment. Diezelfde conclusie zagen we ook al in de Forrester Wave: Content Platforms, die we onlangs inhoudelijk bespraken in dit blog. Naast Microsoft onderscheidt Gartner drie andere leiders: Microsoft ook OpenText, Box en Hyland. Samen bedienen zij meer dan de helft van de gehele markt.

Opvallend is dat Gartner ditmaal geen challengers identificeert, waaruit je kunt afleiden dat de status quo van de vier grootste partijen momenteel relatief onbedreigd is. Er is sprake van een kleine kloof tussen de vier heersende partijen en ‘de rest’.

Wat ook opvalt is dat Gartner twee bekende partijen met toch ook veel financiële daadkracht én marktaandeel indeelt als niche players: IBM en AODocs (gebouwd op de infrastructuur van Google). Hoewel dit grote namen zijn in de IT-wereld, ziet Gartner ze, puur analyserend vanuit het oogpunt van CSP-oplossingen, als minder toonaangevende partijen.

Welke belangrijke criteria volgen uit het rapport van Gartner?

Op basis waarvan concludeert Gartner dat dan precies? Zoals gezegd hanteert Gartner de hoofdcriteria Completeness of vision en ability to execute. Dat zijn abstracte begrippen. We zoomen in op de belangrijkste elementen waaruit die begrippen zijn opgebouwd om te begrijpen hoe Gartner CSP-oplossingen beoordeelt.

Onder de kapstok ability to execute vallen onder meer de financiële daadkracht, het aantal klanten/gebruikers en de kwaliteit van de verkoopkanalen van een CSP-aanbieder. Gartner legt hiermee dus veel focus op kenmerken die strikt genomen niet inhoudelijk met het geleverde product te maken hebben (en wijkt daarmee ook fundamenteel af van de methodiek van Forrester, zie eerder genoemde verwijzing). De achterliggende gedachte luidt dat een partij met veel gebruikers en veel slagkracht ook veel invloed heeft in de markt en dus mede de koers van die markt bepaalt. Gartner verbindt dus veel waarde aan de huidige marktpositie van een partij.

Met completeness of vision richt Gartner zich meer op strategische en productinhoudelijke kenmerken. Gebruikerservaring, functionaliteiten, integratie met andere tools, kwaliteit van de te realiseren roadmap, kwaliteit van externe communicatie: het wordt allemaal meegewogen. Speciale aandacht is er ook voor de vraag of een partij in staat is om zijn oplossingen in buitenlandse markten, anders dan die van het land van herkomst, goed uit te rollen. Niet geheel onbelangrijk voor de Nederlandse ondernemer die een Amerikaanse CSP-oplossing overweegt te implementeren.

Contentplatforms zullen aan meerdere eisen moeten voldoen

Wat kun je in de praktijk met het Gartner Magic Quadrant?

Elke grote onderneming heeft, linksom of rechtsom, op den duur een content service platform nodig. Het in gebruik nemen van een CSP betekent een keuze waarbij je niet over één nacht ijs gaat, of het nu om je eerste stap gaat of om de migratie van oplossing A naar oplossing B.

Het Magic Quadrant van Gartner stelt je in staat om snel een beeld te vormen van de belangrijkste aanbieders van CSP-oplossingen in de huidige markt, waarbij niet alleen is gekeken naar het pure product zoals dat wordt aangeboden, maar waarbij ook veel oog is voor de ontwikkelaar achter dat product. Voor veel ondernemingen is het belangrijk om met grote, stabiele partijen samen te werken, en dat brengt Gartner met het periodieke CSP-onderzoek uitstekend in kaart.

Martijn Kroese

Hi! Ik ben Martijn, zzp'er en eigenaar van Kroese Tekst & Taal. Als academisch opgeleid neerlandicus zet ik me met mijn eenmanszaak in voor professionele content voor het mkb. U haalt met mij een secuur en snel werkende professional in huis met veel ervaring in[…]
Alle artikelen van Martijn Kroese

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *