De beroepen van de toekomst

brand
toekomst beroepen

De beroepen van de toekomst

Weet jij wat de beroepen van de toekomst zijn? Zoals je wellicht verwacht, heeft een groot deel ervan te maken met de technologische revolutie. Maar ook enkele andere beroepen zullen in de toekomst van groot belang zijn. Wat betreft de traditioneel veelgevraagde beroepen kunnen er in de loop der tijd drastische veranderingen plaatsvinden. Ben je benieuwd naar de waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen? Of sta je op het punt je studiekeuze te maken? Lees dan hier over de opties waarvan je zeker weet dat deze in de toekomst essentieel zullen zijn.

1. Datawetenschapper

Een datawetenschapper verzamelt en analyseert gegevens afkomstig van bijvoorbeeld internet, om zo waardevolle inzichten te verkrijgen die een organisatie helpen bij het maken van de juiste beslissingen. Afhankelijk van de specifieke behoeften van het betreffende bedrijf, kunnen de werkzaamheden van een datawetenschapper experimenten, statistische modellen en algoritmes betreffen. Het beroep van datawetenschapper is zeer technisch en vereist een studie in de computerwetenschappen, engineering, wiskunde of een gerelateerd veld.

2. UX Designer

Een UX designer houdt zich bezig met het optimaliseren van de gebruikservaring van applicaties, games, websites en softwareprogramma’s. Het doel daarvan is het bereiken van de ideale customer journey, zodat (potentiële) klanten van een perfecte gebruikerservaring profiteren. UX staat dan ook voor User Experience. Doordat een UX designer zich in de positie van de gebruiker verplaatst, kan deze duurzame verbeteringen realiseren.

3. Cyber security expert

Steeds vaker worden internetgebruikers het slachtoffer van oplichting. Cybercrime is in de loop der tijd aanzienlijk toegenomen en de cyber security expert houdt zich bezig met het beschermd houden van data, maar ook het creëren van nieuw oplossingen die datadiefstal in de toekomst moeten voorkomen. Een cyber security specialist is dus verantwoordelijk voor de beveiliging van de technologische infrastructuur van een bedrijf en zorgt ervoor dat niet-geautoriseerde personen geen toegang kunnen krijgen tot een website of computernetwerk.

toekomst beroepen

Online lesgeven zal steeds vaker voorkomen

4. Robotica ingenieur

Een robotica ingenieur, ook wel robot engineer genoemd, ontwerpt, ontwikkelt en test robots en robottoepassingen. Deze robots zijn in staat om taken te vervullen die door mensen niet vervuld kunnen worden, of taken die de voorkeur verdienen om niet door mensen te worden uitgevoerd. Een robotica ingenieur kan in tal van verschillende velden werken, zoals de biomedische engineering, warehousing, logistiek en de landbouwsector.

5. Verpleegkundige

Niet alle beroepen van de toekomst vloeien voort uit de alsmaar verder ontwikkelende wetenschap en technologie. Ook sommige beroepen die altijd al essentieel zijn geweest voor de samenleving, zullen in de toekomst van onveranderde waarde blijven. Tijdens de covid-pandemie werd zo maar weer eens bewezen dat verpleegkundigen een zeer waardevol beroep vervullen. Ook in de toekomst zal er in toenemende mate behoefte zijn aan deze beroepsgroep.  Het beroep van verpleegkundige betreft overigens meer dan alleen de verzorgende taken. Deze professional adviseert ook over zorg.

6. Marketing manager

De marketing manager is een persoon die altijd op zoek is naar strategieën om producten en diensten te verkopen en de behoeften van (potentiële) klanten te vervullen. Marketing gaat immers over strategieën die producten en consumenten met elkaar verbinden. Teneinde dit te bereiken, denkt hij of zij marketingcampagnes uit en zet deze op. Een marketing manager kan zich op verschillende gebieden specialiseren en is doorgaans het hoofd van een marketing- of marketing & communicatieafdeling.

7. Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

Hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg bieden ondersteuning aan personen met psychologische en psychiatrische aandoeningen. Dit kunnen onder andere gedragsproblemen, middelenmisbruik, persoonlijkheidsproblematiek, depressie of angststoornissen zijn. Deze professionals komen bij een cliënt in beeld na een doorverwijzing van de huisarts. De professional kan bijvoorbeeld een psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker zijn. Ook dit beroep zal in de toekomst -net als het vak van verpleegkundige- niet te lijden hebben onder de alsmaar verdergaande technologische ontwikkelingen.

8. (Online) leraar

toekomst beroepen

Online lesgeven zal steeds vaker voorkomen

Leerkrachten zijn van het grootste belang voor de ontwikkeling van de jongste generatie. Een overschot aan leraren zal daarom niet gauw ontstaan. Sterker nog, we hebben inmiddels al jaren te maken met een structureel tekort. Omdat het basis- en middelbaar onderwijs een belangrijke springplank vormen voor verdere carrièrekansen, doen overheden er alles aan om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Mogelijk zullen er in de toekomst wel meer online lessen gaan plaatsvinden. De covid-pandemie heeft die beweging aanzienlijk gestimuleerd.

Banenmarkt, wetenschap en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden

Een aantal jaar geleden werd er veelvuldig gesproken over nieuwe technologieën en hoe deze onze wereld anno nu drastisch zouden veranderen. Een hoop van deze voorspellingen zijn uitgekomen. Zaken die we voorheen alleen in science fiction films zagen, zijn zaken waarmee we nu in ons dagelijks leven mee in aanraking komen. Een groot deel van de kinderen die nu in dit digitale tijdperk worden geboren, zullen in de toekomst een baan in de technologische sector vervullen. Ook zal de banenmarkt zich nog verder evolueren, aangezien deze sterk verbonden is met de manier waarop wetenschap en technologie zich ontwikkelen.

Redactie Bloeise

De Bloeise redactie bestaat uit Thomas Lapperre. Deze berichten worden niet op persoonlijk titel vermeld omdat ze geschreven zijn door anderen: ingehuurde tekstschrijvers voor inhoudelijke artikelen, ingezonden persberichten en soms ook sponsored content. Voor ingezonden persberichten geldt dat de redactie geen verantwoording kan nemen -[…]
Alle artikelen van Redactie Bloeise

Reacties

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *